Comités van beheer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit type comitologie-comité i adviseert de Europese Commissie i over de door de Commissie voorgestelde implementatiemaatregelen op het gebied van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en op het gebied van de uitvoering van programma's met aanzienlijke gevolgen voor de Europese begroting.

Net als de andere comitologie-comités, bestaan regelgevende comités uit nationale experts en worden ze voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

1.

Procedure

Volgens de beheersprocedure is de Europese Commissie niet verplicht het advies van een comité van beheer over een implementatiemaatregel op te volgen. Als de Commissie het advies niet opvolgt, dan moet de Commissie de Raad van Ministers i hiervan op de hoogte brengen. De Raad kan binnen een bepaalde termijn met gekwalificeerde meerderheid i van stemmen beslissen om een ander besluit over de uitvoeringsmaatregel te nemen. Als het comité van beheer echter instemt met een voorstel van de Commissie of geen advies uitbrengt, dan mag de Raad geen ander besluit nemen.