Memorie van toelichting

In de memorie van toelichting is te lezen waarom een wetsvoorstel i is ingediend en wat het voorstel precies inhoudt. Dit document kan in omvang variëren van een pagina tot tientallen pagina's. Soms worden daar ook nog bijlagen aan toegevoegd.

Bij uitgebreide wetsvoostellen wordt de memorie van toelichting opgedeeld in een algemeen gedeelte en een toelichting per artikel.

Dit document wordt geschreven door de indiener(s) van het wetsvoorstel. Als het om een regeringsvoorstel gaat, is dat een minister i of staatssecretaris i. Betreft het een initiatiefwetsvoorstel i dan is het Kamerlid i dat het voorstel indiende de auteur.

Een memorie van toelichting verschijnt tegelijk met de Koninklijke Boodschap i en het voorstel van wet. Samen met het nader rapport i en advies van de Raad van State i wordt dit document naar de Tweede Kamer gestuurd voor verdere behandeling.

1.

Meer over