Bijlagen bij COM(2021)561 - Waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2021)561 - Waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer.
document COM(2021)561 NLEN
datum 14 juli 2021
bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend.
Top


EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 14.7.2021

COM(2021) 561 final

BIJLAGEN

bij

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

inzake het waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer

{SEC(2021) 561 final} - {SWD(2021) 633 final} - {SWD(2021) 634 final}


Bijlage I (aandeel in het volume)

(a)Vanaf 1 januari 2025, een minimumaandeel van 2 % SAF;

(b)Vanaf 1 januari 2030, een minimumaandeel van 5 % SAF, waarvan een minimumaandeel van 0,7 % synthetische luchtvaartbrandstoffen;

(c)Vanaf 1 januari 2035, een minimumaandeel van 20 % SAF, waarvan een minimumaandeel van 5 % synthetische luchtvaartbrandstoffen;

(d)Vanaf 1 januari 2040, een minimumaandeel van 32 % SAF, waarvan een minimumaandeel van 8 % synthetische luchtvaartbrandstoffen;

(e)Vanaf 1 januari 2045, een minimumaandeel van 38 % SAF, waarvan een minimumaandeel van 11 % synthetische luchtvaartbrandstoffen;

(f)Vanaf 1 januari 2050, een minimumaandeel van 63 % SAF, waarvan een minimumaandeel van 28 % synthetische luchtvaartbrandstoffen.

Bijlage II — Model voor rapportage door luchtvaartuigexploitanten

In de Unie gelegen luchthavenICAO-code van de in de Unie gelegen luchthavenJaarlijks benodigde luchtvaartbrandstof (ton)Werkelijk gebruikte luchtvaartbrandstof (ton)Jaarlijkse niet-getankte hoeveelheid (ton)Totale jaarlijkse niet-getankte hoeveelheid (ton)


Top