Dr. J.H. (Jan) Lamberts

foto Dr. J.H. (Jan) Lamberts
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dokter Lamberts. Huisarts in Rotterdam-Zuid, die als Tweede Kamerlid voor de PvdA een autoriteit op volksgezondheidsgebied was. Kwam in zijn donkerblauwe pak nogal streng over, maar was zeer begaan met zijn patiënten. Als lid van de Rotterdamse gemeenteraad nam hij het initiatief tot het invoeren van schoolmelk. Zette zich als Kamerlid sterk in voor verbetering van de leefkwaliteit en voor legalisering van medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking (abortus provocatus). Het door hem en Hein Roethof i verdedigde initiatiefwetsvoorstel hierover strandde echter in de Eerste Kamer. Van die Kamer maakte hijzelf later nog enige jaren deel uit.

PvdA
in de periode 1956-1981: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Henricus (Jan)

geboorteplaats en -datum
Vriezenveen, 8 juli 1911

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 16 februari 1990

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • huisarts te Rotterdam-Zuid, van 1939 tot 1969
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Rotterdam, van 9 november 1945 tot 2 september 1946
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 2 september 1946 tot 1 september 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 8 juni 1977
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 10 juni 1981
 • lid Europees Parlement, van 24 oktober 1977 tot 17 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid bestuur Stichting voor Volkshuisvesting "Tuinstad Zuidwijk" te Rotterdam
 • lid algemeen bestuur Medische Faculteit te Rotterdam, omstreeks 1970

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Regelen m.b.t. de handel in antibiotica, hormoonpreparaten etc. voor dieren Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 1963 tot juni 1964
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 3 oktober 1979 tot 1 oktober 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Interpelleerde op 27 september 1960 de ministers Van Rooy en Beerman over de Planta-affaire (huidziekte t.g.v. margarine)
 • Waarschuwde regelmatig tegen gevaren voor de volksgezondheid door besmetting van veevoer (m.n. door de salmonella-bacterie) en door het gebruik van diergeneesmiddelen en hormoonpreparaten in de veehouderij
 • Voorstander van legalisering van abortus provocatus. Diende hierover in 1970 samen met Roethof een initiatiefwetsvoorstel in. In mei 1976 werd dit voorstel samengevoegd met het initiatiefwetsvoorstel van de VVD'ers Veder-Smit en Geurtsen. Het voorstel werd in december 1976 door de Eerste Kamer verworpen. (10.719 & 13.909)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was bevriend met Jaap Burger
 • Toen hij Kamerlid werd, bracht hij zijn huisartspraktijk terug van ruim 6000 naar 3500 patiënten
 • Hij werd in de gemeenteraad opgevolgd door zijn zoon Henk

verkiezingen
 • Werd in 1977 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Trouw, 22 februari 1990
 • J. Reehorst, "Dr. J.H. Lamberts, 1911-1990", in: Rotterdam's Jaarboekje 1991, 158

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.