S.R. van Franck

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Conservatieve marineofficier die negen jaar voor Amsterdam in de Tweede Kamer zat. Was actief op de vloot en later directeur van de Marine in Amsterdam. Sprak in de Kamer bijna uitsluitend over marine-aangelegenheden. Lid van de parlementaire enquêtecommissie toestand van de zeemacht i.

conservatief
in de periode 1853-1862: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen

Siebert Rudolph

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heusden (Brabant), 23 september 1794

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 december 1867

3.

Partij/stroming

stroming(en)
gematigd conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • equipagemeester en waarnemend directeur 's Rijks werf te Rotterdam, van 1 december 1841 tot 1846
 • directeur der Marine te Amsterdam, van 1846 tot 1 juli 1853
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 juni 1853 tot 15 september 1862 (voor het kiesdistrict Amsterdam)

officiersrangen (2/5)
 • kapitein-ter-zee, van 1846 tot 29 maart 1850
 • schout-bij-nacht-titulair, vanaf 29 maart 1850

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • rijkscommissaris Rijksentrepôtdok te Amsterdam, omstreeks 1850 tot 1 december 1853
 • adjudant in buitengewone dienst van koning Willem III, van 24 december 1851 tot 1 januari 1863

afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie toestand van de zeemacht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 1860 tot oktober 1861

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Behoorde in 1861 tot de meerderheid die vóór de ontwerp-Wet op de Raad van State stemden
 • Behoorde in 1861 tot de meerderheid die vóór een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote, een Spaanse, overleed in Kralingen door verdrinking
 • Toen hij in 1844 hertrouwde verschilde hij 24 jaar met zijn bruid

verkiezingen
 • Werd in 1853, 1854 en 1858 steeds in de eerste stemmingsronde gekozen
 • Werd in 1862 niet herkozen

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.