Verordening 2023/734 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU en tot intrekking van elf rechtshandelingen op het gebied van nationale rekeningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 5 april 2023 gepubliceerd en is op 25 april 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2023/734 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie en tot intrekking van elf rechtshandelingen op het gebied van nationale rekeningen

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2023/734 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2023 amending Regulation (EU) No 549/2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union and repealing 11 legal acts in the field of national accounts
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2023/734
Origineel voorstel COM(2021)776 NLEN
Celex-nummer i 32023R0734

3.

Key dates

Document 15-03-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 05-04-2023; PB L 97 p. 1-114
Ondertekening 15-03-2023
Inwerkingtreding 25-04-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 4.1
01-09-2024; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 4.4
01-09-2024; Toepassing zie art 4.2
01-09-2025; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 4.3
Deadline 31-03-2024; Heroverweging zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.