Europees Parlement

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Hoe wordt het Europees Parlement gekozen, wat zijn de bevoegdheden en wie zitten en zaten er namens Nederland in?

  Het Europees Parlement i (EP) bestaat sinds 2014 uit 751 leden (inclusief de voorzitter). 26 hiervan zijn in Nederland gekozen Europarlementariërs afkomstig uit tien Nederlandse partijen. De meeste van hen zijn aangesloten bij een Europese fractie.

  De zeggenschap van het Europees Parlement (EP) verschilt per beleidsterrein. In de meeste gevallen is het EP medewetgever, maar op een aantal beleidsterreinen zijn de bevoegdheden van het EP zeer beperkt. Initiatiefrecht heeft het EP niet. Wel kent het EP controlebevoegdheid en kan het de Europese Commissie als geheel (maar individuele commissarissen niet) wegsturen.

 • Wijze van verkiezen Europees Parlement

  De verkiezingen voor Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn qua systematiek vergelijkbaar met de verkiezingen voor de Tweede Kamer i. Voor de brexit (31 januari 2020) had Nederland 26 zetels; daarna is een deel van de Britse zetels herverdeeld waardoor Nederland er drie zetels bij kreeg. Omdat er maar 29 Nederlandse EP-zetels te verdelen zijn, zijn er relatief veel stemmen nodig om een zetel te veroveren. De volgende verkiezingen zijn op 6 juni 2024.

  De beloningsregeling voor Europarlementariërs i is vastgelegd in het Statuut van het Europees Parlement i. Dit betekent dat alle parlementariërs recht hebben op hetzelfde salaris. Voor de invoering van het Statuut in 2009 waren er grote verschillen in de salarissen van de Europarlementariërs.

 • Verkiezingen en zetelverdeling door de jaren heen

  In Nederland vonden vanaf 1979 iedere vijf jaar verkiezingen plaats voor de Nederlandse volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. De opkomst daalde van 58,1 procent van de kiesgerechtigden in 1979 naar een dieptepunt van onder de 30 procent in 1999. Sinds 2004 ligt het opkomstpercentage tussen de 30 en 40 procent. De verkiezingen waren op 6 juni 2024.