Bijlagen bij COM(2014)705 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten - EU monitor

EU monitor
Maandag 22 april 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE I

Tariefschorsingen bedoeld in artikel 1, punt 1, onder c):

GN-codeTaricOmschrijvingAutonoom rechtGeplande datum voor verplichte herziening
*ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30
10

10

10

10

10

10
Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, bestemd voor de vervaardiging van:

— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10,

— methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916,

— vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en 3823 70, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,

— vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,

— stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00,

— producten bedoeld bij post 3401, of

— vetzuren van grote zuiverheid bedoeld bij post 2915 voor de vervaardiging van chemische producten, andere dan de producten bij post 3826 (1)
0 %31.12.2015
*ex 1516 20 9620Jojobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere chemische wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces0 %31.12.2019
*ex 1517 90 9910Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent arachidonzuur of 12 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercent docosahexaeenzuur en gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO)0 %31.12.2016
*ex 2008 99 49

ex 2008 99 99
30

40
Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend0 %31.12.2019
*ex 2009 49 3091Ananassap, anders dan in poedervorm:

— met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67,

— een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht,

— met toegevoegde suiker,

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of de drankenindustrie (1)
0 %31.12.2019
*ex 2009 81 3110Geconcentreerd veenbessensap:

— met een brixwaarde van 40 of meer, maar niet meer dan 66,

— in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer
0 %31.12.2019
ex 2009 89 73

ex 2009 89 73
11

13
Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren:

— met een brixwaarde van meer dan 13,7, doch niet meer dan 55,

— met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht,

— in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer en

— met toegevoegde suiker

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie (1)
0 %31.12.2019
ex 2009 89 97

ex 2009 89 97
21

29
Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren:

— met een brixwaarde van meer dan 10, doch niet meer dan 13,7,

— met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht,

— in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer en

— zonder toegevoegde suiker

bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie (1)
0 %31.12.2019
*ex 2207 20 00

ex 2207 20 00

ex 3820 00 00
20

80

20
Grondstof bestaande uit:

— 88 of meer maar niet meer dan 92 gewichtspercent ethanol,

— 2,2 of meer maar niet meer dan 2,7 gewichtspercent mono-ethyleenglycol,

— 1,0 maar niet meer dan 1,3 gewichtspercent methylethylketon,

— 0,36 of meer maar niet meer dan 0,40 gewichtspercent anionische oppervlakteactieve stof (ca.30 % actief),

— 0,0293 of meer maar niet meer dan 0,0396 gewichtspercent methylisopropylketon,

— 0,0195 of meer maar niet meer dan 0,0264 gewichtspercent 5-methyl-3-heptanon,

— 10ppm of meer maar niet meer dan 12 ppm denatoniumbenzoaat (Bitrex);

— niet meer dan 0,01 gewichtspercent reukstoffen

— 6,5 of meer maar niet meer dan 8,0 gewichtspercent water

voor gebruik bij de fabricage van ruitenwisservloeistofconcentraat en andere antivriesmiddelen (1)
0 %31.12.2018
ex 2707 50 00

ex 2707 99 80
20

10
Mengsel van xylenol-isomeren en ethylfenol-isomeren, met een totaal gehalte aan xylenol van 62 gewichtspercent of meer, maar minder dan 95 gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 2811 22 0050Gecalcineerd amorf siliciumdioxidepoeder met een deeltjesgrootte van niet meer dan 12 m van de soort die wordt gebruikt bij de productie van polymerisatiekatalysatoren voor de vervaardiging van polyethyleen0 %31.12.2019
*ex 2818 20 0010Geactiveerde aluminiumoxide met een specifiek oppervlak van ten minste 350 m2/g0 %31.12.2019
ex 2841 70 0020Diammonium-tridecaoxotetramolybdaat(2-) (CAS RN 12207-64-6)0 %31.12.2019
*ex 2842 10 0020Synthetisch chabasietzeolietpoeder0 %31.12.2019
*ex 2842 90 1010Natriumselenaat (CAS RN 13410-01-0)0 %31.12.2019
*ex 2846 10 00

ex 3824 90 96
10

53
Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercent zeldzame aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercent0 %31.12.2018
*ex 2846 10 0040Ceriumlanthaanneodymiumpraseodymiumcarbonaat, al dan niet gehydrateerd0 %31.12.2015
ex 2903 39 9070Grondstof 1,1,1,2-tetrafluorethaan: voor de vervaardiging van stoffen van farmaceutische kwaliteit overeenkomstig de volgende specificaties:

— niet meer dan 600 ppm in gewicht van R134 (1,1,2,2 tetrafluorethaan);

— niet meer dan 5 ppm in gewicht van R143a (1,1,1-trifluorethaan);

— niet meer dan 2 ppm in gewicht van R125 (pentafluorethaan);

— niet meer dan 100 ppm in gewicht van R124 (1-chloor- 1,2,2,2-tetrafluorethaan);

— niet meer dan 30 ppm in gewicht van R114 (1,2-dichloortetrafluorethaan);

— niet meer dan 50 ppm in gewicht van R114a (1,1-dichloortetrafluorethaan);

— niet meer dan 250 ppm in gewicht van R133a (1-chloor- 2,2,2-trifluorethaan);

— niet meer dan 2 ppm in gewicht van R22 (chloordifluormethaan);

— niet meer dan 2 ppm in gewicht van R115 (chloorpentafluorethaan);

— niet meer dan 2 ppm in gewicht van R12 (dichloordifluormethaan);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van R40 (methylchloride);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropaan);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van R12B1 (chloordifluorbroommethaan);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van R32 (difluormethaan);

— niet meer dan 15 ppm in gewicht van R31 (chloorfluormethaan);

— niet meer dan 10 ppm in gewicht van R152a (1,1-difluorethaan);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1131 (1-chloor-2 fluorethyleen);

— niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1122 (1-chloor-2,2-difluorethyleen);

— niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen);

— niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234zf (3,3,3-trifluorpropeen);

— niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1122a (1-chloor-1,2-difluorethyleen);

— niet meer dan 4,5 ppm in gewicht van 1234yf + 1122a + 1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen, + 1-chloor-1,2-difluorethyleen+3,3,3-trifluorpropeen);

— niet meer dan 3 ppm in gewicht van elke individuele niet nader gespecificeerde/onbekende chemische stof;

— niet meer dan 10 ppm in gewicht van alle niet nader gespecificeerde/onbekende chemische stoffen gecombineerd;

— niet meer dan 10 ppm in gewicht van water;

— met een zuurgehalte van niet meer dan 0,1 ppm in gewicht;

— zonder halogeniden;

— niet meer dan 0,01 volumepercent hoogkokende bestanddelen;

— zonder geur (geen onaangename geur)

Voor verdere zuivering tot een kwaliteit die inhalatie van HFC 134a overeenkomstig de goede praktijken bij het vervaardigen (Good Manufacturing Practice — GMP) mogelijk maakt, voor de vervaardiging van een drijfgas voor medische aërosolen waarvan de inhoud in de mond- of neusholten en/of de luchtwegen wordt toegepast (CAS RN 811-97-2) (1)
0 %31.12.2019
ex 2903 99 90753-Chloor-alfa,alfa,alfa-trifluortolueen (CAS RN 98-15-7)0 %31.12.2019
*ex 2904 10 0030Natrium-p-styreensulfonaat (CAS RN 2695-37-6)0 %31.12.2019
*ex 2904 10 0050Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat (CAS RN 1561-92-8)0 %31.12.2019
*ex 2904 20 00402-Nitropropaan (CAS RN 79-46-9)0 %31.12.2019
*ex 2904 90 4010Trichloornitromethaan, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)0 %31.12.2019
*ex 2904 90 95201-Chloor-2,4-dinitrobenzeen (CAS RN 97-00-7)0 %31.12.2019
*ex 2904 90 9530Tosylchloride (CAS RN 98-59-9)0 %31.12.2019
ex 2904 90 95604,4-Dinitrostilbeen-2,2-disulfonzuur (CAS RN 128-42-7)0 %31.12.2019
ex 2904 90 95701-Chloor-4-nitrobenzeen (CAS RN 100-00-5)0 %31.12.2019
*ex 2905 19 00402,6-Dimethylheptaan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)0 %31.12.2019
*ex 2905 29 90103,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)0 %31.12.2015
*ex 2905 59 98202,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)0 %31.12.2019
ex 2906 19 00504-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)0 %31.12.2019
ex 2907 12 0020Mengsel van metacresol (CAS RN 108-39-4) en paracresol (CAS RN 106-44-5) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 2907 19 10102,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)0 %31.12.2019
ex 2908 19 00304-Chloorfenol (CAS RN 106-48-9)0 %31.12.2019
*ex 2909 30 90102-(Fenylmethoxy)naftaleen (CAS RN 613-62-7)0 %31.12.2019
*ex 2909 30 90201,2-Bis(3-methylfenoxy)ethaan (CAS RN 54914-85-1)0 %31.12.2019
ex 2909 50 00302-tert-Butyl-4-hydroxyanisool en 3-tert-butyl-4-hydroxyanisool, mengsel van isomeren (CAS RN 25013-16-5)0 %31.12.2019
ex 2914 39 00152,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)0 %31.12.2019
ex 2914 39 00251,3-Difenylpropaan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)0 %31.12.2019
*ex 2914 69 90202-Pentylantrachinon (CAS RN 13936-21-5)0 %31.12.2019
*ex 2915 39 00503-Acetylfenylacetaat (CAS RN 2454-35-5)0 %31.12.2019
ex 2915 90 7045Trimethylorthoformiaat (CAS RN 149-73-5)0 %31.12.2019
*ex 2915 90 7050Allylheptanoaat (CAS RN 142-19-8)0 %31.12.2019
*ex 2916 13 0010Hydroxyzinkmethacrylaat, in poedervorm (CAS RN 63451-47-8)0 %31.12.2015
ex 2916 19 9550Methyl-2-fluoracrylaat (CAS RN 2343-89-7)0 %31.12.2019
ex 2916 39 90133,5-Dinitrobenzoëzuur (CAS RN 99-34-3)0 %31.12.2019
*ex 2917 11 0030Kobaltoxalaat (CAS RN 814-89-1)0 %31.12.2019
*ex 2917 19 1010Dimethylmalonaat (CAS RN 108-59-8)0 %31.12.2019
*ex 2917 19 9030Ethyleenbrassylaat (CAS RN 105-95-3)0 %31.12.2019
ex 2918 19 3010Cholzuur (CAS RN 81-25-4)0 %31.12.2019
ex 2918 19 30203,12-Dihydroxy-5-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur) (CAS RN 83-44-3)0 %31.12.2019
ex 2918 30 00604-Oxovaleriaanzuur (CAS RN 123-76-2)0 %31.12.2019
*ex 2918 99 9020Methyl-3-methoxyacrylaat (CAS RN 5788-17-0)0 %31.12.2019
ex 2918 99 9035p-Anijszuur (CAS RN 100-09-4)0 %31.12.2019
ex 2918 99 90454-Methylcatechol-dimethylacetaat (CAS RN 52589-39-6)0 %31.12.2019
*ex 2918 99 9070Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat (CAS RN 67634-00-8)0 %31.12.2019
ex 2919 90 0070Tris(2-butoxyethyl)fosfaat (CAS RN 78-51-3)0 %31.12.2019
*ex 2921 19 50

ex 2929 90 00
10

20
Diethylaminotriethoxysilaan (CAS RN 35077-00-0)0 %31.12.2019
ex 2921 19 9980Taurine (CAS RN 107-35-7), met toevoeging van 0,5 % antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8)0 %31.12.2019
*ex 2921 42 00702-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur (CAS RN 98-44-2)0 %31.12.2019
*ex 2921 45 0010Natriumhydrogeen-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat (CAS RN 4681-22-5)0 %31.12.2015
*ex 2921 51 1920Tolueendiamine (TDA), bevattende:

— 72 of meer, maar niet meer dan 82 gewichtspercent 4-methyl-m-fenyleendiamine en

— 117 of meer, maar niet meer dan 22 gewichtspercent 2-methyl-m-fenyleendiamine en

