Verordening 2024/590 - Stoffen die de ozonlaag afbreken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 11 maart 2024 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2024/590 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2024 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1005/2009

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2024/590 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on substances that deplete the ozone layer, and repealing Regulation (EC) No 1005/2009
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2024/590
Origineel voorstel COM(2022)151 EN
Celex-nummer i 32024R0590

3.

Key dates

Document 07-02-2024; datum van ondertekening
Ondertekening 07-02-2024
Inwerkingtreding 11-03-2024; in werking datum publicatie +20 zie art 32
03-03-2025; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 32
Deadline 11-03-2024; zie art 29.2
30-06-2024; zie art 23.1
01-01-2025; zie art 20
03-03-2025; zie art 29.2
31-03-2025; zie art 24.1
01-01-2026; zie art 27.1
01-01-2030; Heroverweging zie art 30
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.