Voorstel van wet

In het document 'voorstel van wet' staat omschreven wat de indiener in een nieuwe wet wil vastleggen of wil wijzigen in bestaande wet of wetten.

Een voorstel van wet verschijnt tegelijk met de Koninklijke Boodschapen de memorie van toelichting i. Samen met het nader rapporten het Advies van de Raad van State wordt dit document naar de Tweede Kamer gestuurd voor verdere behandeling.

Meestal bevat een voorstel van wet wijzigingen aan een of meer andere wetten. De wijzigingen worden per wetsartikel omschreven.

Bij een nieuwe wet worden de begrippen, actoren en acties omschreven en wat de wet hiervan verlangt. Een voorstel van wet eindigt met het artikel dat de datum van inwerkingtreding, publicatie in het Staatsblad aangeeft, en bij een geheel nieuwe wet ook de citeertitel van de wet. De verantwoordelijke minister ondertekent het voorstel van wet.

 

<= schrijven van een wetsvoorstel ********************************** => wetsvoorstel wordt naar de ministerraad gestuurd

Meer over