— niet meer dan 0,23 gewichtspercent residugehalte aan teer

ook indien 7 gewichtspercent of minder water bevattend
0 %31.12.2018
*ex 2921 51 1950Mono- en dichloorderivaten van p-fenyleendiamine en p-diaminotolueen0 %31.12.2019
*ex 2922 19 8580N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N-methyl-1,3-propaandiamine (CAS RN 189253-72-3)0 %31.12.2019
*ex 2922 21 00306-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 90-51-7)0 %31.12.2019
*ex 2922 21 0050Natriumhydrogeen-4-amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat (CAS RN 5460-09-3)0 %31.12.2019
*ex 2922 29 00654-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)0 %31.12.2019
*ex 2922 49 8515DL-asparaginezuur gebruikt voor de vervaardiging van integratiesubstanties voor levensmiddelen (CAS RN 617-45-8) (1)0 %31.12.2019
ex 2922 49 8525Dimethyl-2-aminobenzeen-1,4-dicarboxylaat (CAS RN 5372-81-6)0 %31.12.2019
*ex 2922 49 8550D-(-)-Dihydrofenylglycine (CAS RN 26774-88-9)0 %31.12.2019
*ex 2922 50 00201-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride (CAS RN 130198-05-9)0 %31.12.2019
ex 2923 10 0010Calciumfosforylcholinechloride-tetra-hydraat (CAS RN 72556-74-2)0 %31.12.2019
ex 2923 90 0085N,N,N-Trimethylaniliniumchloride (CAS RN 138-24-9)0 %31.12.2019
ex 2924 19 0015N-Ethyl-N-methylcarbamoylchloride (CAS RN 42252-34-6)0 %31.12.2019
ex 2924 29 98172-(Trifluormethyl)benzamide (CAS RN 360-64-5)0 %31.12.2019
ex 2924 29 98192-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionzuur (CAS RN 3079-63-8)0 %31.12.2019
*ex 2924 29 98202-Chloor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propaan-2-yloxymethyl)aceetamide (CAS RN 86763-47-5)0 %31.12.2019
*ex 2924 29 98923-Hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)0 %31.12.2019
ex 2926 90 9512Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 2926 90 95164-Cyaan-2-nitrobenzoëzuurmethylester (CAS RN 52449-76-0)0 %31.12.2019
*ex 2926 90 95202-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)0 %31.12.2019
*ex 2926 90 95631-(Cyaanacetyl)-3-ethylureum (CAS RN 41078-06-2)0 %31.12.2015
*ex 2926 90 9564Esfenvaleraat met een zuiverheid van ten minste 83 gewichtspercent, gemengd met zijn isomeren (CAS RN 66230-04-4)0 %31.12.2019
*ex 2926 90 9570Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7)0 %31.12.2019
*ex 2926 90 9574Chloorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)0 %31.12.2019
*ex 2926 90 9575Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat (CAS RN 100453-11-0)0 %31.12.2019
ex 2927 00 0015C.C-Azodi (formamide) (CAS RN 123-77-2) in de vorm van geel poeder met een ontledingstemperatuur van 180 °C of meer, maar niet meer dan 220 °C, gebruikt als een schuimmiddel bij de vervaardiging van thermoplastische harsen, elastomeren en vernet polyethyleenschuim0 %31.12.2019
ex 2928 00 90652-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanal semicarbazon hydrochloride0 %31.12.2019
*ex 2929 10 00153,3-Dimethylbifenyl-4,4-diyldiisocyanaat (CAS RN 91-97-4)0 %31.12.2019
*ex 2930 90 99643-Chloor-2-methylfenyl-methyl-sulfide (CAS RN 82961-52-2)0 %31.12.2019
*ex 2930 90 9981Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat (CAS RN 5719-73-3)3 %31.12.2019
*ex 2931 90 8003Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), opgelost in heptaan0 %31.12.2018
*ex 2931 90 8005Diethylmethoxyboraan (CAS-nr.7397-46-8), al dan niet in de vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e) op hoofdstuk 29 van de GN0 %31.12.2015
*ex 2931 90 8008Natriumdiïsobutyldithiofosfinaat (CAS RN 13360-78-6) in een waterige oplossing0 %31.12.2017
*ex 2931 90 8010Triethylboraan (CAS RN 97-94-9)0 %31.12.2015
*ex 2931 90 8013Trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2)0 %31.12.2016
*ex 2931 90 8015Methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl met ten hoogste 4,9 gewichtspercent cyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3)0 %31.12.2019
*ex 2931 90 8018Methyl-tris-(2-pentanonoxime)silaan (CAS RN 37859-55-5)0 %31.12.2019
*ex 2931 90 8020Diethylboraanisopropoxide (CAS RN 74953-03-0)0 %31.12.2015
*ex 2931 90 8023Di-tert-butylfosfaan (CAS RN 819-19-2)0 %31.12.2018
*ex 2931 90 8025(Z)-Prop-1-en-1-yl fosfonzuur (CAS RN 25383-06-6)0 %31.12.2017
*ex 2931 90 8028N-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur (CAS RN 5994-61-6)0 %31.12.2019
*ex 2931 90 8030Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinezuur (CAS RN 83411-71-6)0 %31.12.2018
*ex 2931 90 8033Dimethyl[dimethylsilyldiïndenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)0 %31.12.2019
*ex 2931 90 8035N,N-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)boraat (CAS RN 118612-00-3)0 %31.12.2019
*ex 2931 90 8038Fenylfosfonzuurdichloride (CAS RN 824-72-6)0 %31.12.2016
*ex 2931 90 8040Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchloride (CAS RN 124-64-1)0 %31.12.2016
*ex 2931 90 8043Mengsels van de isomeren 9-icosyl-9-fosfabicyclo[3.3.1]nonaan en 9-icosyl-9-fosfabicyclo[4.2.1]nonaan0 %31.12.2018
*ex 2931 90 8045Tris(4-methylpentaan-2-oximino)methylsilaan (CAS RN 37859-57-7)0 %31.12.2018
*ex 2931 90 8048Tetrabutylfosfoniumacetaat, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 30345-49-4)0 %31.12.2019
*ex 2931 90 8050Trimethylsilaan (CAS RN 993-07-7)0 %31.12.2016
*ex 2931 90 8053Trimethylboraan (CAS RN 593-90-8)0 %31.12.2019
*ex 2931 90 80553-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionzuur (CAS RN 14657-64-8)0 %31.12.2018
*ex 2932 19 0040Furaan (CAS RN 110-00-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
*ex 2932 19 00412,2 di(tetrahydrofuryl)propaan (CAS RN 89686-69-1)0 %31.12.2019
*ex 2932 19 00451,6-Dichloor-1,6-dideoxy--D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy--D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2)0 %31.12.2019
*ex 2932 19 0070Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)0 %31.12.2019
ex 2932 99 0043Ethofumesaat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 2933 19 9015Pyrasulfotool (ISO) (CAS RN 365400-11-9) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 2933 19 90253-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazool-4-carbonzuur (CAS RN 176969-34-9)0 %31.12.2019
*ex 2933 19 9050Fenpyroximaat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)0 %31.12.2019
*ex 2933 19 9060Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)0 %31.12.2019
*ex 2933 29 9040Triflumizool (ISO) (CAS RN 68694-11-1)0 %31.12.2019
ex 2933 29 9055Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
2933 39 50Methylester van fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)0 %31.12.2019
*ex 2933 39 9920Koperpyrithionpoeder (CAS RN 14915-37-8)0 %31.12.2015
ex 2933 39 9922Isonicotinezuur (CAS RN 55-22-1)0 %31.12.2019
*ex 2933 39 99242-(Chloormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)0 %31.12.2019
ex 2933 39 9928Ethyl-3-[(3-amino-4-methylaminobenzoyl)-pyridine-2-yl-amino]-propionaat (CAS RN 212322-56-0)0 %31.12.2019
*ex 2933 39 9930Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)0 %31.12.2019
ex 2933 39 99343-Chloor-(5-trifluoromethyl)-2-pyridineacetonitril (CAS RN 157764-10-8)0 %31.12.2019
*ex 2933 39 99455-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazool (CAS RN 102625-64-9)0 %31.12.2019
*ex 2933 39 9947(-)-trans-4-(4-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5)0 %31.12.2015
*ex 2933 39 9948Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)0 %31.12.2019
*ex 2933 39 9955Pyriproxyfeen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) met een zuiverheid van ten minste 97 gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 2933 49 10404,7-Dichloorchinoline (CAS RN 86-98-6)0 %31.12.2019
ex 2933 59 95334,6-Dichloor-5-fluorpyrimidine (CAS RN 213265-83-9)0 %31.12.2019
ex 2933 59 95376-Jood-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazoline-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)0 %31.12.2019
ex 2933 59 95432-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-yl)ethaansulfonzuur (CAS RN 7365-45-9)0 %31.12.2019
*ex 2933 59 95451-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)0 %31.12.2019
*ex 2933 59 95502-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)0 %31.12.2019
*ex 2933 59 95651-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat) (CAS RN 140681-55-6)0 %31.12.2019
*ex 2933 59 9575(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)butaan-2-ol hydrochloride, (CAS RN 188416-20-8)0 %31.12.2019
*ex 2933 79 00603,3-Pentamethyleen-4-butyrolactam (CAS RN 64744-50-9)0 %31.12.2019
ex 2933 99 8023Tebuconazool (ISO) (CAS RN 107534-96-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 2933 99 80275,6-Dimethylbenzimidazool (CAS RN 582-60-5)0 %31.12.2019
ex 2933 99 8033Penconazool (ISO) (CAS RN 66246-88-6)0 %31.12.2019
*ex 2933 99 80378-Chloor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine-11-on (CAS RN 50892-62-1)0 %31.12.2019
*ex 2933 99 8055Pyridabeen (ISO) (CAS RN 96489-71-3)0 %31.12.2019
ex 2934 10 00452-Cyaanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8)0 %31.12.2019
*ex 2934 10 0060Fosthiazaat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)0 %31.12.2019
*ex 2934 99 9020Thiofeen (CAS RN 110-02-1)0 %31.12.2019
ex 2934 99 9024Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 2934 99 90264-Methylmorfoline-4-oxide in een waterige oplossing (CAS RN 7529-22-8)0 %31.12.2019
ex 2934 99 90272-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofeen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)0 %31.12.2019
ex 2934 99 90292,2-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinaan)-2,2-disulfide (CAS RN 4090-51-1)0 %31.12.2019
*ex 2934 99 9030Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)0 %31.12.2019
*ex 2934 99 9083Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) met een zuiverheid van ten minste 96 gewichtspercent0 %31.12.2019
*ex 2934 99 9084Etoxazool (ISO) (CAS RN 153233-91-1) met een zuiverheid van ten minste 94,8 gewichtspercent0 %31.12.2019
*ex 2935 00 9030Mengsels van isomeren bestaande uit N-ethyltolueen-2-sulfonamide en N-ethyltolueen-4-sulfonamide0 %31.12.2015
ex 2935 00 9043Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)0 %31.12.2019
ex 2935 00 9047Halosulfuronmethyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
*ex 2935 00 90532,4-Dichloor-5-sulfamoylbenzoëzuur (CAS RN 2736-23-4)0 %31.12.2019
*ex 2935 00 9063Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) met een zuiverheid van ten minste 91 gewichtspercent0 %31.12.2019
*ex 2935 00 9077[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrool-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]fenyl]sulfonyl]carbamidezuur, ethylester, (CAS RN 318515-70-7)0 %31.12.2019
ex 3204 11 0025N-(2-chloorethyl)-4-[(2,6-dichloor-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluïdine (CAS RN 63741-10-6)0 %31.12.2019
ex 3204 16 0010Kleurstof Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan Reactive Black 5 van 60 of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 3204 17 0012Kleurstof C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 64 van 90 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 3204 17 0017Kleurstof C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 12 van 35 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
ex 3204 17 0023Kleurstof C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 of CAS RN 68516-75-6)0 %31.12.2019
ex 3204 17 0027Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan, bevattende 95 of meer gewichtspercent organische verfstof0 %31.12.2019
*ex 3204 17 0040Kleurstof C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 120 van 50 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
*ex 3204 17 0050Kleurstof C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 180 van 90 of meer gewichtspercent0 %31.12.2019
*ex 3204 19 0011Fotochromische kleurstof,3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-11-carbonitril0 %31.12.2015
ex 3204 19 0012Kleurstof C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)0 %31.12.2019
ex 3204 19 0014Preparaat voor rode kleurstof, in de vorm van een natte pasta, bevattende:

— 35 of meer maar niet meer dan 40 gewichtspercent 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftaleen-2-ol-methylderivaten (CAS RN 70879-65-1)

— niet meer dan 3 gewichtspercent 1-(fenylazo)naftaleen-2-ol (CAS RN 842-07-9)

— niet meer dan 3 gewichtspercent 1-[(2-methylfenyl)azo]naftaleen-2-ol (CAS RN 2646-17-5)

— 55 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercent water
0 %31.12.2019
*ex 3204 19 0021Fotochromische kleurstof, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-7-yl)morfoline (CAS RN 1021540-64-6)0 %31.12.2019
*ex 3204 19 0031Fotochromische kleurstof, N-hexyl -6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-11-carboxamide0 %31.12.2015
*ex 3204 19 0041Fotochromische kleurstof,4,4-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-3,3-diyl)difenol0 %31.12.2015
*ex 3204 19 0051Fotochromische kleurstof,4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromeen-3-yl)fenyl)morfoline (CAS RN 1360882-72-6)0 %31.12.2015
ex 3206 19 0020Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)0 %31.12.2019
*ex 3206 49 7010Niet-waterige dispersie, bevattende:

