Mr. J. (Jan) Ankerman

foto Mr. J. (Jan) Ankerman
bron: Onze Afgevaardigden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

CHU-Tweede Kamerlid, afkomstig uit de Friese bond van CH-kiesverenigingen i. Was medeoprichter van die Bond. Groeide op in een bescheiden handwerkersgezin en werkte zich op van kuiper tot dominee. Werd na zelfstudie ook meester in de rechten. Populair dominee in Wommels en in 1909 door het district Harlingen tot Tweede Kamerlid gekozen. Kwam als parlementariër vooral op voor de belangen van de vissers. Was ook enige jaren gemeenteraadslid in Den Haag.

CHU
in de periode 1909-1922: lid Tweede Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijehaske (gem. Haskerland, Frl.), 15 december 1869

overlijdensplaats en -datum
Rijswijk (Z.H.), 20 januari 1928

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • FCH (Bond van kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag in de Provincie Friesland), van 24 maart 1898 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Harlingen)
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton 's-Gravenhage, van 1 april 1911 tot 20 januari 1928
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 5 september 1911 tot 2 september 1919 (gekozen in district I)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 september 1921 tot 24 juli 1922

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuur Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche Visserij, omstreeks 1915
 • voorzitter Raad van Commissarissen Algemene Bank en Handelsmaatschappij, tot 20 januari 1928

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer voornamelijk over justitie, arbeid, visserij, buitenlandse zaken en belastingen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter Friese Bond Christelijk-Historischen te Utrecht (24 maart 1898)

uit de privésfeer (3/5)
 • Toen jhr. D.J. de Geer in 1920 burgemeester van Arnhem was geworden, drongen partijgenoten er vanwege Ankermans drankprobleem bij hem met succes op aan zijn Kamerzetel niet op te geven. Ankerman was eerste opvolger.
 • Leed de laatste jaren van zijn leven aan een leverkwaal, waardoor hij zijn advocatenpraktijk moet opgeven. Overleed in Ziekenhuis Bronovo te 's-Gravenhage.
 • Zijn echtgenote was afkomstig uit een geslacht van landeigenaren

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1909 bij naverkiezingen in het kiesdistrict Harlingen A. Plate (lib.). Werd gekozen nadat J.Th. de Visser had geopteerd voor Leiden.
 • Versloeg in 1913 J.H. Anema (sdap). Eindigde in 1913 in het district Groningen als derde achter D. Bos (vdb) en G.W. Sannes (sdap).
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.