29521 NL - beleidsdossier
Nederlandse deelname aan vredesmissies

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Nederlandse deelname aan vredesmissies

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 47 moties ingediend.

3.

Documenten

(1020 stuks)

2 8 april 2004, notitie, nr. 1     KST75682
Notitie inzake de politieke uitgangspunten voor Nederlandse deelname aan mogelijke vredesmissies in de nabije toekomst
publicatie: 21 april 2004
 
2 14 mei 2004, brief, nr. 3     KST76610
Brief ministers over de voortzetting van de militaire presentie in Bosnië-Herzegovina
publicatie: 1 juni 2004
 
2 19 mei 2004, brief, nr. 2     KST76520
Brief minister met nadere informatie over spanningen tussen verschillende krijgsmachtdelen die gezamenlijk aan vredesoperaties hebben deelgenomen
publicatie: 28 mei 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.