1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 116 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.03.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende de vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de Unie.
com(2021)149
 
08.12.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening mbt samenwerking met het EOM en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF.
com(2020)805
 
26.11.2020  Protection of the EU’s financial interests - combatting fraud - annual report 2019.
ini(2020)2246
 
03.09.2020  31e jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - 2019.
Verslag com(2020)363
 
11.10.2019  REPORT FROM THE EC TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 30th Annual Report on the Protection of the European Union’s financial interests - Fight against fraud - ...
Verslag com(2019)444
 
29.04.2019  Fraudebestrijdings­strategie van de Commissie: krachtiger optreden om de EU-begroting te beschermen.
Mededeling com(2019)196
 
07.12.2018  Tweede actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel 2018-2022.
Mededeling com(2018)846
 
03.09.2018  29e jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - 2017.
Verslag com(2018)553
 
10.01.2018  Tussentijdse evaluatie van het "Hercules III" programma voor de bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de EU.
Verslag com(2018)3
 
02.10.2017  Evaluatie van de toepassing van Verordening 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).
Verslag com(2017)589
 
20.07.2017  Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding Jaarverslag 2016.
Verslag com(2017)383
 
12.05.2017  Voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de mededeling van de Commissie over bestrijding van sigarettensmokkel en andere vormen van illegale handel in ...
Verslag com(2017)235
 
14.07.2016  Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding Jaarverslag 2015.
Verslag com(2016)472
 
14.07.2016  Implemention of Article 325 TFEU by the Member States in 2015 accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight against Fraud 2015 Annual ...
swd(2016)234
 
14.07.2016  Statistical evaluation of irregularities reported for 2015 Own Resources, Natural Resources, Cohesion Policy, Pre-accession and Direct expenditure accompanying the ...
swd(2016)235
 
14.07.2016  Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests - fight against fraud, 2014 accompanying the document: Protection ...
swd(2016)236
 
14.07.2016  Methodology regarding the statistical evaluation of reported irregularities for 2015 accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight ...
swd(2016)237
 
14.07.2016  Annual overview with information on the results of the Hercule III Programme in 2015 accompanying the document: TO THE EUROPEAN PARLEMENT AND THE COUNCIL Protection of ...
swd(2016)238
 
14.07.2016  Implementation of the Commission Anti-Fraud Stategy (CAFS) accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight against fraud 2015 Annual Report.
swd(2016)239
 
12.05.2016  Commissioners' declarations of interests - Guidelines.
ini(2016)2080
 
31.07.2015  Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding Jaarverslag 2014.
Verslag com(2015)386
 
31.07.2015  Annual overview with information on the results of the Hercule III Programme in 2014 accompanying the document: TO THE EUROPEAN PARLEMENT AND THE COUNCIL Protection of ...
swd(2015)151
 
31.07.2015  Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests - fight against fraud, 2013 accompanying the document: Protection ...
swd(2015)152
 
31.07.2015  Implementation of the Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS) accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight against Fraud Annual Report ...
swd(2015)153
 
31.07.2015  Implemention of Article 325 TFEU by the Member States in 2014 accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight against Fraud Annual Report ...
swd(2015)154
 
31.07.2015  Methodology regarding the statistical evaluation of reported irregularities for 2014 accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight ...
swd(2015)155
 
31.07.2015  Statistical evaluation of irregularities reported for 2014 Own Resources, Natural Resources, Cohesion Policy, Pre-accession and Direct expenditure accompanying the ...
swd(2015)156
 
11.06.2015  Annual report 2014 on the protection of the EU's financial interests - Fight against fraud.
ini(2015)2128
 
27.05.2015  Verslag over de verwezenlijking van het hercules ii-programma.
Verslag com(2015)221
 
15.01.2015  Protecting the European Union's financial interests: towards performance-based controls of the common agricultural policy.
ini(2014)2234
 
05.09.2014  Implementatie en resultaten van het Pericles actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, 2006 - 2013.
Verslag com(2014)550
 
03.09.2014  Verslag overeenkomstig Verordening 1210/2010 betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie.
Verslag com(2014)551
 
17.07.2014  Bescherming financiële belangen EU - jaarrapport fraudebestrijding 2013.
Verslag com(2014)474
 
17.07.2014  Implementation of Article 325 TFUE by the Member States in 2013 accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight against Fraud Annual Report ...
swd(2014)243
 
17.07.2014  Statistical evaluation of irregularities reported for 2013 Own Resources, Natural Resources, Cohesion Policy, Pre-accession and Direct expenditure accompanying the ...
swd(2014)244
 
17.07.2014  Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests - fight against fraud, 2012 accompanying the document: Protection ...
swd(2014)245
 
17.07.2014  Methodology regarding the statistical evaluation of reported irregularities for 2013 accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight ...
swd(2014)246
 
17.07.2014  Annual Overview with Information on the Results of the Hercule II Programme in 2012 (Article 7 of Decision 878/2007) accompanying the document: Protection of the EU's ...
swd(2014)247
 
17.07.2014  Implementation of the Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS) accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight against Fraud Annual Report ...
swd(2014)248
 
11.06.2014  Analysis of Impacts accompanying the document: Amendment of Regulation No 883/2013 as regards the establishment of a Controller of procedural guarantees.
swd(2014)183
 
20.05.2014  Verslag betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie .
Verslag com(2014)277
 
25.11.2013  Samenvatting Effectbeoordeling van de wijziging van Verordening 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand op douanegebied.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)482
 
25.11.2013  Impact assessment accompanying the document: Amendment of Regulation 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and ...
swd(2013)483
 
14.08.2013  Evaluatie van het programma voor uitwisseling, assistentie en training voor het beschermen van de euro tegen valsemunterij ('Pericles' Programme).
Mededeling com(2013)588
 
14.08.2013  Evaluation of the PERICLES programme Final rapport June 2013 accompanying the document: evaluation of the Programme for exchange, assistance and training for the ...
swd(2013)304
 
24.07.2013  Beschermen van de financiële belangen van de EU - jaarrapport 2012 over de aanpak van fraude.
Verslag com(2013)548
 
24.07.2013  Implementation of Article 325 by the Member States in 2012 accompanying the document: Protection for the EU's financial interests - Fight against fraud Annual Report ...
swd(2013)283
 
24.07.2013  Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests - fight against fraud, 2011 accompanying the document: Protection ...
swd(2013)285
 
24.07.2013  Methodology regarding the statistical evaluation of reported irregularities for 2012 accompanying the document: Protection of the EU's financial interests - Fight ...
swd(2013)286
 
24.07.2013  Statistical evaluation of irregularities reported for 2012 Own Resources, Natural Resources, Cohesion Policy, Pre-accession and Direct expenditure accompanying the ...
swd(2013)284