RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 24 oktober 2022
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad) i, Europese Raad i, Raad Milieu (ENV) i, Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2022 i

Council of the European Union

Brussels, 20 October 2022 (OR. en)

13554/22 OJ CONS 61

ENV 1014 CLIMA 510

PROVISIONAL AGENDA

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Environment)

ECCL, Luxembourg

24 October 2022 (10.00)

Format: 2+2 (+2 in listening room)

 • 1. 
  Adoption of the agenda
 • 2. 
  Approval of "A" items
  • a) 
   Non-legislative list 13558/22
  • b) 
   Legislative list (Public deliberation in accordance with 13559/22 Article 16(8) of the Treaty on European Union)

Non-legislative activities

 • 3. 
  Conclusions on the preparations for the 27th Conference of the 13735/22

  Parties (COP 27) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (Sharm El-Sheik, Egypt, 6-18 November 2022) Approval

 • 4. 
  Conclusions on the Convention on Biological Diversity (CBD) 13784/1/22 REV 1 (Montreal, Canada, 7-19 December 2022):
  • a) 
   Preparation of COP 15 to the CBD b) Preparation of COP-MOP 10 serving as the Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety c) Preparation of COP-MOP 4 serving as the Meeting of the Parties to the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing Approval

Legislative deliberations

(Public deliberation in accordance with Article 16(8) of the Treaty on European Union)

 • 5. 
  Revision of Directive 2010/75/EU on industrial emissions and 13104/22

  Directive 1999/31/EC on the landfill of waste 8064/1/22 REV 1 Policy debate + ADD 1 REV 1

 • 6. 
  Regulation establishing a framework for setting eco-design 13120/22

  requirements for sustainable products and repealing Directive 7854/22 + ADD 1 2009/125/EC Policy debate

Any other business

 • 7. 
  a) Reports on main recent international meetings
  • i) 
   Fifth Extraordinary Meeting of the Parties to the 13620/22 Montreal Protocol (ExMOP5)

   (Bangkok, Thailand, 16 July 2022) Information from the Presidency and the Commission

  • b) 
   Current legislative proposals (Public deliberation in accordance with Article 16(8) of the Treaty on European Union)
   • i) 
    Directive replacing Directive 2008/99/EC on the 13748/22 protection of the environment through criminal law 14459/21 + COR 1 Information from the Presidency, requested by the

    Commission

   • ii) 
    Directive on Corporate Sustainability Due Diligence 13687/1/22 REV 1 - state of play

    Information from the Belgian delegation, supported by the Spanish delegation

 • c) 
  Findings, obstacles and opportunities in the management 13626/22

  of PFAS pollution Information from the Belgian delegation

 • d) 
  Strengthening EU early action, preparedness and response 13769/22

  to tackle consequences of climate change: A renewed approach for drought management at the EU level Information from the Slovenian delegation, supported by the Bulgarian, Greek, Spanish, Cyprus, Austrian and Portuguese delegations

 • e) 
  International Drought Resilience Alliance 13705/1/22 REV 1

  Information from the Spanish delegation

 • f) 
  Conference on Designing Climate Resilient Landscapes 13648/22

  (Prague, Czech Republic,13-14 September 2022) Information from the Presidency

 • a) 
  (continuation) Reports on main recent international meetings
  • ii) 
   Ninth session of the Plenary of the 11758/22 Intergovernmental Science-Policy Platform on

   Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES 9) (Bonn, Germany, 3-9 July 2022)

  • iii) 
   Ninth Environment for Europe (EfE) Ministerial 13727/22 Conference (Nicosia, Cyprus, 5-7 October 2022)

  Information from the Presidency and the Commission

First reading

Item based on a Commission proposal

Public debate proposed by the Presidency (Article 8(2) of the Council's Rules of Procedure)

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten i van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement i de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie i en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

4.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie i, de vaste voorzitter i en de voorzitter van de Europese Commissie i. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

5.

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie i Milieu (ENV) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu. Deze Raad vergadert formeel vier keer per jaar, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens i (VVD) aan.

De Raad Milieu is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de EU, dat onder meer milieu­bescherming, het behoedzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid omvat. De Raad Milieu behandelt ook internationale milieukwesties, met name in verband met klimaat­verandering.

6.

Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2022

Van 1 juli tot en 31 december 2022 vervulde Tsjechië het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Tsjechië is onderdeel van een trojka i, waarin Frankrijk i aftrapte en Tsjechië werd opgevolgd door Zweden i.

7.

Relevante EU dossiers

8.

Meer over...