Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i van de Europese Unie i was belast met het verstrekken van Europese subsidies en het faciliteren van projecten binnen verschillende EU-programma's. EASME beheerde onder meer een groot deel van het programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB i (COSME), een gedeelte van het Horizon 2020 i-programma en het financieringsinstrument voor het milieu i (LIFE).

Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen is sinds 1 april 2021 vervangen door het Europees Uitvoerend Agentschap innovatieraad en het mkb (EISMEA) i.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Besluit 2013/771/EG

Oprichting

1 januari 2014 (opgeheven 31 maart 2021)

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

ondernemingen- en industriebeleid; energiebeleid; milieubeleid; onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap beheerde subsidies en ondersteunde projecten op de volgende terreinen:

  • COSME i: ondersteunt ondernemers om onder meer hun concurrentievermogen en toegang tot financiën te verbeteren
  • Horizon 2020 i: investeringen in onderzoek en innovatie afstemmen met de economische en sociale ambities van de EU. DE EASME beheerde vooral projecten en subsidies op het gebied van het midden- en kleinbedrijf en op gebied van innovatie, energie en klimaatverbetering.
  • LIFE i: het bijdragen aan de ontwikkeling van een beter milieubeleid
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij i: draagt bij aan hervorming gemeenschappelijk visserijbeleid en helpt vissers en kustgemeenschappen bij overgang naar duurzame visserij.

Daarnaast organiseerde de EASME jaarlijks de Europese Week voor de Duurzame Energie.

3.

Organisatie

Het uitvoerend agentschap werd geleid door een sturingscomité en een directeur, die beide werden benoemd door de Europese Commissie. Het personeel van het EACI bestond uit werknemers van de Europese Commissie en experts uit het Europese bedrijfsleven.

Het EASME legde verantwoording af aan vier directoraten-generaal i van de Europese Commissie i: Energie i (ENER), Mobiliteit en vervoer i (MOVE), Ondernemingen en industrie i (ENTR) en Milieu i (ENV).

Dit agentschap was eerder bekend onder de naam Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie (EACI) van 2007 tot en met 2013 en Uitvoerend Agentschap voor Intelligente Energie van 2003 tot en met 2007.

4.

Meer informatie

5.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
31-12-2099 Agents Contractuels Profils «Generalistes» Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Meerdere locaties)