27669 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (voorlopige maatregel)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 april 2001 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i, en de minister van Justitie, Korthals i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter bescherming van de volksgezondheid wenselijk is tijdig maatregelen te kunnen treffen tegen personen die ervan worden verdacht bij het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander te veroorzaken en dat met het oog daarop de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wijziging behoeft.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (voorlopige maatregel)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

2 10 april 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST52550
Memorie van toelichting
publicatie: 18 april 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.