Bijlagen bij COM(2021)423 - Mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

ANNEX

to the Proposal for a

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849


ANNEX


Correlation table

Directive (EU) 2015/849This DirectiveRegulation (EU) XXXX/XX [please insert reference to proposal for anti-money laundering Regulation]
Article 1(1)--
Article 1(2)--
Article 1(3)Article 2, point (1)
Article 1(4)Article 2, point (1)
Article 1(5)Article 2, point (2)
Article 1(6)Article 2, points (1) and (2)
Article 2(1)Article 3
Article 2(2)Article 4
Article 2(3)Article 5(1)
Article 2(4)Article 5(2)
Article 2(5)Article 5(3)
Article 2(6)Article 5(4)
Article 2(7)Article 5(5)
Article 2(8)Article 6
Article 2(9)Article 4(3) and Article 5(6)
Article 3, point (1)Article 2, point (5)
Article 3, point (2)Article 2, point (6)
Article 3, point (3)Article 2, point (4)
Article 3, point (4)Article 2, point (3)
Article 3, point (5)Article 2, point (35)
Article 3, point (6)Article 2, point (22)
Article 3, point (6) (a)Article 42(1)
Article 3, point (6) (b)Article 43
Article 3, point (6) (c)Article 42(2)
Article 3, point (7)Article 2, point (7)
Article 3, point (8)Article 2, point (19)
Article 3, point (9)Article 2, point (25)
Article 3, point (10)Article 2, point (26)
Article 3, point (11)Article 2, point (27)
Article 3, point (12)Article 2, point (28)
Article 3, point (13)Article 2, point (16)
Article 3, point (14)Article 2, point (8)
Article 3, point (15)Article 2, point (29)
Article 3, point (16)Article 2, point (15)
Article 3, point (17)Article 2, point (20)
Article 3, point (18)Article 2, point (13)
Article 3, point (19)--
Article 4Article 3
Article 5--
Article 6Article 7
Article 7Article 8
Article 8(1)Article 8(1)
Article 8(2)Article 8(2) and (3)
Article 8(3)Article 7(1)
Article 8(4)Article 7(2)
Article 8(5)Article 7(2) and (3)
Article 9Article 23
Article 10Article 58
Article 11Article 15
Article 12--
Article 13(1)Article 16(1)
Article 13(2)Article 16(2)
Article 13(3)Article 16(2)
Article 13(4)Article 16(4)
Article 13(5)Article 37
Article 13(6)Article 18(3)
Article 14(1)Article 19(1)
Article 14(2)Article 19(2)
Article 14(3)Article 19(3)
Article 14(4)Article 17
Article 14(5)Article 21(2) and (3)
Article 15Article 27
Article 16Article 27(1)
Article 17--
Article 18(1)Article 28(1)
Article 18(2)Article 28(2)
Article 18(3)-Article 28(3)
Article 18(4)--
Article 18a(1)Articles 23(4) and 28(4)
Article 18a(2)-Article 23(5) and Article 29, point (a)
Article 18a(3)Article 23(5) and Article 29, point (b)
Article 18a(4)--
Article 18a(5)Article 29(3)
Article 19Article 30
Article 20Article 32
Article 20aArticle 33
Article 21Article 34
Article 22Article 35
Article 23Article 36
Article 24Article 31
Article 25Article 38(1)
Article 26Article 38
Article 27Article 39
Article 28Article 38(3)
Article 29--
Article 30(1)Article 45(1) and (3) and Article 49
Article 30(2)Article 45(4)
Article 30(3)Article 10(1)
Article 30(4)Article 10(5)
Article 30(5)Article 11 and Article 12(1)
Article 30(5)aArticle 12(2)
Article 30(6)Article 11(1), (2) and (3)
Article 30(7)Article 45(2)
Article 30(8)Article 18(4)
Article 30(9)Article 13
