Besluit over inwerkingtreding van 35337 - Wijziging van Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord

vrijdag 1 maart 2024

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 35337 - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet.