Dr. W.L.P.M. (Wim) de Kort

foto Dr. W.L.P.M. (Wim) de Kort
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Met dank overgenomen van Parlement.com.

'Tussenpaus' als KVP-leider na het vertrek van Romme i en voor de komst van Schmelzer i. Promoveerde in Leuven in de sociale wetenschappen, waar hij ook wijsbegeerte studeerde. Was als Kamerlid vooral deskundig op het gebied van de sociale zekerheid. Combineerde sinds 1960 zijn Kamerwerk met het burgemeesterschap van Nieuw-Ginneken bij Breda. Volgde in 1961 Romme op als fractievoorzitter en werd in 1963 kabinetsformateur. Trad toen weinig gelukkig op. Enkele maanden na zijn mislukte en sterk bekritiseerde formatiepoging werd hij als fractievoorzitter vervangen door Schmelzer. Bleef nadien nog drie jaar in de Kamer en nog langere tijd burgemeester. Intelligente, joviale Brabander.

RKSP, KVP
in de periode 1945-1966: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willebrordus Leonardus Petrus Martinus (Wim)

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 4 juni 1909

overlijdensplaats en -datum
Villeneuve de Berg (Frankrijk), 2 mei 1993

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • directeur Gewestelijk Arbeidsbureau te Tilburg, van 1 mei 1941 tot 1945 (sinds 1944 ondergedoken in de pastorie van Nuland)
 • inspecteur Rijksarbeidsbureau, afdeling Zuid (Noord-Brabant, Zeeland, en Limburg), van oktober 1945 tot 1946 (op non-actief)
 • tijdelijk belast met de reorganisatie van het Gewestelijk Arbeidsbureau voor Noord-Holland, van 1945 tot 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 15 juli 1952
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 4 juli 1950 tot 1 september 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 december 1952 tot 13 oktober 1966
 • burgemeester van Nieuw-Ginneken, van 1 november 1960 tot 1 juli 1974
 • fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1961 tot 7 december 1963

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur, van 6 juni 1963 tot 26 juni 1963 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/17)

 • lid dagelijks bestuur SVr (Sociale Verzekeringsraad)
 • voorzitter pensioenfonds PGGM (Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen), tot 1976 (oprichter)

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de wetsontwerpen betreffende de schadeloosstelling van de leden der Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 juli 1962 tot 12 juli 1962
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 oktober 1963 tot 20 september 1966

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zaken (vooral sociale zekerheid) en Surinaamse- en Antilliaanse aangelegenheden
 • In 1956 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Wet algemene ouderdomsverzekering

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als (in)formateur
 • Kreeg op 6 juni 1963 de opdracht tot vorming van een kabinet dat zich verzekerd kon achten van een ruime steun in het parlement. Stelde een ontwerp-basisprogramma op (bouwstenen) voor een kabinet van de vijf grootste partijen. De CHU wees vorming van zo'n kabinet af, terwijl de VVD alleen verder wilde onderhandelen als werd gekozen tussen deelname van de PvdA of de VVD. Op 24 juni deelde hij aan Vondeling mee, dat er een voorkeur was voor samenwerking met de VVD zonder dat dit werd gemotiveerd. Onvrede bij zowel VVD en CHU als bij de KVP over de procedure deden hem besluiten om 27 juni om ontheffing van de opdracht te vragen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • De KVP-Tweede Kamerfractie vroeg hem op 13 juli 1961 unaniem om fractievoorzitter te worden. Omdat hij een bezoek aan 'de West' bracht, stemde hij daar pas op 15 augustus mee in. De benoeming ging formeel op 19 september 1961 in.
 • Deelde op 7 december 1963 tijdens een fractievergadering over vernieuwing van de structuur en werkwijze van de fractie mee dat hij zich om persoonlijke redenen terugtrok als fractievoorzitter. Het partijbestuur had eerder het vertrouwen in hem opgezegd. Met name de gang van zaken bij de kabinetsformatie in de zomer van 1963 had veel irritatie veroorzaakt.
 • Had ontslag genomen als Tweede Kamerlid met ingang van 14 oktober 1966, maar hij bleef lid tot en met de veertiende, omdat de vergadering van 13 oktober tot na 24.00 uur duurde ('Nacht van Schmelzer')

uit de privésfeer
 • Zijn vader overleed toen Wim zes jaar was
 • Nam in Tilburg deel aan verzetsactiviteiten. Zat in 1944 ondergedoken.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A. van Kessel, "Kort, Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de (1909-1993)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 275
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-W.L.P.M. de Kort, KDC te Nijmegen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.