Europese Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Raad neemt een voorstel aan wanneer 55% van het aantal lidstaten, met een minimum van vijftien, vóór stemt. Ook moet in de lidstaten die voor zijn, ten minste 65% van de totale bevolking van de Europese Unie wonen.

Wanneer een voorstel het net wel haalt maar er een grote minderheid tegen het voorstel is, dan moet de Europese Raad het voorstel toch nog een keer bespreken als één van de tegenstemmers daarom vraagt.

Om te kunnen stemmen moet ten minste twee derde van alle lidstaten van de Europese Unie i aanwezig zijn.

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen gebruikt op terreinen waar dat in de Europese verdragen i specifiek wordt aangegeven. Dit is een zeer beperkt aantal terreinen die van minder groot belang zijn.

De Europese Raad neemt een voorstel aan wanneer 55% van het aantal lidstaten, met een minimum van vijftien, vóór stemt. Ook moeten de lidstaten die voor zijn ten minste 65% van de totale bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen.

Om over voorstellen te kunnen stemmen moet ten minste twee derde van alle lidstaten van de Europese Unie i aanwezig zijn.

2.

Clausule wanneer een grote minderheid tegen is

Wanneer een besluit wel wordt goedgekeurd, maar de tegenstemmende minderheid meer dan 55% bedraagt (in bevolking of in het aantal lidstaten) van de minderheid die nodig zou zijn geweest om een voorstel te blokkeren, dan kan er gevraagd worden het voorstel waarover gestemd is nogmaals door te spreken om aan bezwaren tegemoet te komen.

Tussen 1 november 2014 en 1 april 2017 lag dit percentage op 75%.

3.

Juridisch kader

Besluitvorming in de Europese Raad op basis van gekwalificeerde meerderheid vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Toepassing: indien er op een beleidsterrein met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt besloten staat dat bij die terreinen specifiek vermeld in de verdragen
  • Weging van stemmen: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 tweede afdeling art. 235 i lid 1 (verwijzing naar VEU titel III art. 16 i lid 4, zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 derde afdeling art. 238 i lid 3a)
  • Heroverweging: verklaring ad art. 16, lid 4 VEU en art. 238, lid 2 VwEU

4.

Meer informatie