Dr. W.J. Droesen

foto Dr. W.J. Droesen
bron: Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Limburgse landbouwspecialist in de Tweede Kamerfracties van de RKSP en KVP. Gepromoveerd in de landbouwkunde. Was een vooraanstaand voorman van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en actief in talrijke (Limburgse) landbouworganisaties. Belangrijk tegenspeler van de ministers Mansholt i en Vondeling i, met veel kennis van de land- en tuinbouw. Hield zich aanvankelijk in de Kamer ook bezig met aangelegenheden inzake de wederopbouw. Goedmoedige Limburgse boerenzoon.

RKSP, KVP
in de periode 1933-1967: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen

Willem Jozef

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Meterik (gem. Horst, Lb.), 3 maart 1898

overlijdensplaats en -datum
Roermond, 12 maart 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • consulent "Jonge boeren" van de Limburgse Boeren- en Tuindersbond, van 1926 tot 1 februari 1932
 • rijkslandbouwconsulent voor Limburg, van 1 februari 1932 tot 1 mei 1933
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/23)

 • voorzitter Centrale Grondkamer in Limburg, vanaf 1963
 • lid bestuur TBC-fonds

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Noodwet Voedselvoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 januari 1962 tot november 1962
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 oktober 1963 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Interpelleerde op 1 februari 1955 minister Mansholt over de verhoging van de melkprijs
 • Interpelleerde op 15 april 1958 minister Vondeling over een reorganisatie bij het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Visserij (pacht- en grondzaken)

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zat tijdens de bezetting zes dagen geïnterneerd in Haaren
 • Was in 1957 paranimf bij de promotie van zijn fractiegenoot C.J. van Meel

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.