W.J. (Jan) Andriessen

foto W.J. (Jan) Andriessen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Katholiek politicus, die zowel Eerste en Tweede Kamerlid als partijvoorzitter was. Bezadigde nuchtere Tukker, die met niet meer dan lagere school tientallen jaren een zeer vooraanstaande rol speelde in de katholieke arbeidersbeweging en later in de KVP. Als partijvoorzitter en plaatsvervangend fractievoorzitter steunpilaar van Romme i. In de Kamer woordvoerder op het gebied van volkshuisvesting en sociale zaken. Diep gelovig katholiek en onkreukbaar. Kende de sociale encyclieken en de commentaren erop van haver tot gort en handelde er ook naar. Bindende persoonlijkheid die zijn beperkingen kende. Vader van Frans Andriessen i.

RKSP, KVP
in de periode 1933-1967: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Johannes (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Goor, 24 februari 1894

overlijdensplaats en -datum
Bunnik, 18 juni 1978

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/14)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 juli 1933 tot 8 juni 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 22 februari 1967
 • waarnemend fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 oktober 1960 tot 19 september 1961 (vanwege ziekte van C.P.M. Romme en na diens vertrek)
 • lid gemeenteraad van Bunnik, van 4 september 1962 tot 6 september 1966
 • procuratiehouder

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

 • secretaris Raad van Commissarissen Nederlandse Arbeidersbank
 • lid bestuur Sint Radboudstichting, vanaf september 1962

afgeleide functies, presidia etc. (2/17)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 1963 tot 22 februari 1967
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp wijziging Wet tot regeling van de schadeloosstelling voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1964 tot juli 1964

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met arbeidszaken
 • Was volkshuisvestingsspecialist van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder ook bezig met sociale zaken.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was tijdens de formatie-De Kort in juni 1963 onderhandelaar namens de KVP-fractie
 • Was in de 'Nacht van Schmelzer' (13/14 oktober 1966) tijdens de stemming over de motie-Schmelzer afwezig
 • Niet herkiesbaar gesteld in 1967 wegens leeftijd

verkiezingen
 • In 1932 Eerste Kamerkandidaat in Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Sociale Zaken, september 1956 (tijdens formatie-De Gaay Fortman)
 • minister van Volkshuisvesting, april 1959 (tijdens formatie-De Quay (eerste poging))

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.