Jhr.Mr. A.P.C. van Karnebeek

foto Jhr.Mr. A.P.C. van Karnebeek
bron: Onze Afgevaardigden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Onafhankelijke, oud-liberale politicus, die na een diplomatieke en ambtelijke loopbaan Commissaris van de Koning in Zeeland werd en later, in het kabinet-Heemskerk Azn. i, minister van Buitenlandse Zaken. Vanaf 1890 een actief Tweede Kamerlid. Stemde in 1900 als één van de weinige liberalen tegen de ontwerp-Leerplichtwet. Conservatieve edelman, die de komst van socialisten in de Kamer met lede ogen aanschouwde. Had als Kamerlid gezag, omdat hij doorwrochte redevoering hield en uitstekend kon formuleren. Keerde zich in 1913 tegen de vrijzinnige concentratie, omdat hij tegen het algemeen kiesrecht was. Zijn zoon was in het interbellum minister van Buitenlandse Zaken.

oud- of vrije liberalen, Vrij-Liberalen, conservatief-liberaal
in de periode 1879-1913: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen

Abraham Pieter Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 14 september 1836

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 oktober 1925

3.

Partij/stroming

stroming(en)
oud-liberaal, vanaf 1894

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen, vanaf 1906 (bleef zich onafhankelijk opstellen)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • Commissaris des Konings in Zeeland, van 1 oktober 1879 tot 16 juni 1884 (benoemd bij K.B. van 15 september 1879)
 • ambteloos te 's-Gravenhage, van 16 juni 1884 tot 1 november 1885
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 1 november 1885 tot 21 april 1888
 • ambteloos, van 21 april 1888 tot 3 maart 1891
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 maart 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 juni 1894 tot 16 september 1913 (1894-1897 voor het kiesdistrict Utrecht, 1897-1913 voor het kiesdistrict Utrecht I)

ambtstitel
 • minister van staat, van 1 mei 1909 tot 9 oktober 1925

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Carnegie-stichting, van 1911 tot 28 april 1923
 • lid Permanent Hof van Arbitrage, van 1 januari 1914 tot 1 januari 1920

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1912 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor de koloniale begrotingen 1913 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in de Tweede Kamer het woord over uiteenlopende zaken, zoals over buitenlandse zaken, Indische zaken, landbouw en bij de behandeling van wetsvoorstellen inzake het Kiesrecht, de financiële verhouding tussen rijk en gemeente en persoonlijke dienstplicht

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In 1887 verwierp de Tweede Kamer een door hem en minister Bloem verdedigd wetsvoorstel tot goedkeuring van een overeenkomst met België over het tegengaan van smokkel

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich in 1905 met Blooker en Van der Vlugt in de Vrij-liberale fractie tegen steun aan vorming van een liberaal parlementair minderheidskabinet
 • Speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het Vredespaleis en werd geëerd met de Van Karnebeekbron aan de Oude Scheveningsweg

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn moeder was de weduwe van de bankier Abraham van Eeghen (1786-1818)
 • Zijn vader was adjudant van koning Willem II en Willem III
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door prins Hendrik

verkiezingen (3/9)
 • Versloeg in 1901 A.W.F. Idenburg (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1905 jhr. G.C. von Weiler (chp) na herstemming
 • Versloeg in 1909 H.J.H. baron van Boetzelaer (chu) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.