Mr.dr. S.J.L. van Aalten jr.

foto Mr.dr. S.J.L. van Aalten jr.
bron: Rotterdams Jaarboekje
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Joods vrijzinnig-democratisch Tweede Kamerlid en wethouder van financiën in Rotterdam in het interbellum. Zat ruim 29 jaar in de gemeenteraad van Rotterdam en was aldaar tevens advocaat. In de Kamer hield hij zich vooral bezig met volksgezondheid en financiën. Stond goed aangeschreven als wethouder vanwege zijn goede dossierkennis en redenaarstalent. Bête noir van de rechterzijde in de Rotterdamse gemeenteraad, die hem als oud-wethouder zelfs geen plaats in de commissie financiën gunde.

VDB
in de periode 1925-1928: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen

Simon Jakob Levie

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 31 januari 1863

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 17 juli 1928

begraafplaats en -datum
Driehuis-Westerveld (crematie)

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • Liberale Unie, tot maart 1901
  • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf maart 1901

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

  • wethouder (van financiën) van Rotterdam, van 8 juni 1916 tot 10 juni 1920
  • wethouder (van financiën en bedrijven) van Rotterdam, van 9 december 1920 tot 4 september 1923
  • waarnemend burgemeester van Rotterdam, van 15 december 1922 tot 4 september 1923 (vanwege Volkenbondsactiviteiten van burgemeester Zimmerman)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1925 tot 17 juli 1928

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

  • lid/plaatsvervangend voorzitter Commissie van advies voor de Werkloosheidsverzekering, vanaf 1917 (nog in 1928)
  • lid/plaatsvervangend voorzitter Commissie bedoeld in art. 25 van het Werkloosheidsbesluit 1917, omstreeks 1928

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële onderwerpen, binnenlandse zaken, arbeid, verkeer en PTT-aangelegenheden

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • In 1925 veroorzaakte het stemgedrag van de door hem geleide VDB-gemeenteraadsfractie bij een voorstel tot pensioenkorting tot het aftreden van wethouder Van der Hoeven

uit de privésfeer
Medeoprichter van de Vereniging voor facultatieve lijkverbranding, afdeling Rotterdam

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.