Richtlijn 2023/970 - Versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 17 mei 2023 gepubliceerd, is op 6 juni 2023 in werking getreden en moet uiterlijk op 7 juni 2026 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2023/970 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2023/970 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2023/970
Origineel voorstel COM(2021)93 NLEN
Celex-nummer i 32023L0970

3.

Key dates

Document 10-05-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 17-05-2023; PB L 132 p. 21-44
Ondertekening 10-05-2023
Inwerkingtreding 06-06-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 36
Deadline 31-01-2028; zie art 31
07-06-2028; zie art 29.4
07-06-2031; zie art 35.1
07-06-2033; Heroverweging zie art 35.2
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 07-06-2026; zie art. 34.1

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.