Richtlijn 2023/977 - Uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 22 mei 2023 gepubliceerd, is op 11 juni 2023 in werking getreden en moet uiterlijk op 12 december 2024 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2023/977 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 betreffende de uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en tot intrekking van Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2023/977 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on the exchange of information between the law enforcement authorities of Member States and repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2023/977
Origineel voorstel COM(2021)782 EN
Celex-nummer i 32023L0977

3.

Key dates

Document 10-05-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 22-05-2023; PB L 134 p. 1-24
Ondertekening 10-05-2023
Inwerkingtreding 11-06-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 23
Deadline 12-06-2026; zie art 19.1
12-06-2027; zie art 19.1 en 19.2
12-06-2032; zie art 19.1 en 19.2
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 12-12-2024; zie art. 22.1
12-06-2027; zie art. 22.1

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.