Verordening 2023/2842 - Wijziging van Verordening 1224/2009, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EG) nr. 1005/2008 van de Raad en Verordeningen (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 en (EU) 2019/473 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontrole

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 9 januari 2024 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2023/2842 van het Europees Parlement en de Raad van 22 november 2023 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EG) nr. 1005/2008 van de Raad en Verordeningen (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 en (EU) 2019/473 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontrole

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2023/2842 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 1967/2006 and (EC) No 1005/2008 and Regulations (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 and (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2023/2842
Origineel voorstel COM(2018)368 NLEN
Celex-nummer i 32023R2842

3.

Key dates

Document 22-11-2023; datum van ondertekening
Ondertekening 22-11-2023
Inwerkingtreding 09-01-2024; in werking datum publicatie +20 zie art 7.1
09-01-2024; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 7.3 en 7.9 en 7.11 en 7.14
10-07-2024; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 7.5
01-01-2026; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 7.6
10-01-2026; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 7.2 en 7.4 en 7.10 en 7.11 en 7.13
10-01-2028; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 7.7
Deadline 10-03-2024; zie art 8.6
10-01-2027; zie art 8.3
10-01-2028; zie art 7.8 en 8.5
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.