Article 30(10)Article 10(11) and (12)
Article 31(1)Articles 43(1) and 46(1) and Article 49
Article 31(2)Article 46(2)
Article 31(3)Article 46(3)
Article 31(3a)Article 10(1)Article 48
Article 31(4)Article 11 and Article 12(1)
Article 31(4a)Article 12(2)
Article 31(5)Article 10(5)
Article 31(6)Article 18(4)
Article 31(7)Article 45(2)
Article 31(7a)Article 13
Article 31(9)Article 10(11) and (12)
Article 31(10)Article 43(2)
Article 31aArticle 15(1)
Article 32(1)Article 17(1)
Article 32(2)Article 46(1)
Article 32(3)Article 17(2), (4) and (5)
Article 32(4)Articles 18(1) and 19(1)
Article 32(5)Article 19(1)
Article 32(6)Article 19(2)
Article 32(7)Article 20(1)
Article 32(8)Article 17(3)
Article 32(9)Article 18(4)
Article 32a(1)Article 14(1)
Article 32a(2)Article 14(2)
Article 32a(3)Article 14(3)
Article 32a(4)Article 14(4)
Article 32bArticle 16
Article 33(1)Article 50(1)
Article 33(2)Article 50(6)
Article 34(1)Article 51(1)
Article 34(2)Article 51(2)
Article 34(3)--
Article 35Article 52
Article 36Article 32
Article 37Article 53
Article 38Article 43(3)Article 11(3)
Article 39Article 54
Article 40Article 56
Article 41Article 55
Article 42Article 57
Article 43--
Article 44(1)Article 9(1)
Article 44(2)Article 9(2)
Article 44(3)Article 9(3)
Article 44(4)Article 9(6)
Article 45(1)Article 13(1)
Article 45(2)--
Article 45(3)Article 14(1)
Article 45(4)Article 35
Article 45(5)Article 14(2)
Article 45(6)Article 14(3)
Article 45(7)Article 14(4)
Article 45(8)Article 13(2)
Article 45(9)Article 5(1)
Article 45(10)Article 5(2)
Article 45(11)Article 5(3)
Article 46(1)Article 10
Article 46(2)--
Article 46(3)Article 21
Article 46(4)Article 9
Article 47(1)Article 4
Article 47(2)Article 6(1)
Article 47(3)Article 6(2)
Article 48(1)Article 29(1)
Article 48(1a)Article 29(5) and Article 46
Article 48(2)Article 29(2) and (5)
Article 48(3)Article 29(6)
Article 48(4)Articles 33 and 34
Article 48(5)Articles 33(4) and 34(2)
Article 48(6)Article 31(1)
Article 48(7)Article 31(2)
Article 48(8)Article 31(5)
Article 48(9)Article 29(3)
Article 48(10)Article 31(4)
Article 49Article 45(1)
Article 50Article 47
Article 50aArticle 45(3)
Article 51--
Article 52Article 22
Article 53Article 24
Article 54Article 26
Article 55Article 27
Article 56Article 23(2) and (3)
Article 57Article 28
Article 57a(1)Article 50(1)
Article 57a(2)Article 50(2)
Article 57a(3)Article 50(3)
Article 57a(4)Articles 33(1) and 34(1) and (3)
Article 57a(5)Article 37
Article 57bArticle 51
Article 58(1)Article 39(1)
Article 58(2)Article 39(2)
Article 58(3)Article 39(3)
Article 58(4)--
Article 58(5)Article 39(4)
Article 59(1)Article 40(1)
Article 59(2)Articles 40(2) and 41(1)
Article 59(3)Article 40(3)
Article 59(4)Article 40(4)
Article 60(1)Article 42(1)
Article 60(2)Article 42(2)
Article 60(3)Article 42(3)
Article 60(4)Article 39(5)
Article 60(5)Article 42(4)
Article 60(6)Article 42(5)
Article 61Article 43
Article 62(1)Article 44(1)
Article 62(2)Article 6(6)
Article 62(3)Article 44(2)
Article 63--
Article 64Article 60
Article 64aArticle 54Article 61
Article 65--
Article 66--
Article 67--
Article 68--
Article 69--
Annex IAnnex I
Annex IIAnnex II
Annex IIIAnnex III
Annex IV--


Top
All