Prof.Dr. J. (Hans) van den Doel

foto Prof.Dr. J. (Hans) van den Doel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sociaaldemocratische econoom uit een gereformeerd gezin. Zoon van een Zierikzeese bankier en wethouder. Eén van de leidende figuren en ideologen van Nieuw Links i, de vernieuwingsbeweging in de PvdA. Werd in 1967 als vertegenwoordiger daarvan PvdA-Tweede Kamerlid. Voerde als welsprekende woordvoerder volkshuisvesting felle oppositie tegen het beleid van de ministers Schut i en Udink i. Hield zich daarnaast bezig met financieel-economische zaken. Werd in 1973 hoogleraar in Nijmegen en later in Amsterdam. Publiceerde over het Nederlandse economische beleid. Door een herseninfarct al op betrekkelijk jonge leeftijd gehandicapt geraakt.

PvdA
in de periode 1967-1973: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes (Hans)

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Drs. J. van den Doel, tot 18 maart 1971 (tot zijn promotie)
 • Dr. J. van den Doel, vanaf 18 maart 1971

geboorteplaats en -datum
Zierikzee, 4 april 1937

overlijdensplaats en -datum
Koudum (gem. Súdwest-Fryslân), 28 maart 2012

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1960

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • voorzitter Stichting Studentenwerkgroep Vluchtelingenhulp in Oostenrijk, van 1958 tot 1962
 • commercieel econoom, N.V. "De Arbeiderspers", van 1962 tot 1964
 • wetenschappelijk medewerker en universitair docent economische politiek, Universiteit van Amsterdam, van 1964 tot februari 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 28 augustus 1973
 • hoogleraar bestuurskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1973 tot 1 september 1975
 • hoogleraar economie (welvaartstheorie en de theorie van de organisatie van de markteconomie), Universiteit van Amsterdam, van 1 september 1975 tot 14 november 1983 (benoemd 9 december 1974)

4.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuur Landelijk Verbond van Huurdersverenigingen
 • lid Nederlandse delegatie Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/7)
 • Diende in januari 1972 samen met Anneke Goudsmit (D'66) een initiatiefwetsvoorstel in waardoor gemeenten niet langer sport op zondag vanwege godsdienstige redenen kunnen verbieden in door de gemeente gesubsidieerde accommodaties. Na zijn vertrek uit de Kamer nam Erik Jurgens (PPR) het voorstel over. Die loodste het in 1975 met Huub Franssen (PvdA) door het parlement. Van den Doel was, vooruitlopend op het voorstel, op zondag gaan zwemmen in gesloten baden en had zich daarvoor laten bekeuren. (11.678)
 • In 1972 stemden hij en Roethof als enigen van hun fractie tegen het (verworpen) wetsvoorstel over vorming van een IJmondgemeente
 • Vroeg in 1972 om geleidelijke afschaffing van de belastingaftrek voor hypotheekrente

opvallend stemgedrag (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter van "Nieuw Links"
 • Was in april 1971 in het alternatieve kabinet-Den Uyl/Van Mierlo/Aarden minister van Volkshuisvesting

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn (eerste) echtgenote, Truus Grondsma, was de eerste vrouwelijke civiel ingenieur na de Tweede Wereldoorlog. Zij was lid van Provinciale Staten van Gelderland.
 • Hij werd op 44-jarige leeftijd door een herseninfarct getroffen en werd daardoor gedeeltelijk verlamd
 • Zijn vader was 15 jaar raadslid en korte tijd wethouder in Zierikzee voor de ARP/protestants-christelijke fractie. Bij zijn vertrek in 1962 werd hij ereburger.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Hans Wiegel, "Econoom en politicus. Hans van den Doel (1937-2012)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, 157

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.