Mr. A. van Naamen van Eemnes

foto Mr. A. van Naamen van Eemnes
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de negentiende eeuw. Echte 'middenman', die vooral vanwege de onderwijspolitiek in het liberale kamp kwam. Aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. In november 1866 werd hij door het district Zwolle tot Tweede Kamerlid gekozen. Nadat hij in 1879 zijn zetel had verloren aan een antirevolutionair werd hij gedeputeerde en daarna Eerste Kamerlid. Ruim twaalf jaar Senaatsvoorzitter. Actief als investeerder in landbouwkundige en handelsondernemingen. Ondanks zijn grote vermogen leefde hij eenvoudig en stond hij in hoog aanzien bij de Zwollenaren. Voorzichtig, scherpzinnig en onafhankelijk politicus. Sprak vrij gemakkelijk, maar met een zachte stem.

liberaal
in de periode 1866-1902: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

1.

Voornaam

Albertus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 27 februari 1828

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 maart 1902

3.

Partij/stroming

stroming(en)
onafhankelijk conservatief-liberaal (liberaal op onderwijsgebied)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 15 september 1879 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 6 november 1879 tot 16 mei 1880
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 mei 1880 tot 11 oktober 1884 (voor Overijssel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887 (voor Overijssel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor Overijssel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 7 maart 1902 (voor Overijssel)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1889 tot 7 maart 1902 (benoemd bij K.B. van 10 september 1889)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • commissaris Maatschappij van Weldadigheid, omstreeks 1886 en nog in 1901
 • lid bestuur Vereeniging "Rembrandt", tot behoud in Nederland van kunstschatten, omstreeks 1890

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 17 september 1889 tot 7 maart 1902
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 17 september 1889 tot 7 maart 1902

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede en Eerste Kamer onder meer over waterstaatkundige, militaire en financiële onderwerpen en over binnenlandse zaken

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Liet zich in 1893 en december 1894 in de Eerste Kamervergadering vervangen als Kamervoorzitter, omdat hij als commissaris van de Nederlandsche Handelsmaatschappij resp. een spoorwegmaatschappij niet over wetsvoorstellen wilde stemmen waarbij die maatschappijen direct waren betrokken
 • Tegenstander van sociale wetgeving en (hoge) belastingen
 • Was zeer begaan met de Zuid-Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijd. Nam in december 1900 op eigen initiatief in een brief van de Eerste Kamer ter verwelkoming van Paul Kruger, president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, bij diens bezoek aan Nederland, een passage op over steun aan het onafhankelijkheidsstreven.

uit de privésfeer
Zijn vader was Statenlid in Overijssel

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1873 J.W. Gefken (a.r.) en A.F. Vos de Wael (r.k.)
 • Versloeg in 1877 J.W. Gefken (a.r.)
 • Werd in 1879 na herstemming verslagen door A. baron van Dedem (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.