31384 NL - wetsvoorstel
Goedkeuring van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 maart 2008 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende i, de minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen i, en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans i.

 

1.

Volledige titel

Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van verbetering, vijf amendementen en vier subamendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(45 stuks)

2 10 maart 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST116275
Koninklijke boodschap
publicatie: 17 maart 2008
 
2 10 maart 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST116276
Voorstel van wet
publicatie: 17 maart 2008
 
2 10 maart 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST116277
Memorie van toelichting
publicatie: 17 maart 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.