Verordening 2023/1805 - Gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 22 september 2023 gepubliceerd en is op 12 oktober 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2023/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer, en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2023/1805 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2023/1805
Origineel voorstel COM(2021)562 NLEN
Celex-nummer i 32023R1805

3.

Key dates

Document 13-09-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 22-09-2023; PB L 234 p. 48-100
Ondertekening 13-09-2023
Inwerkingtreding 12-10-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 32
31-08-2024; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 32
01-01-2025; Toepassing zie art 32
Deadline 12-10-2023; zie art 28.2
30-06-2024; zie art 6.7
23-09-2024; zie art 30.1
31-12-2025; zie art 2.2
31-12-2027; zie art 30.2
31-12-2033; zie art 5.8
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.