Verordening 2023/2631 - Europese groene obligaties en optionele openbaarmakingen voor obligaties die als ecologisch duurzame obligaties op de markt worden gebracht en voor aan duurzaamheid gekoppelde obligaties

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 20 december 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2023/2631 van het Europees Parlement en de Raad van 22 november 2023 betreffende Europese groene obligaties en optionele openbaarmakingen voor obligaties die als ecologisch duurzame obligaties op de markt worden gebracht en voor aan duurzaamheid gekoppelde obligaties

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2023/2631 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 on European Green Bonds and optional disclosures for bonds marketed as environmentally sustainable and for sustainability-linked bonds
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2023/2631
Origineel voorstel COM(2021)391 NLEN
Celex-nummer i 32023R2631

3.

Key dates

Document 22-11-2023; datum van ondertekening
Ondertekening 22-11-2023
Inwerkingtreding 20-12-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 72.1
20-12-2023; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 72.3
21-12-2024; Toepassing zie art 72.2
21-06-2026; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 72.4
Deadline 21-12-2024; zie art 70 en 71.4 en 72.5
21-12-2026; zie art 70 en 71.3
21-12-2028; Heroverweging zie art 71.1
21-12-2028; zie art 71.5 en 71.7
21-12-2029; zie art 71.6
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.