— 57 of meer maar niet meer dan 63 gewichtspercent aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1)

— 37 of meer maar niet meer dan 42 gewichtspercent titaandioxide (CAS RN 13463-67-7), en

— 1 of meer maar niet meer dan 2 gewichtspercent triethoxyoctylsilaan (CAS RN 2943-75-1)
0 %31.12.2018
ex 3207 30 0020Drukpasta met een inhoud van

— 30 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercent zilver en

— 8 of meer maar niet meer dan 17 gewichtspercent palladium
0 %31.12.2019
*ex 3208 90 19

ex 3824 90 92
45

63
Polymeer bestaande uit een polycondensaat van formaldehyde en naftaleendiol, chemisch gewijzigd door een reactie met een alkynhalide, opgelost in propyleenglycolmethyletheracetaat0 %31.12.2018
ex 3402 90 1010Tensioactief mengsel van methyltri-C8-C10-alkylammoniumchloriden0 %31.12.2019
*ex 3402 90 1060Tensioactieve bereiding, bevattende 2-ethylhexyloxymethyloxiraan0 %31.12.2015
*ex 3402 90 1070Tensioactieve bereiding, bevattende geëthoxyleerde 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)0 %31.12.2019
*ex 3506 91 0040Drukgevoelige zelfklevende acryllijmlaag met een dikte van ten minste 0,076 mm, maar ten hoogste 0,127 mm, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, geleverd op een verwijderbare onderlaag („release liner”) met een aanvankelijke aftrekkracht („peel adhesion release”-waarde) van niet minder dan 15N/25 mm (gemeten volgens ASTM D3330)0 %31.12.2019
ex 3507 90 9010Bereiding van achromobacter lyticus protease (CAS RN 123175-82-6) bestemd voor de vervaardiging van preparaten van menselijke en analoge insuline (1)0 %31.12.2019
*ex 3701 30 0020Lichtgevoelige plaat, bestaande uit een fotopolymeerlaag op een polyesterfolie met een totale dikte van meer dan 0,43 mm maar niet meer dan 3,18 mm0 %31.12.2019
*ex 3705 90 9010Fotomaskers om schakelschemapatronen fotografisch op halfgeleider wafers over te brengen0 %31.12.2019
*ex 3707 10 0045Fotogevoelige emulsie bestaande uit cyclisch polyisopreen bevattend:

— 55 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercent xyleen en

— 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercent ethylbenzeen
0 %31.12.2019
*ex 3707 10 0050Fotogevoelige emulsie bevattende:

— 20 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercent copolymeren van acrylaten en/of methacrylaten en hydroxystyreen derivaten,

— 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent organisch oplosmiddel bevattende ten minste ethyllactaat en /of propyleenglycolmethyletheracetaat,

— 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercent acrylaten,

— niet meer dan 12 gewichtspercent foto-initiator
0 %31.12.2019
*ex 3707 90 9040Antireflectiemiddel, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende niet meer dan:

— 2 gewichtspercent halogeenvrij alkylsulfonzuur, en

— 5 gewichtspercent van een gefluoreerd polymeer
0 %31.12.2019
*ex 3707 90 9085Rollen, bevattende:

— een droge laag lichtgevoelige acrylhars,

— aan één zijde een beschermfolie van poly(ethyleentereftalaat)

— aan de andere zijde een beschermfolie van polyethyleen
0 %31.12.2019
*ex 3808 91 9030Preparaten bevattende endosporen of sporen en eiwitkristallen verkregen uit:

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai en kurstaki, of

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, of

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, of

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, of

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis
0 %31.12.2019
*ex 3808 92 9050Preparaten op basis van koperpyrithion (CAS RN 14915-37-8)0 %31.12.2019
*ex 3808 93 2310Herbicide dat flazasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat0 %31.12.2019
*ex 3808 93 9010Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende:

— 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercent Gibberelline A3, of

— 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercent Gibberelline A4 en A7
0 %31.12.2019
*ex 3809 92 0020Ontschuimer, bestaande uit een mengsel van oxydipropanol en 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol0 %31.12.2019
*ex 3811 19 0010Oplossing van 61 of meer doch niet meer dan 63 gewichtspercent methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl in een aromatisch koolwaterstof-oplosmiddel, die ten hoogste bevat:

— 4,9 gewichtspercent 1,2,4-trimethylbenzeen,

— 4,9 gewichtspercent naftaleen en

— 0,5 gewichtspercent 1,3,5-trimethylbenzeen
0 %31.12.2019
ex 3811 21 0048Additieven bevattende:

— superbasische magnesium- (C20-C24)alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 231297-75-9) en

— meer dan 25 maar niet meer dan 50 gewichtspercent minerale oliën,

met een totaal basegetal van meer dan 350 maar niet meer dan 450, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)
0 %31.12.2018
ex 3811 21 0053Additieven bevattende:

— superbasisch calcium-petroleumsulfonaat (CAS 68783-96-0) met een sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercent en

— meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale olie,

met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 420, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)
0 %31.12.2019
ex 3811 21 0055Additieven bevattende:

— calcium-polypropylbenzeensulfonaat met een laag basegetal (CAS RN 75975-85-8) en

— meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale oliën,

met een totaal basegetal van meer dan 10 maar niet meer dan 25, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)
0 %31.12.2019
ex 3811 21 0057Additieven bevattende:

— een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide, en

— meer dan 40, maar niet meer dan 50 gewichtspercent minerale oliën,

met een totaal basegetal van meer dan 40, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)
0 %31.12.2019
ex 3811 21 0063Additieven bevattende:

— een superbasisch mengsel van calcium-petroleumsulfonaten (CAS RN 61789-86-4) en synthetische calcium-alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 68584-23-6 en CAS RN 70024-69-0), met een totaal sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercent en

— meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale oliën,

met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 320, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)
0 %31.12.2019
ex 3811 21 0065Additieven bevattende:

— een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide (CAS RN 160610-76-4), en

— meer dan 35, maar niet meer dan 50 gewichtspercent minerale oliën,

met een zwavelgehalte van meer dan 0,7 maar niet meer dan 1,3 gewichtspercent, met een totaal basegetal van meer dan 8, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)
0 %31.12.2019
ex 3811 29 0015Additief bevattende:

— producten uit de reactie van vertakt heptylfenol met formaldehyde, koolstofdisulfide en hydrazine (CAS RN 93925-00-9) en

— meer dan 15 maar niet meer dan 28 gewichtspercent licht aromatisch oplosmiddel van aardolienafta,

voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)
0 %31.12.2019
ex 3811 29 0025Additieven bevattende ten minste zouten van primaire aminen en mono- en dialkylfosforzuren, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)0 %31.12.2019
ex 3811 29 0035Additieven bestaande uit een mengsel op basis van imidazoline (CAS RN 68784-17-8), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)0 %31.12.2019
ex 3811 29 0045Toevoegingsmiddelen, bestaande uit een mengsel van (C 7-C 9) dialkyladipaten, waarin diisooctyladipaat (CAS RN 1330-86-5) meer dan 85 gewichtspercent van het mengsel uitmaakt, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)0 %31.12.2019
ex 3811 29 0055Toevoegingsmiddelen, bestaande uit reactieproducten van difenylamine en vertakte nonenen met:

— meer dan 28, maar niet meer dan 35 gewichtspercent 4-monononyldifenylamine en

— meer dan 50, maar niet meer dan 65 gewichtspercent 4,4-dinonyldifenylamine,

— een totaal gewichtspercentage van 2, 4-dinonyldifenylamine en 2, 4-dinonyldifenylamine van niet meer dan 5 gewichtspercent

bestemd voor de vervaardiging van smeeroliën (1)
0 %31.12.2019
*ex 3812 30 8030Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercent natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercent 2-(2-methoxyethoxy)ethanol0 %31.12.2019
*ex 3815 90 9070Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiaat en dipropyleenglycolen0 %31.12.2019
*ex 3815 90 9080Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol0 %31.12.2015
*ex 3824 90 9232Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, bevattende 56 of meer doch niet meer dan 85 gewichtspercent divinylbenzeen (CAS RN 1321-74-0)0 %31.12.2019
*ex 3824 90 92

ex 3824 90 93
33

40
Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij:

— gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzij

— opgelost in organische oplosmiddelen
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9234Oligomeer van tetrafluorethyleen met één joodethyl-eindgroep0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9235Preparaten die ten minste 92 maar ten hoogste 96,5 gewichtspercent 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzylideen)-D-glucitol bevatten en tevens carbonzuurderivaten en een alkylsulfaat bevatten0 %31.12.2016
*ex 3824 90 9236Calciumfosfonaatfenaat, opgelost in minerale olie0 %31.12.2016
*ex 3824 90 9237Mengsel van acetaten van 3-butyleen-1,2-diol met een gehalte van ten minste 65 maar ten hoogste 90 gewichtspercent0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9239Preparaten die ten minste 47 gewichtspercent 1,3:2,4-bis-O-benzylideen-D-glucitol bevatten0 %31.12.2016
*ex 3824 90 9240Een mengsel dat twee of drie van de volgende acrylaten bevat:

— urethaanacrylaten,

— tripropyleenglycoldiacrylaat,

— geëthoxyleerd bisfenol-A-acrylaat en

— poly(ethyleenglycol)-400-diacrylaat
0 %31.12.2015
*ex 3824 90 9241Oplossing van (chloormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilaan met een nominale concentratie van 65 % in tolueen0 %31.12.2015
*ex 3824 90 9242Preparaat van tetrahydro--(1-naftylmethyl)furan-2-propionzuur (CAS RN 25379-26-4) in tolueen0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9243Preparaat, bestaande uit een mengsel van 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en propaan-2-ol0 %31.12.2015
*ex 3824 90 9244Bereiding bevattende:

— 85 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercent -4-(2-cyano-2-butoxycarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl--hydroxyhexa(oxyethyleen) en

— 5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercent polyoxyethyleen (20) sorbitan monopalmitaat
0 %31.12.2015
*ex 3824 90 9245Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit -butyrolacton en quaternaire ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (1)0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9246Diethylmethoxyboraan (CAS RN 7397-46-8) opgelost in tetrahydrofuraan0 %31.12.2015
*ex 3824 90 9247Preparaat, bevattende:

— trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2),

— hexyldioctylfosfineoxide (CAS RN 31160-66-4),

— dihexyloctylfosfineoxide (CAS RN 31160-64-2) en

— trihexylfosfineoxide (CAS RN 3084-48-8)
0 %31.12.2016
*ex 3824 90 9248Mengsel van:

— 3,3-bis (2-methyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0) en

— ethyl-6-(diethylamino) -3-oxo-spiro- [isobenzofuraan-1 (3H), 9-[9H]xantheen] -2-carboxylaat (CAS RN 154306-60-2)
0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9249Preparaat op basis van 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylaat (CAS RN 169117-72-0)0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9250Preparaat op basis van alkylcarbonaten dat ook een UV-absorberend middel bevat, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van brillenglas (1)0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9251Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent 2-hydroxyethylmethacrylaat en 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent glycerolester van boorzuur0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9252Preparaat, bestaande uit:

— dipropyleenglycol

— tripropyleenglycol

— tetrapropyleenglycol en

— pentapropyleenglycol
0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9253Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en:

— hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak,

— hetzij N,N-dimethylformamide,

— hetzij -butyrolacton,

— hetzij siliciumoxide,

— hetzij ammoniumhydrogeenazelaat,

— hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide,

— hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide,

bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (1)
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9254Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1-yloxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden (CAS RN 813452-37-8)0 %31.12.2015
*ex 3824 90 9255Additieven voor verven en coatings, bevattende:

— een mengsel van esters van fosforzuur verkregen uit de reactie van fosforzuuranhydride met 4-(1,1-dimethylpropyl)fenol en copolymeren van styreen-allylalcohol (CAS RN 84605-27-6), en

