Verordening 2024/791 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de transparantie van gegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van consolidated tapes, het optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbieden van het ontvangen van betalingen voor orderstromen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 28 maart 2024 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2024/791 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2024 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de transparantie van gegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van consolidated tapes, het optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbieden van het ontvangen van betalingen voor orderstromen

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2024/791 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Regulation (EU) No 600/2014 as regards enhancing data transparency, removing obstacles to the emergence of consolidated tapes, optimising the trading obligations and prohibiting receiving payment for order flow
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2024/791
Origineel voorstel COM(2021)727 EN
Celex-nummer i 32024R0791

3.

Key dates

Document 28-02-2024; datum van ondertekening
Ondertekening 28-02-2024
Inwerkingtreding 28-03-2024; in werking datum publicatie +20 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.