Mr. G.M. van der Linden

foto Mr. G.M. van der Linden
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Trouwe medestander en vriend van Thorbecke i, die met enkele onderbrekingen bijna veertig jaar politiek actief was als Tweede Kamerlid. Forse man. Scherpzinnig rechtsgeleerde en welsprekende advocaat, die in zijn betogen vaak kwinkslagen ten beste gaf. Medeoprichter van het juridische tijdschrift Themis. Gezaghebbend lid van de Tweede Kamer en veelvuldig voorzitter van één van de Kamerafdelingen. Hield de toespraak bij de onthulling van het standbeeld voor Thorbecke in Amsterdam. Vader van de staatsman Cort van der Linden i.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1849-1888: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen

Gijsbertus Martinus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 9 september 1812

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 april 1888

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (12/13)

 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, van 1 juni 1845 tot 1 januari 1876
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1855 tot 8 januari 1864 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • landsadvocaat, van 1 januari 1864 tot 4 april 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1864 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 15 september 1873 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1878 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Dordrecht)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • deken Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • vicepresident Indisch Genootschap te 's-Gravenhage

afgeleide functies, presidia etc. (2/18)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1884 tot september 1884
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1887 tot november 1887

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Behoorde in 1879 tot de 14 liberalen die zorgden voor verwerping van artikel 1 van de ontwerp-Kanalenwet. Die uitslag was voor minister Tak van Poortvliet reden het wetsvoorstel in te trekken en was de inleiding van de val van het kabinet-Kappeyne.
 • Behoorde in 1882 tot de zes liberalen die tegen een afkeurende conclusie van de commissie van rapporteurs over de Indische begroting stemden over het grondbezit van inlanders. Aanneming van deze conclusie was voor minister Van Goltstein reden om af te treden.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in september 1851 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Werd in september 1852 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Sprak de rede uit bij de onthulling van het standbeeld van Thorbecke in Amsterdam

uit de privésfeer
 • Bevriend met Thorbecke. Diens zoon Willem werkte op het advocatenkantoor van Van der Linden.

anekdotes en citaten
 • In zijn speech bij de onthulling van het standbeeld voor Thorbecke in Amsterdam zei hij: "Thorbecke had vele vijanden, ik zal ze niet opsommen, velen zijn reeds op de weg der vergetelheid geraakt, en anderen zijn bestemd die weg te volgen."

verkiezingen (3/17)
 • Versloeg in 1881 bij de periodieke verkiezingen I. Esser (a.r.)
 • Werd in 1884 in de eerste stemmingronde gekozen. Versloeg de antirevolutionairen L.W.Ch. Keuchenius en jhr. A.F. de Savornin Lohman
 • Werd in 1886 en 1887 in de eerste stemmingronde gekozen. Versloeg de antirevolutionairen Th. Heemskerk en S. van Velzen jr.

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Justitie, december 1870

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.