— 30 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercent isobutylalcohol
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9256Poly(tetramethyleenglycol)bis[(2-benzoylfenoxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9257Poly(ethyleenglycol)bis(p-dimethyl)aminobenzoaat met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden0 %31.12.2019
*ex 3824 90 92582-Hydroxybenzonitril, in de vorm van een oplossing in N,N-dimethylformamide, bevattende 45 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercent 2-hydroxybenzonitril0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9259Kalium-tert-butanolaat (CAS RN865-47-4) opgelost in tetrahydrofuraan0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9260N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fhenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydride in een dichloormethaanoplossing van 37 %0 %31.12.2015
*ex 3824 90 92613,4,5-Trifluorbifenyl-2-amine, in de vorm van een oplossing in tolueen bevattende 80 of meer doch niet meer dan 90 gewichtspercent 3,4,5-trifluorbifenyl-2-amine0 %31.12.2015
*ex 3824 90 9262-Fenoxycarbonyl--fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen) isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9264Preparaat bevattende:

— 89 of meer maar niet meer dan 98,9 gewichtspercent 1,2,3-trideoxy-4,6: 5,7-bis-O- [(4-propylfenyl)methyleen]-nonitol

— 0,1 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent kleurstoffen

— 1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercent fluorhoudende polymeren
0 %31.12.2016
*ex 3824 90 9265Mengsels van primaire tert-alkylaminen0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9270Mengsel van 80 (± 10) gewichtspercent 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 20 (± 10) gewichtspercent 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9271Bereiding, bevattende:

— 80 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercent (S)--hydroxy-3-fenoxybenzeenacetonitril (CAS RN 61826-76-4) en

— 10 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercent tolueen (CAS RN 108-88-3)
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9272Derivaten van N-(2-fenylethyl)-1,3-benzeendimethaanamine (CAS RN 404362-22-7)0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9273-(2,4,6-Tribroomfenyl)--(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9274Onverzadigde vetzuuresters C6-24 en C16-18 met sacharose (sacharose-polysoyate) (CAS RN 93571-82-5)0 %31.12.2018
*ex 3824 90 92

ex 3906 90 90
75

87
Waterige oplossing van polymeren en ammoniak bestaande uit:

— 0,1 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 0,5 gewichtspercent ammoniak (CAS RN 1336-21-6) en

— 0,3 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercent of meer polycarboxylaat (lineaire polymeren van acrylzuur)
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9278Preparaten bevattende hetzij 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercent lithiumhexafluorofosfaat hetzij 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercent lithiumperchloraat in mengsels van organische oplosmiddelen0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9280Diethyleenglycol propyleenglycol triëthanolamine titanaat complexen (CAS RN 68784-48-5) opgelost in diëthyleenglycol (CAS RN 111-46-6)0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9281Preparaat bestaande uit:

— 50 (± 2) gewichtspercent bis-gealkoxyleerde ethylacetoacetaat-aluminiumchelaten.

— in een inktolie (wit mineraal) oplosmiddel

met een kookpunt van 160 °C of meer, maar niet meer dan 180 °C
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 92

ex 3824 90 93
86

57
Mengsel van vloeibare kristallen, bestemd voor gebruik bij de fabricage van displays (1)0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9335Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9342Mengsel van bis{4-(3-(3-fenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfon, difenyltolueen-2,4-dicarbamaat en 1-[4-(4-aminobenzeensulfonyl)fenyl]-3-(3-fenoxycarbonylaminotolyl)ureum0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9345Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadieen), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercent tricyclopentadieen, en:

— hetzij een aluminium-alkylverbinding,

— hetzij een organisch complex van wolfraam

— hetzij een organisch complex van molybdeen
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9347Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9353Zinkdimethacrylaat (CAS RN 13189-00-9), bevattende niet meer dan 2,5 gewichtspercent 2,6-di-tert-butyl--dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), in poedervorm0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9363Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende:

— 75 of meer gewichtspercent sterolen en

— niet meer dan 25 gewichtspercent stanolen,

bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters (1)
0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9365Mengsel van fytosterolen, afkomstig van hout en oliën op houtbasis (tallolie), in de vorm van een poeder met een deeltjesgrootte van niet meer dan 300 m, bevattende:

— 60 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercent sitosterolen,

— niet meer dan 15 gewichtspercent campesterolen,

— niet meer dan 5 gewichtspercent stigmasterolen en

— niet meer dan 15 gewichtspercent betasitostanolen
0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9370Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon en 1,1-oxybis(2-chloorethaan)0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9373Oligomeren van tetrafluorethyleen, met eindstandige tetrafluorjoodethylgroepen0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9375Mengsel van fytosterolen, in de vorm van vlokken en bolletjes, bevattende 80 of meer gewichtspercent sterolen en niet meer dan 4 gewichtspercent stanolen0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9377Poedermengsel bevattende:

— 85 of meer gewichtspercent zinkdiacrylaat (CAS RN 14643-87-9)

— en niet meer dan 5gewichtspercent van 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7)
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96
80

67
Folie bevattende barium- of calciumoxiden gecombineerd met titaan- of zirkoniumoxiden, in een bindmiddel van acryl0 %31.12.2019
*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96
83

85
Preparaat, bevattende:

— C,C-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

— magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4) en

— zinc bis(p-tolueensulfinaat) (CAS RN 24345-02-6)

waarin de gasvorming van C,C-azodi(formamide) plaatsvindt bij 135 °C
0 %31.12.2017
*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96
85

57
Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie” (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse (1)0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9635Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9637Gestructureerd silicoaluminiumfosfaat0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9643Waterige dispersie, bevattende:

— 76 gewichtspercent (± 0,5 %) siliciumcarbide (CAS RN 409-21-2),

— 4,6 gewichtspercent (± 0,05 %) aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) en

— 2,4 gewichtspercent (± 0,05 %) yttriumoxide (CAS RN 1314-36-9)
0 %31.12.2016
*ex 3824 90 9645Mengsel van:

— basisch zirkoniumcarbonaat (CAS RN 57219-64-4) en

— ceriumcarbonaat (CAS RN 537-01-9)
0 %31.12.2016
*ex 3824 90 9647Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende:

— hetzij 5 of meer gewichtspercent barium, neodymium of magnesium en 15 of meer gewichtspercent titaan,

— hetzij 30 of meer gewichtspercent lood en 5 of meer gewichtspercent niobium,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van di-elektrische films of bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (1)
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9650Nikkelhydroxide, met toegevoegd 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercent zinkhydroxide en kobalthydroxide, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van positieve elektroden voor batterijen0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9655Drager in poedervorm, bevattende:

— ferriet (ijzeroxide) (CAS RN 1309-37-1)

— mangaanoxide (CAS RN 1344-43-0)

— magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4)

— Styreenacrylaat-copolymeer

bestemd om bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparatenproductie te worden gemengd met tonerpoeder (1)
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9660Gesmolten magnesia bevattende 15 of meer gewichtspercent dichroomtrioxide0 %31.12.2016
*ex 3824 90 9663Katalysator, bevattende:

— 52 (± 10) gewichtspercent koperoxide (CAS RN 1317-39-1),

— 38 (± 10) gewichtspercent koper(II)oxide (CAS RN 1317-38-0) en

— 10 (± 5) gewichtspercent koper (CAS RN 7440-50-8)
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9665Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van:

— hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4mm,

— hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6mm
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9673Reactieproducten, bevattende:

— 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercent molybdeenoxide,

— 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent nikkeloxide,

— 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercent wolfraamoxide
0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9675Holle bolletjes van gesmolten aluminiumsilicaat, bevattende 65-80 % amorf aluminiumsilicaat, met de volgende kenmerken:

— een smeltpunt tussen 1 600 °C en 1 800 °C,

— een dichtheid van 0,6-0,8 g/cm3,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van deeltjesfilters voor motorvoertuigen (1)
0 %31.12.2018
*ex 3824 90 9677Preparaat, bestaande uit 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en siliciumdioxide0 %31.12.2019
*ex 3824 90 9679Pasta met:

— 75 of meer gewichtspercent, doch niet meer dan 85 gewichtspercent koper,

— anorganische oxiden,

— ethylcellulose, en

— een solvent
0 %31.12.2017
*ex 3824 90 9687Platinaoxide (CAS RN 12035-82-4) gefixeerd op een poreuze drager van aluminiumoxide, (CAS RN 1344-28-1) bevattende

— 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent platina, en

— 0,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercent ethylaluminiumdichloride (CAS RN 563-43-9)
0 %31.12.2017
*ex 3901 10 1010Lineair lagedichtheidpolyethyleen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) in de vorm van poeder, met

— 5 gewichtspercent of minder comonomeer,

— een smeltindex (melt flow rate) van 15 g/10 min of meer, maar niet meer dan 60 g/10 min en

— een dichtheid van 0,924 g/cm3 of meer, maar niet meer dan 0,928 g/cm3
0 %30.6.2015
ex 3901 10 10

ex 3901 90 90
20

50
Lineair lagedichtheidpolyethyleen-1-buteen/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) met hoge smeltindex, in de vorm van poeder, met

— een smeltindex(Melt Flow Rate — MFR 190 °C/2,16 kg) van 16 g/10 min of meer, maar niet meer dan 24 g/10 min,

— een dichtheid (ASTM D 1505) van 0,922 g/cm3 of meer, maar niet meer dan 0,926 g/cm3 en

— een Vicat-verwekingstemperatuur van ten minste 94 °C
0 %30.6.2015
*ex 3901 90 9030Lineair lagedichtheidpolyethyleen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) in de vorm van poeder, met

— meer dan 5 gewichtspercent, maar niet meer dan 8 gewichtspercent comonomeer,

— een smeltindex (melt flow rate) van 15 g/10 min of meer, maar niet meer dan 60 g/10 min en

— een dichtheid van 0,924 g/cm3 of meer, maar niet meer dan 0,928 g/cm3
0 %30.6.2015
*ex 3901 90 9040Copolymeer van uitsluitend ethyleen en 1-hexeen (CAS RN 25213-02-9):

— bevattende meer dan 5 maar niet meer dan 20 gewichtspercent 1-hexeen,

— met een relatieve dichtheid van niet meer dan 0,93,

— vervaardigd met behulp van een metallocene katalysator
0 %30.6.2015
*ex 3902 10 0040Polypropyleen, geen weekmaker bevattend:

— met een treksterkte van 32-60MPa (bepaald volgens methode ASTM D638);

— met een buigsterkte van 50-90MPa (bepaald volgens methode ASTM D790);

— met een smeltindex (Melt Flow Rate — MFR) bij 230°C/ 2,16kgbelasting van 5-15g/10min (bepaald volgens methode ASTM D1238);

— 40 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercent polypropyleen bevattend,

— 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercent glasvezel bevattend,

— 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercent mica bevattend
0 %31.12.2019
*ex 3902 90 9060Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de volgende kenmerken:

— vloeibaar bij kamertemperatuur

— verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren

— met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370 (± 50)

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500 (± 100)
0 %31.12.2019
*ex 3903 19 0030Kristallijn polystyreen met een smeltpunt van 268 °C of meer maar niet meer dan 272 °C en een stolpunt van 232 °C of meer maar niet meer dan 242 °C, al dan niet met additieven en vulstoffen0 %31.12.2016
*ex 3903 90 9015Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:

— 78 gewichtspercent(± 4 %) styreen,

— 9 gewichtspercent (± 2 %) n-butylacrylaat,

— 11 gewichtspercent (± 3 %) n-butylmethacrylaat,

— 1,5 gewichtspercent (± 0,7 %) methylacrylzuur en

— 0,01 of meer maar niet meer dan 2,5 gewichtspercent polyolefinewas
0 %31.12.2016
*ex 3903 90 9020Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:

— 83 gewichtspercent(±3 %) styreen,

— 7 gewichtspercent (±2 %) n-butylacrylaat,

— 9 gewichtspercent(±2 %) n-butylmethacrylaat en

— 0,01 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent polyolefinewas
0 %31.12.2016
*ex 3903 90 9025Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:

— 82 gewichtspercent(±6 %) styreen,

— 13,5 gewichtspercent (±3 %) n-butylacrylaat,

— 1 gewichtspercent (±0,5 %) methylacrylzuur en

— 0,01 of meer maar niet meer dan 8,5gewichtspercentpolyolefinewas
0 %31.12.2016
*ex 3904 10 0020Poly(vinylchloride) in de vorm van poeder, niet gemengd met enige andere substantie of vinylacetaatmonomeren bevattende, met:

— een polymerisatiegraad van 1 000 (± 300) monomeereenheden,

— een warmtetransmissiecoëfficient (K-waarde) van ten minste 60, maar niet meer dan 70,

— een gehalte aan vluchtig materiaal van minder dan 2,00 gewichtspercent,

— een fractie van niet meer dan 1 gewichtspercent die niet door een zeef met een maaswijdte van 120 m gaat,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van batterijseparators (1)
0 %31.12.2019
*ex 3904 50 9092Vinylideen-chloride-methacrylaat-copolymeer bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van monofilamenten (1)0 %31.12.2019
*ex 3906 90 9041Polyalkylacrylaat met een ester alkylketen van C10 tot en met C300 %31.12.2019
ex 3906 90 9073Bereiding bevattend:

— 33 of meer, maar niet meer dan 37 gewichtspercent butyl-methacrylaat — methacrylzuurcopolymeer

— 24 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercent propyleenglycol, en

— 37 of meer, maar niet meer dan 41 gewichtspercent water
0 %31.12.2019
ex 3907 20 20

ex 3907 20 99
50

75
Poly(p-fenyleenoxide) in de vorm van poeder

— met een glasovergangstemperatuur van 210 °C

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 35 000 of meer doch niet meer dan 80 000

— met een inherente viscositeit van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,6 dl/gram
0 %31.12.2019
ex 3907 20 9970-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl--methoxy-polyoxyethyleen (CAS RN 883993-35-9)0 %31.12.2019
ex 3907 40 0070Polycarbonaat van fosgeen en bisfenol A:

— bevattende 12 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercent van een copolymeer van isoftaloylchloride, tereftaloylchloride en resorcinol,

— voorzien van p-cumylfenol eindgroepen, en

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 29 900 of meer doch niet meer dan 31 900
0 %31.12.2019
ex 3907 40 0080Polycarbonaat van koolzuurdichloride, 4,4-(1-methylethylideen)bis[2,6-dibroomfenol] en 4,4-(1-methylethylideen)bis[fenol], voorzien van 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenol eindgroepen0 %31.12.2019
*ex 3907 91 9010Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder0 %31.12.2019
ex 3907 99 9040Polycarbonaat van fosgeen, bisfenolA, resorcinol, isoftaloylchloride, tereftaloylchloride en polysiloxaan, voorzien van p-cumylfenol eindgroepen, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 24 100 of meer doch niet meer dan 25 9000 %31.12.2019
*ex 3907 99 9070Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercent cyclohexaandimethanol0 %31.12.2019
*ex 3909 50 9010Uv-uithardende wateroplosbare vloeibare fotopolymeer, bestaande uit een mengsel met:

— ten minste 60 gewichtspercent bifunctionele geacryleerde polyurethaanoligomeren,,

— 30 gewichtspercent (± 8 gewichtspercent) monofunctionele, en trifunctionele (meth)acrylaten, en

— 10 gewichtspercent (± 3 gewichtspercent) hydroxy-functionele monofunctionele (meth)acrylaten
0 %31.12.2019
ex 3909 50 9020Een bereiding bevattende:

— 14 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 18 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen,

— 3 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspercent enzymatisch gemodificeerd zetmeel en

— 77 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 83 gewichtspercent water
0 %31.12.2019
ex 3909 50 9030Een bereiding bevattende:

— 16 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen,

— 19 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 23 gewichtspercent diethyleenglycol-buthylether, en

— 60 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 64 gewichtspercent water
0 %31.12.2019
ex 3909 50 9040Een bereiding bevattende:

— 34 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 36 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen,

— 37 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 39 gewichtspercent propyleenglycol, en

— 26 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercent water
0 %31.12.2019
*ex 3910 00 0060Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met polyethyleenglycol en trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen0 %31.12.2019
ex 3910 00 0080Monomethacryloxypropyl-getermineerd poly(dimethylsiloxaan)0 %31.12.2019
ex 3911 90 1950Polycarboxylaat-natriumzout van 2,5-furandion en 2,4,4-trimethylpenteen in poedervorm0 %31.12.2019
*ex 3911 90 9931Copolymeren van butadieen en maleïnezuur, ook indien ammoniumzouten bevattende0 %31.12.2015
*ex 3916 20 0091Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt bij de fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven bevatten:

— titaandioxide

— poly(methylmethacrylaat)

— calciumcarbonaat

— bindmiddelen
0 %31.12.2019
*ex 3917 40 0091Verbindingsstukken van kunststof bevattende O-ringen, een klem en een ontgrendelingssysteem om te worden aangebracht in slangen voor autobrandstoffen0 %31.12.2019
*ex 3919 10 8023Reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder:

— poly(vinylchloride);

— polyurethaan met aan één zijde merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren en aan de andere zijde een laag van glazen microbolletjes;

— een laag met een beveiligings- en/of officieel merkteken dat afhankelijk van de gezichtshoek van uiterlijk verandert;

— gemetalliseerd aluminium;

— en een kleeflaag, aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie
0 %31.12.2015
*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00
27

20
Polyesterfolie:

— aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm, en

— aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm
0 %31.12.2019
*ex 3919 10 8032Polytetrafluorethyleenfolie:

— met een dikte van 110 m of meer,

— met een oppervlakteweerstand van 102-1014 ohm, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D 257,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag
0 %31.12.2015
*ex 3919 10 8037Polytetrafluorethyleenfolie:

— met een dikte van 100 m of meer,

— een breukrek van niet meer dan 100 percent,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconenkleeflaag
0 %31.12.2015
*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00
43

26
Ethyleen-vinylacetaatfolie:

— met een dikte van 100 m of meer,

— aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester of polypropyleen beschermfilm
0 %31.12.2015
*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00
85

28
Folie van poly(vinylchloride) of polyethyleen of van een ander polyolefine:

— met een dikte van 65 m of meer,

— aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en een polyester beschermfilm
0 %31.12.2019
*ex 3919 90 0024Reflecterende gelaagde folie:

— bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen,

— aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en

— aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie
0 %31.12.2019
*ex 3919 90 0029Polyesterfolie die aan beide zijden is bedekt met een drukgevoelige zelfklevende acryl en/of rubber lijmlaag, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, voorzien van een verwijderbare beschermfolie0 %31.12.2019
*ex 3919 90 0033Transparante zelfklevende folie van polyethyleen, vrij van onzuiverheden of gebreken, aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl, met een dikte van 60 m of meer, maar niet meer dan 70 m, en met een breedte van meer dan 1 245 mm maar niet meer dan 1 255 mm0 %31.12.2018
*ex 3919 90 0037UV-absorberende folie van poly(vinylchloride):

— met een dikte van ten minste 78 m,

— aan één kant bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie,

— met een hechtsterkte van ten minste 1 764 mN/25 mm
0 %31.12.2019
*ex 3919 90 00

ex 3921 90 60
44

95
Bedrukte lamineerplaat:

— met een centrale laag van glasvezelweefsel, aan beide zijden bekleed met een laag poly(vinylchloride),

— aan één zijde bedekt met een laag poly(vinylfluoride),

— ook indien met een drukgevoelige lijmlaag en een verwijderbare beschermfolie aan de andere zijde,

— met een toxiciteit, bepaald volgens testmethode ABD 0031, van niet meer dan 50 ppm waterstoffluoride, niet meer dan 85 ppm hydrogeenchloride, niet meer dan 10 ppm waterstofcyanide, niet meer dan 10 ppm stikstofoxiden, niet meer dan 300 ppm koolstofmonoxide en niet meer dan 10 ppm diwaterstofsulfide en zwaveldioxide tezamen,

— met een brandbaarheid binnen 60 seconden van niet meer dan 110 mm, bepaald volgens testmethode FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, en

— met een gewicht (zonder beschermfolie) van 490 g/m2 (± 45 g/m2) zonder lijmlaag of van 580 g/m2 (± 50 g/m2) met drukgevoelige lijmlaag
0 %31.12.2017
*ex 3920 20 2993Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met:

— een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 m,

— een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,75 of meer doch niet meer dan 1,45 GPa en

— een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer doch niet meer dan 0,55 GPa
0 %31.12.2019
*ex 3920 62 1981Folie van poly(ethyleentereftalaat):

— met een dikte van niet meer dan 20 m,

— aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag bestaande uit:

— een polymere matrix waarin silica is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 m, of

— een siliciumlaag die door opdampen is aangebracht en met een dikte van niet meer dan 1 m
0 %31.12.2017
*ex 3920 91 0051Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende 25 of meer doch niet meer dan 28 gewichtspercent tri-isobutyl fosfaat als weekmaker0 %31.12.2019
*ex 3920 91 0052Foliën van poly(vinylbutyral):

— bevattende 26 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercent triethyleenglycol bis(2-ethylhexanoaat) als weekmaker

— met een dikte van 0,73 mm of meer doch niet meer dan 1,50 mm
0 %31.12.2019
*ex 3920 91 0093Folie van poly(ethyleentereftalaat), al dan niet aan één of beide zijden gemetalliseerd, of gelaagde folie van poly(ethyleentereftalaat), alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken:

— een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer,

— aan één of beide zijden voorzien van een laag poly(vinylbutyral) doch niet voorzien van kleefstof of andere materialen dan poly(vinylbutyral),

— een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te houden met lagen van poly(vinylbutyral), en een dikte van poly(vinylbutyral) van meer dan 0,2 mm
0 %31.12.2019
*ex 3921 90 55

ex 7019 40 00

ex 7019 40 00
25

21

29
Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars0 %31.12.2019
*ex 3921 90 5530Prepregvellen of -rollen, bevattende gebromeerde epoxyhars, versterkt met glasvezel, met

— een flow van niet meer dan 3,6 mm (zoals bepaald volgens IPC-TM 650.2.3.17.2), en

— een glasovergangstemperatuur (Tg) van meer dan 170 °C (zoals bepaald volgens IPC-TM 650.2.4.25),

bestemd voor gebruik bij de fabricage van printplaten (1)
0 %31.12.2015
ex 3926 90 97

ex 8543 90 00
31

60
Behuizingen, delen van behuizingen, cilinders, regelknoppen, frames, afdekplaatjes en andere delen van acrylonitril-butadieen-styreen, voor gebruik bij de vervaardiging van afstandsbedieningen (1)0 %31.12.2019
ex 3926 90 97

ex 8538 90 99
37

40
Afstandsbedieningsknoppen uit polycarbonaat voor stuurwielbediening, aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf0 %31.12.2019
*ex 4408 39 3010Okoumé fineerplaten

— met een lengte van 1 270 mm of meer, maar niet meer dan 3 200 mm,

— met een breedte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm,

— met een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 4 mm,

— niet-geschuurd en

— niet-geschaafd
0 %31.12.2018
ex 5503 90 0030Drielobbige poly(thio-1,4-fenyleen)vezels0 %31.12.2019
*ex 5607 50 9010Niet gesteriliseerd bindgaren van poly(glycolzuur) of van poly(glycolzuur) en de copolymeren daarvan met melkzuur, gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (1)0 %31.12.2019
*ex 5911 90 9040Polijstlappen („polishing pads”) bestaande uit meerdere lagen gebonden textielvlies van polyester, geïmpregneerd met polyurethaan0 %31.12.2019
*ex 6814 10 0010Geagglomereerd mica met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, op rollen, ook indien gebrand, al dan niet versterkt met aramidevezels0 %31.12.2018
ex 7006 00 9025Glazen schijfje van vuurgepolijst („float”) borosilicaatglas

— met een diktevariatie van 1 m of minder, en

— lasergegraveerd
0 %31.12.2019
ex 7009 10 0020Gelaagd glas dat mechanisch het licht kan dimmen door de verschillende hoeken van het invallende licht, bevattende:

— een chroomlaag,

— scheurvast plakband of smeltlijm, en

— een verwijderbaar schutvel aan de voorkant en een beschermende papierlaag aan de achterkant,

van de soort gebruikt voor achteruitkijkspiegels van voertuigen
0 %31.12.2019
*ex 7019 19 1030Garens van E-glas van 22 tex (± 1,6 tex), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 7 m, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 6,35 of meer doch niet meer dan 7,61 m0 %31.12.2019
*ex 7019 19 1055Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit filamenten van glas van het type-K of het type-U, bestaande uit:

— 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide,

— 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide,

— 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide,

— zonder calciumoxide,

bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinolformaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen
0 %31.12.2019
*ex 7325 99 1020Ankerkop van vuurgegalvaniseerd smeedbaar gietijzer, van de soort gebruikt voor de fabricage van grondankers0 %31.12.2019
*ex 7326 20 0020Metaalvlies, bestaande uit een massa roestvrijstalen draden met een diameter van 0,001 mm tot 0,070 mm, samengeperst door sinteren en walsen0 %31.12.2016
ex 7604 29 1040Staven van aluminiumlegeringen, bevattende:

— 0,25 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercent zink, en

— 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercent magnesium, en

— 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercent koper, en

— niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan,

overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-225, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces
0 %31.12.2019
ex 7605 29 0010Draad van aluminiumlegeringen, bevattende:

— 0,10 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercent koper, en

— 0,2 of meer maar niet meer dan 6 gewichtspercent magnesium, en

— 0,10 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercent zink, en

— niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan,

overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-430, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces
0 %31.12.2019
ex 8103 90 9010Target van tantaal in een verstuiver, met:

