"Natura 2000: CDA speelt spelletjes!"

Met dank overgenomen van J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert i, gepubliceerd op donderdag 14 januari 2010, 12:57.

in Nieuws

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakt het CDA veel herrie over "Natura 2000". Een Europees netwerk van natuur, vooral bedoeld om de afname van biodiversiteit te stoppen. Het CDA stelt dat de Brusselse regels te strak zijn en dat ze te ver doorschieten. Balkenende heeft Commissievoorzitter Barroso al gevraagd of het niet minder kan, CDA Europarlementariër Esther de Lange heeft nu de Sloveense kandidaat-Eurocommissaris zo ver gekregen dat hij naar Nederland komt om de problemen aan te horen.

Máár...Nederland gaat zelf weer eens veel verder dan de Brusselse richtlijnen vragen. Alle 162 natura 2000 gebieden zijn aangewezen door, jawel, CDA minister Cees Veerman!

Europees uitgangspunt was om de AANWEZIGE kwetsbare natuur, met een wetenschappelijk rapport, aan te wijzen en te beschermen. Nederland wijst echter gebieden aan waar het natuur wil HEBBEN en beschermt plantjes en diertjes die er helemaal niet zijn. Verder heeft de Europese Commissie (op voorspraak van Nederland trouwens) de EU-lidstaten de mogelijkheid gegeven (dus niet verplicht) om zogenoemde "beheerplannen" op te stellen. Vooral die beheerplannen zijn knellend, daarom worden ze maar door enkele landen gebruikt. Hierin wordt vooral verankerd wat er rondom de gebieden allemaal niet mag, in andere landen kan iedereen onder de noemer "bestaand gebruik" gewoon verder leven.

Laat duidelijk zijn dat 90% van de ellende van Hollandse makelij is. Met dank aan de CDA ministers.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Jeanine Hennis-Plasschaert