Bijlagen bij COM(2020)423 - Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2020 om de lancering van het herstelplan voor Europa te weerspiegelen in de begroting 2020

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage wordt weergegeven hoe deze gewijzigde begroting door de EU27 wordt gefinancierd.


7. Samenvatting per MFK-rubriek

In EUR
RubriekBegroting 2020Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2020Begroting 2020
(incl. GB 1-2 en OGB 3-5/2020)(incl. GB 1-2 en OGB 3-6/2020)
VKBKVKBKVKBK
1.Slimme en inclusieve groei83 930 597 83772 353 828 44210 500 000 0005 500 000 00094 430 597 83777 853 828 442
Maximum83 661 000 00094 161 000 000
Marge
1aConcurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid25 284 773 98222 308 071 5925 500 000 0003 000 000 00030 784 773 98225 308 071 592
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen93 773 98293 773 982
Maximum25 191 000 00030 691 000 000
Marge
1bEconomische, sociale en territoriale samenhang58 645 823 85550 045 756 8505 000 000 0002 500 000 00063 645 823 85552 545 756 850
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen175 823 855175 823 855
Maximum58 470 000 00063 470 000 000
Marge
2.Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen:59 907 021 05157 904 492 43959 907 021 05157 904 492 439
Maximum60 421 000 00060 421 000 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 465 323 871
- 465 323 871
Marge48 655 07848 655 078
Waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) — marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen43 410 105 68743 380 031 79843 410 105 68743 380 031 798
Submaximum43 888 000 00043 888 000 000
Afrondingsverschil uitgesloten voor de berekening van de marge888 000888 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 428 351 235
- 428 351 235
ELGF-marge48 655 07848 655 078
3.Veiligheid en burgerschap7 152 374 4895 278 527 1417 152 374 4895 278 527 141
Waarvan onder flexibiliteitsinstrument1 094 414 1881 094 414 188
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen2 392 402 1632 392 402 163
waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven714 558 138714 558 138
Maximum2 951 000 0002 951 000 000
Marge
4.Europa als wereldspeler10 991 572 2399 112 061 1911 040 000 0001 040 000 00012 031 572 23910 152 061 191
waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven481 572 239481 572 239
Maximum10 510 000 00011 550 000 000
Marge
5.Administratie10 271 193 49410 274 196 70410 271 193 49410 274 196 704
Maximum11 254 000 00011 254 000 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 982 806 506
- 982 806 506
Marge
Waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen7 955 303 1327 958 306 3427 955 303 1327 958 306 342
Submaximum9 071 000 0009 071 000 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 982 806 506
- 982 806 506
Marge132 890 362132 890 362
Totaal172 252 759 110154 923 105 91711 540 000 0006 540 000 000183 792 759 110161 463 105 917
Waarvan onder flexibiliteitsinstrument1 094 414 1881 017 029 4441 094 414 1881 017 029 444
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen2 662 000 0002 662 000 000
waarvan in het kader van de marge voor onvoorziene uitgaven1 196 130 3771 196 130 377
Maximum168 797 000 000172 420 000 000180 337 000 000172 420 000 000
Waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven-1 448 130 377-1 448 130 377
Marge48 655 07818 513 923 52748 655 07811 973 923 527
Andere speciale instrumenten860 261 208690 998 208860 261 208690 998 208
Totaal-generaal173 113 020 318155 614 104 12511 540 000 0006 540 000 000184 653 020 318162 154 104 125


(1) PB L 193 van 30.7.2018.
(2) PB L 57 van 27.2.2020.
(3) PB L 126 van 21.4.2020.
(4) PB L 126 van 21.4.2020.
(5) COM(2020) 180 van 15.4.2020.
(6) COM(2020) 190 van 30.4.2020.
(7) COM(2020) 421 van 3.6.2020.
(8) COM(2020) 456 van 27.5.2020.
(9) COM(2020) 446 van 28.5.2020.
(10) COM(2020) 404 van 29.5.2020.
(11) COM(2020) 407 van 28.5.2020.
(12) Administratieve ondersteuning voor het EFDO wordt momenteel voornamelijk gefinancierd door het Europees Ontwikkelingsfonds.
(13) COM(2020) 451 van 27.5.2020.