— een montageplaat vervaardigd uit een legering van koper en chroom,

— een doorsnede van 312 mm en

— een dikte van 6,3 mm
0 %31.12.2019
*ex 8108 90 3010Staven van titaanlegering die voldoen aan de normen EN 2002-1, EN 4267 of DIN 650400 %31.12.2019
ex 8108 90 5015Legering van titaan, koper, tin, silicium en niobium bevattende:

— 0,8 of meer maar niet meer dan 1,2 gewichtspercentkoper,

— 0,9 of meer maar niet meer dan 1,15 gewichtspercent tin

— 0,25 of meer maar niet meer dan 0,45 gewichtspercent silicium en

— 0,2 of meer maar niet meer dan 0,35 gewichtspercent niobium,

in vellen, platen, strippen of stroken
0 %31.12.2019
ex 8207 19 1010Inzetstukken voor boorgereedschap met werkzaam deel van geagglomereerd diamant0 %31.12.2019
ex 8401 40 0010Absorberende regelstaven van roestvrij staal, gevuld met chemische elementen die neutronen absorberen0 %31.12.2019
*ex 8405 90 00

ex 8708 21 10

ex 8708 21 90
10

10

10
Metalen behuizingen voor voorspanningsgasgenerators voor veiligheidsgordels in auto's0 %31.12.2019
*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00
10

20
Uitlaatspruitstukken die voldoen aan DIN-norm EN 13835, al dan niet met turbinebehuizing, met vier inlaatpoorten, bestemd voor de vervaardiging van uitlaatspruitstukken die zijn gedraaid, geslepen, geboord en/of op andere wijze zijn bewerkt (1)0 %31.12.2016
*ex 8411 99 0050Actuator voor een eentraps-turbocompressor:

— met een ingebouwde geleidende overbrengingsarm en verbindingsmof,

— van een roestvrij stalen legering,

— al dan niet met overbrengingsarmen met een werkafstand van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm,

— met een lengte van niet meer dan 350 mm,

— met een diameter van niet meer dan 75 mm,

— met een hoogte van niet meer dan 110 mm
0 %31.12.2018
ex 8413 91 0030Brandstofpompdeksel:

— bestaande uit aluminumlegeringen,

— met een diameter van 38 mm of 50 mm,

— met twee concentrische, ringvormige groeven op het oppervlak,

— geanodiseerd,

van de soort gebruikt in motorvoertuigen met een benzinemotor
0 %31.12.2019
*ex 8414 30 8150Hermetische of halfhermetische elektrische scrollcompressoren met variabele snelheid, met een nominaal vermogen van 0,5 kW of meer doch niet meer dan 10 kW, met een verplaatsingsvolume van niet meer dan 35 cm3, van de soort gebruikt in koelinstallaties0 %31.12.2019
*ex 8414 90 0020Zuigers van aluminium, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen (1)0 %31.12.2019
*ex 8418 99 1050Verdampers, bestaande uit aluminium vinnen en een koperspoel, van de soort gebruikt in koelinstallaties0 %31.12.2019
*ex 8418 99 1060Condensors, bestaande uit twee concentrische koperen buizen, van de soort gebruikt in koelinstallaties0 %31.12.2019
ex 8421 21 0020Installatie voor de voorbehandeling van water, bevattende een of meer van de volgende elementen, ook indien met systemen voor het steriliseren en zuiveren van deze elementen:

— ultrafiltratiesysteem

— koolstoffiltratiesysteem

— systeem voor waterverzachting

voor gebruik in een biofarmaceutisch laboratorium
0 %31.12.2019
*ex 8467 99 00

ex 8536 50 11
10

35
Mechanische schakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op:

— een spanning van 14,4 V of meer maar niet meer dan 42 V,

— een stroomsterkte van 10 A of meer maar niet meer dan 42 A,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 (1)
0 %31.12.2019
ex 8479 89 9760Bioreactor voor biofarmaceutische celkweek (waarvan de binnenkant bestaat uit austenitisch roestvast staal type 316L) met een verwerkingscapaciteit van 50 liter, 500 liter, 3 000 liter of 10 000 liter, al dan niet in combinatie met een „clean-in-process”-systeem0 %31.12.2019
*ex 8481 30 9191Stalen terugslagkleppen met:

— een openingsdruk van niet meer dan 800 kPa, en

— een buitendiameter van niet meer dan 37 mm
0 %31.12.2019
ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

ex 8482 50 00
10

10

10
Kogel- en cilinderlagers:

— met een uitwendige diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan 140 mm,

— geschikt voor een thermische belasting onder bedrijfsomstandigheden van meer dan 150 °C bij een werkdruk van niet meer dan 14 MPa,

voor de vervaardiging van machines voor de beveiliging en de bediening van kernreactoren in kerncentrales (1)
0 %31.12.2019
ex 8482 10 1020Kogellagers:

— met een inwendige diameter van 10 mm of meer,

— met een uitwendige diameter van niet meer dan 30 mm,

— met een breedte van niet meer dan 10 mm,

— al dan niet voorzien van een stofkap,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van riemaangedreven stuurinrichtingen van motoren (1)
0 %31.12.2019
*ex 8501 10 9982Borstelloze gelijkstroommotoren met een buitendiameter van niet meer dan 29 mm, een nominaal toerental van 1 500 omw/min (±15 %) of 6 800 omw/min (±15 %) en een voedingsspanning van 2 V of 8 V0 %31.12.2019
*ex 8501 31 0040Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met:

— een meerfasenwikkeling,

— een uitwendige diameter van 30 mm of meer doch niet meer dan 80 mm,

— een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm,

— een vermogen van 45 W of meer doch niet meer dan 300 W, en

— een voedingsspanning van 9 V of meer doch niet meer dan 25 V
0 %31.12.2019
*ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

ex 8501 33 00
65

50

55
Brandstofcelmodules met ten minste brandstofcellen met een membraan van elektrolytisch polymeer al dan niet in een behuizing met geïntegreerd koelsysteem, bestemd voor de vervaardiging van aandrijfsystemen voor auto's (1)0 %31.12.2018
*ex 8501 31 0070Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met:

— een uitwendige diameter van 80 mm of meer doch niet meer dan 100 mm,

— een voedingsspanning van 12 V,

— een vermogen bij 20 °C van 300 W of meer doch niet meer dan 650 W,

— een koppel bij 20 °C van 2,00 Nm of meer maar niet meer dan 5,30 Nm,

— een nominaal toerental bij 20 °C van 600 tpm of meer doch niet meer dan 3 100 tpm,

— uitgerust met rotorhoekpositiesensor van het resolvertype of het halleffecttype

van de soort gebruikt in stuurbekrachtigingsinrichtingen voor auto's
0 %31.12.2017
*ex 8503 00 9935Zender-resolver voor borstelloze motoren van elektrische stuurbekrachtiging0 %31.12.2019
ex 8503 00 9960Motorafdekking voor een elektronische riemaangedreven stuurinrichting, vervaardigd van gegalvaniseerd staal met een dikte van niet meer dan 2,5 mm (± 0,25 mm)0 %31.12.2019
ex 8504 50 9560Spreekspoelmechanisme, van verlakte wikkeldraad van koper of aluminium, rond een spoeldrager, voorzien van elektrisch geleidende aansluitdraden, van de soort die wordt gebruikt in autoluidsprekers0 %31.12.2019
ex 8504 90 1120Reactorkernen voor gebruik in een thyristor-omzetter voor hoogspanningsgelijkstroom0 %31.12.2019
ex 8504 90 9920SGCT-thyristor (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) met geïntegreerde poortaansturing:

— zijnde een elektronische stroomschakeling op een printplaat, voorzien van een SGCT-thyristor en elektrische en elektronische onderdelen,

— met de mogelijkheid om de spanning te blokkeren — 6 500 V — in beide richtingen (doorlaat- en sperrichting)

van de soort gebruikt in statische middenspanningsomvormers (gelijkrichters en omzetters)
0 %31.12.2019
*ex 8505 11 0033Permanente magneten bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, in de vorm van een afgeronde rechthoek met

— een lengte van niet meer dan 90 mm,

— een breedte van niet meer dan 90 mm, en

— een hoogte van niet meer dan 55 mm,

dan wel in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 90 mm, al dan niet voorzien van een gat in het midden
0 %31.12.2018
ex 8505 11 0045Een kwartflens, bestemd om na magnetisering een permanente magneet te worden,

— bestaande uit ten minste neodymium, praseodymium, ijzer, boor, dysprosium, aluminium en kobalt,

— met een breedte van 9,2 mm (– 0,1)

— met een lengte van 20 mm (+ 0,1) of 30 mm (+ 0,1)

van de soort gebruikt voor rotoren voor de vervaardiging van brandstofpompen
0 %31.12.2019
*ex 8505 11 0070Een schijf bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, bedekt met nikkel of zink, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt

— al dan niet voorzien van een gat in het midden,

— met een diameter van niet meer dan 90 mm,

van de soort gebruikt voor autoluidsprekers
0 %31.12.2018
*ex 8505 11 0080Artikelen in de vorm van een driehoek, vierkant of rechthoek, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen:

— een lengte van 9 mm of meer doch niet meer dan 105 mm

— een breedte van 5 mm of meer doch niet meer dan 105 mm

— een hoogte van 2 mm of meer doch niet meer dan 55 mm
0 %31.12.2018
*ex 8505 19 9030Artikelen van geagglomereerd ferriet in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 120 mm, voorzien van een gat in het midden, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt, met een remanentie tussen 245 mT en 470 mT0 %31.12.2018
*ex 8507 60 0030Lithiumionaccumulatoren of modules, in cilindrische vorm, met een lengte van 63 mm of meer en een diameter van 17,2 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)0 %31.12.2019
ex 8507 60 00

ex 8507 80 00
45

20
Oplaadbare lithium-ion polymeerbatterij met:

— een nominale capaciteit van 1 060 mAh,

— een nominale spanning van 7,4 V (gemiddelde spanning bij ontlading van 0,2 C),

— een laadspanning van 8,4 V (± 0,05),

— een lengte van 86,4 mm (± 0,1),

— een breedte van 45 mm (± 0,1),

— een hoogte van 11 mm (± 0,1),

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kasregisters (1)
0 %31.12.2019
ex 8511 30 0020Schachtbobine met geïntegreerde ontsteking, met:

— een ontsteker,

— een bobine op een bougie met een geïntegreerde klamp,

— een behuizing,

— een lengte van 140 mm of meer maar niet meer dan 200 mm (+/– 5 mm),

— een bedrijfstemperatuur van -40 °C of meer maar niet meer dan +130 °C,

— een spanning van 14 V (+/– 0,1)
0 %31.12.2019
*ex 8516 90 0060Ventilatie-inrichting van een elektrische frituurpan:

— met een motor met een vermogen van 8 W bij 4 600 rpm,

— elektronisch gestuurd,

— functioneert bij omgevingstemperaturen van meer dan 110 °C

— voorzien van een regelthermostaat
0 %31.12.2019
ex 8518 21 0020Luidspreker met:

— een impedantie van 4 Ohm of meer, maar niet meer dan 16 Ohm,

— een nominaal vermogen van 2 W of meer, maar niet meer dan 20 W,

— met of zonder kunststof bevestiging, en

— met elektrische kabel en stekker dan wel draadloos,

gemonteerd in een kast voor gebruik bij de vervaardiging van televisietoestellen en videomonitors (1)
0 %31.12.2019
*ex 8518 40 8091Printkaart-subeenheden met digitale audiosignaaldecodering, audiosignaalverwerking en -versterking met dubbele en/of meerkanalenfunctionaliteit0 %31.12.2019
ex 8518 90 0030Magneetsysteem bestaande uit:

— een kernplaat van staal, in de vorm van een ronde schijf aan één zijde voorzien van een cilinder,

— één magneet van neodymium

— één bovenplaat

— één onderplaat

van de soort die wordt gebruikt in autoluidsprekers
0 %31.12.2019
ex 8518 90 0040Luidsprekerconus, vervaardigd uit papierstof of polypropyleen, en bijhorende stofkappen, van de soort die wordt gebruikt in autoluidsprekers0 %31.12.2019
ex 8518 90 0050Diafragma van een elektrodynamische luidspreker met

— een buitendiameter van 25 mm of meer maar niet meer dan 250 mm,

— een resonantiefrequentie van 20 Hz of meer maar niet meer dan 150 Hz,

— een totale hoogte van 5 mm of meer maar niet meer dan 50 mm,

— een randdikte van 0,1 mm of meer maar niet meer dan 3 mm
0 %31.12.2019
*ex 8521 90 0020Digitale videorecorders:

— zonder harddiskdrive,

— met of zonder dvd-rw,

— met ofwel bewegingsdetectie of mogelijkheid tot bewegingsdetectie door IP-connectiviteit via een LAN-connector,

