Bijlagen bij COM(2018)545 - Follow-up van de kwijting voor begrotingsjaar 2016 (samenvatting)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Agreement of 2 December 2013".

(6)

 Beschikbaar op het volgende adres: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149400/COM_COM(2018)0457_EN.pdf

(7)

 Publicatieblad van de Europese Unie, C 322/115 van 28.9.2017.

(8)

http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm