1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 30 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
16.09.2015  Toetreding van Kroatië tot enkele overeenkomsten aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie en specifieke onderdelen daarvan.
Aanbeveling com(2015)458
 
04.05.2015  Sluiten van het Protocol tegen de illegale handel in tabaksproducten voor zover van toepassing volgens titel V deel III VwEU.
Besluit com(2015)193
 
04.05.2015  Sluiten van het Protocol tegen de illegale handel in tabaksproducten voor wat betreft de bepalingen die niet onder titel V deel III VwEU vallen.
Besluit com(2015)194
 
25.11.2013  Wijzigen verordening 515/97 aangaande wederzijdse hulp tussen de administratieve overheden en de samenwerking met de Commissie op het terrein van de landbouw en ...
Verordening com(2013)796
 
18.07.2013  Ondertekening van het Protocol ter bestrijding van de illegale handel in tabaksproducten, voor zover de bepalingen niet vallen onder deel III VwEU titel V.
Besluit com(2013)538
 
18.07.2013  Ondertekening van het Protocol ter bestrijding van de illegale handel in tabaksproducten, voor zover de bepalingen vallen onder deel III VwEU titel V.
Besluit com(2013)539
 
17.07.2013  Instelling van het Europees Openbaar Ministerie.
Verordening com(2013)534
 
17.07.2013  Europees orgaan voor justitiële samenwerking (Eurojust).
Verordening com(2013)535
 
05.02.2013  Bescherming van de euro en andere munteenheden tegen valsmunterij middels het strafrecht.
Richtlijn com(2013)42
 
11.07.2012  Voorstel voor het bestrijden van fraude met EU-gelden middels strafrecht.
Richtlijn com(2012)363
 
19.12.2011  Uitbreiding van het programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij ("Pericles 2020") tot niet-deelnemende ...
Verordening com(2011)910
 
17.03.2011  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).
Verordening com(2011)135
 
11.09.2009  Echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie.
Verordening com(2009)459
 
13.08.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 2183/2004 tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en ...
Verordening com(2008)514
 
13.08.2008  Verordening (EG) nr. 46/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen.
Verordening com(2008)514
 
17.09.2007  Wijziging van Verordening 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij.
Verordening com(2007)525
 
06.06.2007  Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de EU, aangaande de bescherming ...
Aanbeveling com(2007)277
 
22.12.2006  Wijziging van Verordening 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten ...
Verordening com(2006)866
 
24.05.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).
Verordening com(2006)244
 
27.01.2004  Op euromunten lijkende medailles en penningen.
Verordening com(2004)39
 
27.01.2004  Uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. […] betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstaten.
Verordening com(2004)39
 
17.07.2003  Analyse van en de samenwerking inzake valse euromunten.
Besluit com(2003)426
 
17.10.2002  Sluiting van een overeenkomst met Malta waarbij een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand in douaneaangelegenheden wordt gevoegd bij de overeenkomst ...
Besluit com(2002)509
 
06.04.2001  Sluiting van een overeenkomst met Cyprus houdende toevoeging van een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied aan de associatieovereenkomst ...
Besluit com(2001)134
 
12.04.2000  Sluiting van de overeenkomst met Chili over een Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bij de kaderovereenkomst voor ...
Besluit com(2000)138