— met of zonder usb/seriepoort,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van CCTV-bewakingsystemen (1)
0 %31.12.2019
*ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65
60

10

25
Printplaat met:

— een radiotuner (die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat) zonder signaalverwerkingsfunctie,

— een microprocessor die instructies vanop afstand kan ontvangen en de chipset van de tuner kan aansturen,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen (1)
0 %31.12.2019
*ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65
65

20

40
Subprintplaat met:

— een radiotuner, die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat, met een signaaldecoder,

— een ontvanger voor radioafstandsbediening (RF),

— een verzender voor infraroodafstandsbediening,

— een SCART-signaalgenerator,

— een sensor voor de tv-stand,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen (1)
0 %31.12.2019
*ex 8525 80 1925Lange-golf-infraroodcamera (overeenkomstig ISO/TS 16949) met:

— een gevoeligheid in het golflengtegebied van 8 m of meer doch niet meer dan 14 m,

— een resolutie van 324 × 256 pixels,

— een gewicht van niet meer dan 400 g,

— maximale afmetingen van 70 mm × 67 mm × 75 mm,

— een waterdichte behuizing en een voor voertuigen gekwalificeerde stekker en

— een afwijking van het uitgangssignaal over het volledige bedrijfstemperatuurbereik van niet meer dan 20 %
0 %31.12.2019
*ex 8525 80 19

ex 8525 80 91
31

10
Camera:

— met een gewicht van niet meer dan 5,9 kg,

— zonder behuizing,

— met afmetingen van niet meer dan 405 mm × 315 mm,

— met één CCD-sensor (Charge-Coupled Device) of een CMOS-sensor (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),

— met niet meer dan 5 megapixel nuttige pixels,

voor gebruik in CCTV-bewakingsystemen („closed circuit TV”, „gesloten televisiecircuit”) of in apparaten voor oogcontrole (1)
0 %31.12.2018
*ex 8525 80 1935Camera's met beeldscanfunctie, met:

— een „Dynamic overlay lines”-systeem,

— een NTSC-video-uitgangssignaal,

— een spanning van 6,5 V,

— een lichtsterkte van 0,5 lux of meer
0 %31.12.2019
*ex 8525 80 1950Camerakop, al dan niet in behuizing

— met afmetingen (zonder kabelaansluiting) van niet meer dan 27 × 30 × 38,5 mm (breedte × hoogte × lengte),

— met drie MOS-beeldsensoren met 2 of meer effectieve megapixels per sensor en een prismablok voor de verdeling van het RGB-kleurenspectrum over de drie sensoren,

— met C-mount voor de aansluiting van objectieven,

— met een gewicht van niet meer dan 70 gram,

— met een digitale video-uitgang in LVDS-technologie,

— met een permanent EEPROM-geheugen voor de lokale opslag van gekalibreerde gegevens voor de kleurweergave en de compensatie van pixelfouten,

voor gebruik bij de vervaardiging van industriële miniatuurcamerasystemen (1)
0 %31.12.2018
ex 8527 21 59

ex 8527 29 00
10

20
Een samenstel bestaande uit ten minste:

— een printplaat,

— een radiotuner,

— een audiofrequentversterker,

bestemd om te worden ingebouwd in entertainmentsystemen van motorvoertuigen
0 %31.12.2019
ex 8527 29 00

ex 8543 70 90
30

13
Geïntegreerde audiomodule met een digitale video-uitgang voor aansluiting op een lcd-monitor met aanraakscherm, die is gekoppeld aan het Controller Area Network (CAN) en wordt aangestuurd via een CAN-bus met gemiddelde of hoge snelheid, ook indien met

— een printkaart (PCB) met een gps-ontvanger (Global Positioning System), een gyroscoop en een TMC-tuner (TrafficMessageChannel),

— een harddiskdrive die meerdere kaarten ondersteunt,

— flashgeheugen,

— een DAB HD-radio,

— technologie voor wifi-hotspots,

— een spraakherkenningssysteem,

— technologie om sms-berichten luidop te laten voorlezen,

en met

— aansluitmogelijkheden voor Bluetooth, mp3 en usb (Universal Serial Bus),

— een spanning van 10 V of meer maar niet meer dan 16 V,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van hoofdstuk 87 (1)
0 %30.6.2015
*ex 8527 91 99

ex 8529 90 65
10

35
Assemblage bestaande uit ten minste:

— een audiofrequentieversterkereenheid, bestaande uit ten minste een audiofrequentieversterker en een geluidsgenerator

— een transformator en

— een ontvangsttoestel voor radio-omroep
0 %31.12.2019
ex 8528 59 7020Lcd-kleurenvideomonitor, bevestigd in een frame,

— met uitzondering van monitoren die worden gecombineerd met andere apparaten,

— met aanraakschermfuncties, een printplaat met aansturingscomponenten en stroomvoorziening,

gebruikt om vast te worden ingebouwd of vast te worden gemonteerd in entertainmentsystemen voor voertuigen (1)
0 %31.12.2019
*ex 8529 90 6545Satellietradio-ontvangermodule die hoogfrequente satellietsignalen omzet in digitale audiogecodeerde signalen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8527 (1)0 %31.12.2019
*ex 8529 90 9247Vlakbeeldsensoren („progressieve scan” Interline CCD-Sensor of CMOS-Sensor) voor digitale videocamera's in de vorm van een analoge of digitale, monolithische geïntegreerde schakeling met pixels van niet meer dan 12 m × 12 m in monochrome versie met microlenzen op elke afzonderlijke pixel (microlens array) of in polychrome versie met een kleurenfilter, ook met een microlenzenarray met één microlens op elke afzonderlijke pixel0 %31.12.2019
*ex 8529 90 92

ex 8536 69 90
49

83
Wisselstroomcontactdozen met geluidsfilter, bestaande uit:

— wisselstroomcontactdoos (voor aansluiting van een stroomsnoer) van 230 V,

— geïntegreerd geluidsfilter bestaande uit condensatoren en inductoren,

— kabelconnector voor het aansluiten van een wisselstroom-contactdoos op de PDP-voedingseenheid,

al dan niet uitgerust met een metalen steun waarmee de wisselstroomcontactdoos wordt vastgezet op het PDP-televisietoestel
0 %31.12.2019
ex 8529 90 9255Oled-modules, bestaande uit één of meer tft-cellen van glas of kunststof, bevattende organisch materiaal, niet gecombineerd met aanraakschermfuncties en één of meer printplaten met regelelektronica voor pixelaansturing, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen en monitors0 %31.12.2019
ex 8529 90 9265Oled-beeldscherm bestaande uit:

— de organische laag met organische leds,

— twee geleidende lagen met elektronoverdracht en elektrongaten,

— transistorlagen (tft) met een resolutie van 1 920 × 1 080,

— anode en kathode voor de stroomvoorziening van de organische diodes,

— RGB-filter,

— beschermingslaag van glas of kunststof,

— zonder de elektronica voor pixelaansturing,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van goederen van post 8528 (1)
0 %31.12.2019
*ex 8529 90 9270Rechthoekige bevestigings- en afdekframes:

— van een aluminiumlegering bevattende silicium en magnesium,

— met een lengte van 500 mm of meer doch niet meer dan 2 200 mm,

— met een breedte van 300 mm of meer doch niet meer dan 1 500 mm,

van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen
0 %31.12.2017
*ex 8536 50 8081Mechanische snelheidsbegrenzerschakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op:

— een spanning van 240 V of meer maar niet meer dan 250 V,

— een stroomsterkte van 4 A of meer maar niet meer dan 6 A,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 (1)
0 %31.12.2019
*ex 8536 50 8082Mechanische schakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op:

— een spanning van 240 V of meer maar niet meer dan 300 V,

— een stroomsterkte van 3 A of meer maar niet meer dan 15 A,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 (1)
0 %31.12.2019
*ex 8536 69 9082Modulaire contactstop (stekker) of contactdoos voor lokale netwerken, al dan niet gecombineerd met andere contactdozen, met ten minste:

— een impulstransformator met een breedbandferrietkern,

— een „common mode”-spoel,

— een weerstand,

— een condensator,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)
0 %31.12.2019
*ex 8536 69 9085Contactstop (stekker) of contactdoos, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met niet meer dan 96 pennen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)0 %31.12.2016
*ex 8536 69 9088Veilige digitale (SD) compactflash „chipkaart” en „common interface modules(-kaarten)”, contrastekers en interfaces, van de soort gebruikt voor het solderen op printplaten, voor het aansluiten van elektrische apparatuur en schakelingen en het inschakelen of uitschakelen of het beveiligen van elektrische schakelingen met een spanning van niet meer dan 1 000 V0 %31.12.2017
ex 8538 90 99

ex 8547 20 00
30

10
Behuizingen en omhulsels uit polycarbonaat of acrylonitril-butadieen-styreen voor stuurwielbedieningstoetsen, al dan niet aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf0 %31.12.2019
*ex 8538 90 9995Basisplaat van koper, om te worden gebruikt als koellichaam (bij de vervaardiging) van IGBT-modules met meer componenten dan IGBT-chips en IGBT-dioden voor een spanning van 650 V of meer, maar niet meer dan 1 200 V (1)0 %31.12.2018
*ex 8543 90 0020Kathoden van roestvrij staal in de vorm van een plaat met een ophangstaaf, al dan niet met zijstroken van kunststof0 %31.12.2019
*ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93
10

20

20
Met PET/PVC geïsoleerde flexibele kabel met:

— een spanning van niet meer dan 60 V,

— een stroomsterkte van niet meer dan 1 A,

— een hittebestendigheid van niet meer dan 105 °C,

— afzonderlijke draden met een dikte van niet meer dan 0,1 mm (± 0,01 mm) en een breedte van niet meer dan 0,8 mm (± 0,03 mm),

— afstand tussen aders van niet meer dan 0,5 mm en

— pitch (asafstand tussen het midden van aders) van niet meer dan 1,25 mm
0 %31.12.2018
ex 8544 30 00

ex 8544 42 90
40

40
Kabelboom van de stuurinrichting met een bedrijfsspanning van 12 V, voorzien van verbindingsstukken aan beide zijden, met ten minste 3 snoerklemmetjes van kunststof voor bevestiging aan het stuurhuis van motorvoertuigen0 %31.12.2019
ex 8544 30 0050Kabelboom voor multifunctionele metingen:

— met een spanning van 5 V of meer maar niet meer dan 90 V,

— geschikt voor het doorsturen van informatie via het CAN-protocol,

voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8711 (1)
0 %31.12.2019
*ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10
23

33

70
Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en carbonvezels, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (1)0 %31.12.2018
*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30
23

33

70
Voorvorken van aluminium, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (1)0 %31.12.2018
ex 9001 50 41

ex 9001 50 49
10

10
Organisch ongesneden corrigerend brillenglas, aan beide zijden geslepen, rond van vorm:

— met een diameter van 4,9 cm of meer, maar niet meer dan 8,2 cm,

— met een totale dikte van 0,5 cm of meer, maar niet meer dan 1,2 cm,

van de soort om te worden behandeld, voor aanpassing aan een bril
1,45 %31.12.2019
ex 9001 50 8010Organisch ongesneden corrigerend brillenglas, slechts aan één zijde geslepen, rond van vorm:

— met een diameter van 5,9 cm of meer, maar niet meer dan 8,5 cm,

— met een totale dikte van 1,2 cm of meer, maar niet meer dan 2,7 cm,

van de soort om te worden behandeld, voor aanpassing aan een bril
0 %31.12.2019
*ex 9001 90 0065Optische film met minimaal 5 meerlagenstructuren, waaronder een achterkantreflector, een voorkantcoating en een contrastfilter met een pitch van niet meer dan 0,65 m, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van frontprojectieschermen (1)0 %31.12.2019
ex 9013 80 9010Elektronische halfgeleidermicrospiegel in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, hoofdzakelijk bestaande uit een combinatie van:

— een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASICs)

— een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal

van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95
0 %31.12.2019
ex 9025 80 4040Elektronische temperatuur-, luchtdruk- en luchtvochtigheidssensor (omgevingssensor) in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, hoofdzakelijk bestaande uit een combinatie van:

— een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASICs)

— een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal

van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95
0 %31.12.2019
ex 9031 80 3440Halfgeleidende sensor voor de positionering van de nokkenas, met:

— een buitenkant van voorgevormd kunststof,

— een bedrijfsspanning van de bestuurseenheid van 4,5 of meer, maar niet meer dan 7 Vcc,

bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van hoofdstuk 87 (1)
0 %31.12.2019
*ex 9031 80 3820Elektronische halfgeleiderversnellingsmeter in een behuizing, hoofdzakelijk bestaande uit:

