Europa Vandaag: de Eerste Kamer buigt zich over handelsverdrag CETA

maandag 11 juli 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Ursula von der Leyen, Justin Trudeau, Charles Michel
Bron: The Council of the European Union

Eerste Kamer debatteert over handelsverdrag CETA

In de Eerste Kamer staan de betrekkingen tussen de Europese Unie en Canada op de agenda. Dit betreft de behandeling van de 'Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie', ook wel bekend onder de korte naam CETA. Daarnaast wordt gedebatteerd over de 'Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Canada'.

Naar verwachting wordt morgen, op de laatste vergaderdag voor het zomerreces, gestemd over deze onderwerpen.


 
Paschal DONOHOE, Sigrid KAAG
Bron: The Council of the European Union

Bijeenkomst Eurogroep

In Brussel komt de Eurogroep bijeen. De ministers van de eurolanden spreken over macro-economische ontwikkelingen en uitdagingen in de eurozone, in de huidige globale context.

Ook de begrotingssituatie in de eurolanden en de eurozone als geheel, inclusief een vooruitblik naar 2023, staat op de agenda. Daarnaast komt de digitale euro aan de orde.

Tot slot bespreken de leden van de Eurogroep de uitbreiding van de eurozone met Kroatië. De lidstaat zal naar verwachting per 1 januari 2023 de euro invoeren.


 
Praag, Tsjechië
Bron: © Anton Bussemaker

Informele bijeenkomst ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn vandaag en morgen samen in Praag, Tsjechië.

Vandaag zijn sessies gepland over grensoverschrijdende rechtsbescherming van kwetsbare volwassenen, elektronische communicatie in het kader van de justitiële samenwerking in strafzaken met betrekking tot derde landen en EU-harmonisatie van de rechten van slachtoffers.

Daarnaast komt het verzamelen en bewaren van bewijsmateriaal van misdaden die zijn gepleegd door Rusland in Oekraïne aan bod.


En verder...

... zijn verschillende eurocommissarissen in Tsjechië in het kader van het Tsjechisch voorzitterschap van de Raad van Ministers.

... en vindt in het kader van datzelfde voorzitterschap een EU-jongerenevenement plaats in Praag dat duurt tot en met woensdag.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

11 juli

Eerste Kamer

Betrekkingen EU-Canada i

11 juli

Eurogroep

O.a. invoer euro in Kroatië i

11, 12 juli

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

O.a. vastleggen bewijs van misdaden Rusland i

11, 12, 13 juli

Tsjechisch voorzitterschap van de Raad van de EU

EU Youth Conference i