Drs. H.M. (Huub) Franssen

foto Drs. H.M. (Huub) Franssen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ethische hervormde socialist (christen-socialist) met grote kennis van het recht en de financiën der gemeenten. Was gemeente- en provincieambtenaar en chef van het kabinet van de CdK i in Assen. In 1956 Tweede Kamerlid. Serieus en hardwerkend Kamerlid, dat zich behalve met het binnenlands bestuur (kiesrecht, Grondwet) en financiën lagere overheden ook bezighield met maatschappelijk werk, ontwikkelingssamenwerking en koninkrijksaangelegenheden. Verzette zich in de jaren zestig en zeventig met een kleine minderheid in de PvdA-fractie consequent tegen het lidmaatschap van de NAVO en tegen kernbewapening. Pleitte in 1969 op het PvdA-congres voor uittreding van Nederland uit de NAVO. Was na 1977 nog enige tijd waarnemend burgemeester.

PvdA
in de periode 1956-1977: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hubertus Martinus (Huub)

wijziging in naam en/of titulatuur
Dr. H.M. Franssen, vanaf 22 december 1981 (na promotie in de rechtsgeleerdheid)

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 9 augustus 1916

overlijdensplaats en -datum
Assen, 3 augustus 2003

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van mei 1945 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • chef afdeling toezicht gemeentelijke financiën (rang: hoofdadministrateur), Provinciale Griffie te Assen, van mei 1950 tot 1 september 1951
 • chef Kabinet van de Commissaris van de Koningin te Assen, van 1 september 1951 tot oktober 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 oktober 1956 tot 8 juni 1977
 • lid gemeenteraad van Assen, van 2 september 1958 tot 6 september 1966
 • waarnemend burgemeester van Smilde, van 16 november 1977 tot 16 augustus 1978
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 7 juni 1978 tot december 1979

gevangenschap/internering
 • gevangenschap te Amersfoort
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van juli 1942 tot december 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/20)

 • lid Buitengewone Pensioenraad, vanaf 1 juni 1985
 • voorzitter onderzoekscommissie Gemeentelijke Kredietbank Groningen

afgeleide functies, presidia etc. (2/20)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet openbaarheid van bestuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 1975 tot februari 1977
 • voorzitter bijzondere commissie inzake de positie van Zuid-Molukkers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 mei 1976 tot 8 juni 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/11)
 • Bracht in 1974 samen met Ferdinand Fiévez (KVP) een initiatiefwet tot stand inzake een grenswijziging tussen Deventer en Diepenveen. Hierdoor bleef Diepenveen als zelfstandige gemeente bestaan en ging slechts een gedeelte van die gemeente over naar Deventer. (12.502)
 • Was in 1975 woordvoerder bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname
 • Bracht in 1976 samen met Hein Roethof en Ed van Thijn in het kader van de Grondwetsherziening een nota uit over individuele werknemersrechten (13.873)

opvallend stemgedrag (0/16)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Fel tegenstander van het Nieuw-Guineabeleid van het kabinet-De Quay
 • Pleitte op 25 november 1967 op het PvdA-congres voor het uit de NAVO treden van Nederland. Kreeg hiervoor een staande ovatie, maar een door hem en Han Lammers ingediende motie hierover werd met 2109 tegen 604 stemmen verworpen.
 • Was in 1971 kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar werd verslagen door André van der Louw (9638 tegen 1611 stemmen)

uit de privésfeer (3/4)
 • Een jongere broer van hem overleed in 1939 op 13-jarige leeftijd en een andere jongere broer sneuvelde in 1942 in de Slag om de Javazee
 • Weigerde in 1969 een koninklijke onderscheiding
 • Zijn ouders waren antirevolutionair

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. Heddema, "Huub Franssen: een strijdlustig kamerlid met lange adem", in "Binnenlands Bestuur", 1999, 50
 • G. Visscher, "Kamerlid met karakter én kenner van de Kamer", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

archivalia
archief-H.M. Franssen, IISG

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.