— een combinatie van een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASICs) en

— een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal

van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95
0 %31.12.2018
ex 9031 80 3830Gecombineerde elektronische versnellingsmeter en magneetveldsensor in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, hoofdzakelijk bestaande uit een combinatie van:

— een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASICs)

— een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal

van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95
0 %31.12.2019
ex 9031 80 3840Elektronische versnellingsmeter, magneetveld- en hoeksnelheidssensor (oriëntatiesensor) in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, als onscheidbare combinatie die hoofdzakelijk bestaat uit:

— een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASICs)

— een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal

van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95
0 %31.12.2019


(1)  De rechten worden geschorst overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).BIJLAGE II

Tariefschorsingen bedoeld in artikel 1, punt 1, onder d):

GN-codeTaric
ex 1511 90 1910
ex 1511 90 9110
ex 1513 11 1010
ex 1513 19 3010
ex 1513 21 1010
ex 1513 29 3010
ex 1516 20 9620
ex 1517 90 9910
ex 2008 99 4930
ex 2008 99 9940
ex 2009 49 3091
ex 2009 81 3110
ex 2207 20 0020
ex 2207 20 0080
ex 2818 20 0010
2819 10 00
ex 2827 39 8530
ex 2842 10 0020
ex 2842 90 1010
ex 2846 10 0010
ex 2846 10 0040
ex 2904 10 0030
ex 2904 10 0050
ex 2904 20 0040
ex 2904 90 4010
ex 2904 90 9520
ex 2904 90 9530
ex 2905 19 0040
ex 2905 29 9010
ex 2905 29 9020
ex 2905 49 0010
ex 2905 59 9820
ex 2906 29 0010
ex 2907 19 9010
ex 2909 30 9010
ex 2909 30 9020
ex 2914 69 9020
ex 2915 39 0050
ex 2915 90 7050
ex 2916 13 0010
ex 2917 11 0030
ex 2917 19 1010
ex 2917 19 9025
ex 2917 19 9030
ex 2918 99 9020
ex 2918 99 9070
ex 2921 19 5010
ex 2921 42 0070
ex 2921 45 0010
ex 2921 45 0040
ex 2921 49 0060
ex 2921 51 1920
ex 2921 51 1950
ex 2921 59 9050
ex 2922 19 8540
ex 2922 19 8580
ex 2922 21 0030
ex 2922 21 0050
ex 2922 29 0055
ex 2922 29 0065
ex 2922 49 8515
ex 2922 49 8550
ex 2922 50 0020
ex 2923 90 0045
ex 2924 29 9820
ex 2924 29 9892
ex 2926 90 9520
ex 2926 90 9560
ex 2926 90 9563
ex 2926 90 9564
ex 2926 90 9570
ex 2926 90 9574
ex 2926 90 9575
ex 2927 00 0070
ex 2929 10 0015
ex 2929 90 0020
ex 2930 90 9962
ex 2930 90 9964
ex 2930 90 9981
ex 2930 90 9984
ex 2931 90 9005
ex 2931 90 9010
ex 2931 90 9014
ex 2931 90 9015
ex 2931 90 9018
ex 2931 90 9020
ex 2931 90 9024
ex 2931 90 9030
ex 2931 90 9033
ex 2931 90 9035
ex 2931 90 9040
ex 2931 90 9050
ex 2931 90 9055
ex 2931 90 9070
ex 2931 90 9072
ex 2931 90 9075
ex 2931 90 9086
ex 2931 90 9087
ex 2931 90 9089
ex 2931 90 9091
ex 2931 90 9092
ex 2931 90 9096
ex 2932 19 0040
ex 2932 19 0041
ex 2932 19 0045
ex 2932 19 0070
ex 2932 99 0040
ex 2933 19 9050
ex 2933 19 9060
ex 2933 29 9040
ex 2933 39 9920
ex 2933 39 9924
ex 2933 39 9930
ex 2933 39 9945
ex 2933 39 9947
ex 2933 39 9948
ex 2933 39 9955
ex 2933 49 9060
ex 2933 59 9545
ex 2933 59 9550
ex 2933 59 9555
ex 2933 59 9565
ex 2933 59 9575
ex 2933 79 0060
ex 2933 99 8032
ex 2933 99 8035
ex 2933 99 8037
ex 2933 99 8055
ex 2933 99 8076
ex 2933 99 8088
ex 2934 10 0060
ex 2934 99 9020
ex 2934 99 9030
ex 2934 99 9083
ex 2934 99 9084
ex 2935 00 9030
ex 2935 00 9053
ex 2935 00 9063
ex 2935 00 9077
ex 2935 00 9082
ex 3204 17 0040
ex 3204 17 0050
ex 3204 19 0011
ex 3204 19 0021
ex 3204 19 0031
ex 3204 19 0041
ex 3204 19 0051
ex 3204 19 0061
ex 3204 20 0020
ex 3206 49 7010
ex 3208 90 1945
ex 3402 90 1060
ex 3402 90 1070
ex 3504 00 9010
ex 3506 91 0040
ex 3701 30 0020
ex 3705 90 9010
ex 3707 10 0045
ex 3707 10 0050
ex 3707 90 9040
ex 3707 90 9085
ex 3808 91 9030
ex 3808 92 9050
ex 3808 93 2310
ex 3808 93 9010
ex 3809 92 0020
ex 3811 19 0010
ex 3812 30 8030
ex 3815 19 9060
ex 3815 90 9070
ex 3815 90 9080
ex 3820 00 0020
ex 3824 90 9705
ex 3824 90 9706
ex 3824 90 9707
ex 3824 90 9708
ex 3824 90 9709
ex 3824 90 9710
ex 3824 90 9711
ex 3824 90 9712
ex 3824 90 9713
ex 3824 90 9714
ex 3824 90 9715
ex 3824 90 9716
ex 3824 90 9717
ex 3824 90 9718
ex 3824 90 9720
ex 3824 90 9721
ex 3824 90 9722
ex 3824 90 9723
ex 3824 90 9724
ex 3824 90 9725
ex 3824 90 9726
ex 3824 90 9727
ex 3824 90 9728
ex 3824 90 9729
ex 3824 90 9730
ex 3824 90 9731
ex 3824 90 9732
ex 3824 90 9733
ex 3824 90 9734
ex 3824 90 9735
ex 3824 90 9736
ex 3824 90 9737
ex 3824 90 9738
ex 3824 90 9739
ex 3824 90 9740
ex 3824 90 9741
ex 3824 90 9742
ex 3824 90 9743
ex 3824 90 9744
ex 3824 90 9745
ex 3824 90 9746
ex 3824 90 9747
ex 3824 90 9748
ex 3824 90 9749
ex 3824 90 9750
ex 3824 90 9751
ex 3824 90 9752
ex 3824 90 9753
ex 3824 90 9754
ex 3824 90 9755
ex 3824 90 9756
ex 3824 90 9757
ex 3824 90 9758
ex 3824 90 9759
ex 3824 90 9760
ex 3824 90 9761
ex 3824 90 9762
ex 3824 90 9763
ex 3824 90 9764
ex 3824 90 9765
ex 3824 90 9766
ex 3824 90 9778
ex 3824 90 9779
ex 3824 90 9780
ex 3824 90 9781
ex 3824 90 9782
ex 3824 90 9783
ex 3824 90 9784
ex 3824 90 9785
ex 3824 90 9787
ex 3824 90 9788
ex 3824 90 9789
ex 3824 90 9790
ex 3824 90 9792
ex 3824 90 9794
ex 3824 90 9795
ex 3824 90 9797
ex 3901 10 1010
ex 3901 90 9030
ex 3901 90 9040
ex 3902 10 0040
ex 3902 90 9060
ex 3902 90 9093
ex 3903 19 0030
ex 3903 90 9015
ex 3903 90 9020
ex 3903 90 9025
ex 3903 90 9075
ex 3904 10 0020
ex 3904 30 0020
ex 3904 50 9092
ex 3906 90 9041
ex 3906 90 9085
ex 3906 90 9087
ex 3907 40 0010
ex 3907 40 0020
ex 3907 40 0030
ex 3907 40 0040
ex 3907 40 0050
ex 3907 40 0060
ex 3907 60 8030
ex 3907 91 9010
ex 3907 99 9070
ex 3908 90 0050
ex 3909 50 9010
ex 3910 00 0060
ex 3911 90 9931
ex 3916 20 0091
ex 3917 40 0091
ex 3919 10 8023
ex 3919 10 8027
ex 3919 10 8032
ex 3919 10 8037
ex 3919 10 8043
ex 3919 10 8085
ex 3919 90 0020
ex 3919 90 0022
ex 3919 90 0024
ex 3919 90 0026
ex 3919 90 0028
ex 3919 90 0029
ex 3919 90 0033
ex 3919 90 0037
ex 3919 90 0044
ex 3920 20 2993
ex 3920 59 9020
ex 3920 62 1925
ex 3920 62 1981
ex 3920 91 0051
ex 3920 91 0052
ex 3920 91 0092
ex 3920 91 0093
ex 3921 90 5525
ex 3921 90 5530
ex 3921 90 6095
ex 4408 39 3010
ex 5404 19 0030
ex 5607 50 9010
ex 5911 90 9040
ex 6814 10 0010
ex 7019 19 1030
ex 7019 19 1055
ex 7019 40 0021
ex 7019 40 0029
ex 7325 99 1020
ex 7326 20 0020
ex 8108 90 3010
ex 8405 90 0010
ex 8409 91 0010
ex 8409 99 0020
ex 8411 99 0050
ex 8414 30 8150
ex 8414 90 0020
ex 8418 99 1050
ex 8418 99 1060
ex 8467 99 0010
ex 8479 89 9740
ex 8481 30 9191
ex 8501 10 9982
ex 8501 31 0040
ex 8501 31 0065
ex 8501 31 0070
ex 8503 00 9935
ex 8504 40 8250
ex 8505 11 0033
ex 8505 11 0070
ex 8505 11 0080
ex 8505 19 9030
ex 8507 60 0030
ex 8516 90 0060
ex 8518 40 8091
ex 8521 90 0020
ex 8522 90 4960
ex 8522 90 4965
ex 8525 80 1925
ex 8525 80 1931
ex 8525 80 1935
ex 8525 80 1950
ex 8525 80 9110
ex 8527 91 9910
ex 8527 99 0010
ex 8527 99 0020
ex 8529 90 6525
ex 8529 90 6535
ex 8529 90 6540
ex 8529 90 6545
ex 8529 90 9247
ex 8529 90 9249
ex 8529 90 9270
ex 8536 50 1135
ex 8536 50 8081
ex 8536 50 8082
ex 8536 69 9082
ex 8536 69 9083
ex 8536 69 9085
ex 8536 69 9088
ex 8538 90 9995
ex 8543 90 0020
ex 8544 20 0010
ex 8544 42 9020
ex 8544 49 9320
ex 8544 49 9510
ex 8708 21 1010
ex 8708 21 9010
ex 8714 91 1023
ex 8714 91 1033
ex 8714 91 1070
ex 8714 91 3023
ex 8714 91 3033
ex 8714 91 3070
ex 9001 90 0021
ex 9001 90 0065
ex 9031 80 3820


BIJLAGE III

Bijzondere maatstaven bedoeld in artikel 1, punt 2, onder a):

GNTaricBijzondere maatstaf
3926 90 9731p/st
3926 90 9737p/st
7006 00 9025p/st
7009 10 0020p/st
8103 90 9010p/st
8207 19 1010p/st
8401 40 0010p/st
8413 91 0030p/st
8421 21 0020p/st
8479 89 9760p/st
8482 10 1010p/st
8482 10 1020p/st
8482 10 9010p/st
8482 50 0010p/st
8503 00 9960p/st
8504 50 9560p/st
8504 90 1120p/st
8504 90 9920p/st
8505 11 0045p/st
8511 30 0020p/st
8518 90 0030p/st
8518 90 0040p/st
8518 90 0050p/st
8527 29 0030p/st
8529 90 9255p/st
8529 90 9265p/st
8538 90 9930p/st
8538 90 9940p/st
8543 70 9013p/st
8543 90 0060p/st
8544 30 0040p/st
8544 30 0050p/st
8544 42 9040p/st
8547 20 0010p/st
9013 80 9010p/st
9025 80 4040p/st
9031 80 3440p/st
9031 80 3830p/st
9031 80 3840p/st
3824 90 9675m3
7605 29 0010m


BIJLAGE IV

Bijzondere maatstaven bedoeld in artikel 1, punt 2, onder b):

GNTaricBijzondere maatstaf
8479 89 9740p/st
8504 40 8250p/st
3907 40 0050m3
3907 40 0060m3
3824 90 9790m3

Top