Vaste voorzitter van de Europese Raad

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Charles Michel komt aan bij Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

De vaste voorzitter van de Europese Raad i leidt de werkzaamheden van deze Raad, die bestaat uit Europese regeringsleiders of staatshoofden. Ook treedt de vaste voorzitter op als vertegenwoordiger van de Europese Raad in contacten met andere regeringsleiders en staatshoofden. Deze functie, ook wel (ten onrechte) de 'president van de Europese Unie' genoemd, is in 2009 ingevoerd door het Verdrag van Lissabon i.

Op 1 december 2019 nam Charles Michel i het stokje over van Donald Tusk i.

1.

Positie vaste voorzitter Europese Raad

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad i: het overleg van de Europese leiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie i zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad.

De vaste voorzitter vertegenwoordigt de Europese Raad op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid in contacten met regeringsleiders en staatshoofden van niet-EU-landen. Hij doet dat 'zonder te treden in de bevoegdheden' van de Hoge Vertegenwoordiger i, die de Europese Unie op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid vertegenwoordigt in contact met de ministers van buitenlandse zaken.

Na iedere bijeenkomst van de Europese Raad brengt de vaste voorzitter verslag uit aan het Europese Parlement i.

De Europese Raad kiest de voorzitter elke 2,5 jaar met gekwalificeerde meerderheid i. De voorzitter mag voor een tweede termijn herbenoemd worden. De persoon in kwestie mag niet tegelijkertijd een nationale functie vervullen.

Sinds 1 december 2019 is de Belgische oud-premier Charles Michel i de vaste voorzitter. Zijn voorganger, Donald Tusk i, leidde de Europese Raad vanaf 1 december 2014. Diens voorganger was de Belg Herman Van Rompuy i; hij was de eerste vaste voorzitter van de Europese Raad (vanaf 1 december 2009).

Het voorzitterschap i van de Raad van Ministers i (de vakministers) blijft wel elk half jaar rouleren tussen de lidstaten van de Europese Unie i. Elk voorzitterschap werkt nauw samen met twee andere landen.

2.

Juridisch kader

De vaste voorzitter van de Europese Raad vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i.

  • Rol en aanstelling: VEU tot titel III art. 15 i leden 3, 5, 6

3.

Meer informatie