Vergadering: EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken/EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid, Straatsburg

Straatsburg
Anton Bussemaker
datum 25 januari 2023
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie undefined Toon locatie
organisatie EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) i, EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) i


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

3.

EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

De commissie telt 37 leden. De grootste uitdagingen waar deze commissieleden zich voor inzetten zijn het bestrijden van financiële ongelijkheid, de verslechtering op het gebied van de rechten van de vrouw, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming, het geweld tegen vrouwen en de bescherming van de rechten van vrouwen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie