Regeling van een zelfstandig bestuursorgaan

In Nederland hebben zogenaamde zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) ook wetgevende macht. Zij kunnen regels opstellen waar (groepen) burgers zich aan moeten houden.

ZBO's zijn personen of colleges die bij de wet bepaalde bevoegdheden van de overheid hebben gekregen die zij zelfstandig kunnen uitoefenen. Eén van de belangrijkste redenen voor het instellen van ZBO's is om werk uit handen te nemen van de drukbezette overheid. De voor dat terrein verantwoordelijke minister behoudt een beperkt aantal bevoegdheden, bijvoorbeeld het benoemen van bestuursleden, het geven van aanwijzingen of het goedkeuren van de begroting.

Er zijn ZBO's die kwaliteitscontroles uitvoeren, vergunningen of subsidies verlenen of toezicht houden op de uitvoering van voorschriften.

Een voorbeeld van een ZBO is het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).