Mr. J.A. (Joep) Mommersteeg

foto Mr. J.A. (Joep) Mommersteeg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Erudiete KVP'er die in het begin van de bezettingstijd als jonge Brabantse katholiek aangesloten was bij het Nationaal Front, maar daar al gauw afstand van nam en een moedige rol speelde in het verzet. Was vijfentwintig jaar werkzaam bij Keesings Historisch Archief en vele jaren in de Tweede Kamer een buitenlandwoordvoerder die Luns kritisch volgde. Moest als staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Den Uyl i wegens ziekte al na tien maanden aftreden. Was daarna voorzitter van een staatscommissie over het vrijwilligersleger en vervolgens weer Tweede Kamerlid. Nam in de CDA-fractie in gevoelige kwesties als Zuid-Afrika en kernbewapening vaak een middenpositie in. Eindigde zijn loopbaan als lid van het Europese Parlement.

KVP, CDA
in de periode 1963-1984: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Joseph Antonius (Joep)

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 6 maart 1917

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 21 september 1991

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Nationaal Front, omstreeks 1940 tot 1941
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • redacteur "Keesings Historisch Archief" te Amsterdam, van 1946 tot 1951
 • hoofdredacteur "Keesings Historisch Archief", van 1951 tot 1967
 • adjunct-directeur N.V. Internationale Uitgeversmaatschappij "Systemen Keesing", tot 1969
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 11 mei 1973
 • lid Europees Parlement, van 22 september 1971 tot 11 mei 1973 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeelszaken), van 11 mei 1973 tot 1 maart 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1976 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1977 tot 1 april 1982
 • lid Europees Parlement, van 15 februari 1982 tot 24 juli 1984

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zaken van personeelsvoorziening, personeelsbeheer, personeelsbeleid en personeelszorg t.a.v. het vrijwillig diendend en dienstplichtig militair personeel en burgerpersoneel; 2. zaken op het terrein van de geestelijke en geneeskundige verzorging, de opleiding en de vorming bij de krijgsmacht en 3. aangelegenheden betreffende de gewetensbezwaarden, alsmede de militaire pensioenen en wachtgelden.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter Staatscommissie van advies inzake de personeelsvoorziening voor de krijgsmacht, van 13 maart 1975 tot januari 1978
 • lid Commissie mensenrechten Verenigde Naties, van 1986 tot 1990

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota Internationale Culturele betrekkingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 december 1976 tot 4 april 1978
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 23 januari 1978 tot 1 mei 1982

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder buitenlandse zaken van de KVP- en CDA-Tweede Kamerfracties. Hield zich ook bezig met defensie en ontwikkelingssamenwerking en in de periode 1971-1973 met Koninkrijkszaken.

opvallend stemgedrag (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Schafte per 1 augustus 1973 de militaire (meld)groetplicht voor dienstplichtigen af. Deze bleef slechts gehandhaafd voor officiële ontmoetingen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • In februari 1970 medeondertekenaar (met onder anderen Albeda, De Gaay Fortman, Van Agt en Steenkamp) van een open brief aan de partijbesturen van KVP, ARP en CHU om te komen tot een vooruitstrevende christendemocratische partij
 • Ging eind januari 1974 met ziekteverlof (overspannenheid)
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen

uit de privésfeer (3/5)
 • Distantieerde zich van het Nationaal Front toen Arnold Meijer opriep tot de vorming van een Nederlands Legioen om aan de zijde van de Duitsers tegen de Russen te strijden.
 • Hielp joodse onderduikers en was in Utrecht in 1942 actief bij de opvang van joodse kinderen.
 • Was Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Mommersteeg: 'Geen schuldgoevoel'", Trouw, 7 februari 1990
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.