Richtlijn 2023/2225 - Kredietovereenkomsten voor consumenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 19 november 2023 in werking getreden en moet uiterlijk op 20 november 2025 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2023/2225 van het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2023 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2008/48/EG

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2023/2225 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on credit agreements for consumers and repealing Directive 2008/48/EC
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2023/2225
Origineel voorstel COM(2021)347 EN
Celex-nummer i 32023L2225

3.

Key dates

Document 18-10-2023; datum van ondertekening
Ondertekening 18-10-2023
Inwerkingtreding 19-11-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 49
Deadline 20-11-2025; ten laatste zie art 41.5
20-11-2025; zie art 46.2
20-11-2026; zie art 31.3 en 36.4 en 44.1
20-11-2027; zie art 31.3
19-11-2028; zie art 45.2
20-11-2028; zie art 36.4
20-11-2029; Heroverweging zie art 46.1
20-11-2029; zie art 31.4
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 20-11-2025; aanneming zie art. 48.1
20-11-2026; toepassing zie art. 48.1

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.