Verordening 2023/988 - Algemene productveiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 23 mei 2023 gepubliceerd en is op 12 juni 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2023/988 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 inzake algemene productveiligheid, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 87/357/EEG van de Raad

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2023/988
Origineel voorstel COM(2021)346 EN
Celex-nummer i 32023R0988

3.

Key dates

Document 10-05-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 23-05-2023; PB L 135 p. 1-51
Ondertekening 10-05-2023
Inwerkingtreding 12-06-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 52
13-12-2024; Toepassing zie art 52
Deadline 12-06-2023; zie art 45.2
13-12-2024; zie art 44.3
13-12-2026; zie art 47.4
13-12-2027; zie art 47.3
13-12-2029; Heroverweging zie art 47.1
13-12-2029; zie art 47.2 en 47.5
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.