Jhr.Mr. O.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer

foto Jhr.Mr. O.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Katholiek Tweede Kamerlid uit een Gelders adellijk geslacht. Advocaat in Nijmegen en in 1901 voor het gelijknamige district tot Kamerlid gekozen. Deskundig op het gebied van onder andere verkeer en buitenlandse zaken. Volgde in 1912 de chu'er Van Bylandt i op als Kamervoorzitter, nadat er kritiek op diens leiding was gekomen. In 1915 benoemd tot gezant bij de paus. Verloor dat ambt echter in 1926 na het SGP-amendement tot schrapping van de gelden voor het gezantschap. Bleef daarna actief als diplomaat. Werd in 1918 genoemd als formateur, maar weigerde vanwege zijn gezondheid. Zou overigens 89 jaar worden. Enigszins hautaine, zelfverzekerde en vormelijk denkende jurist en diplomaat. Stond als zodanig wel alom goed aangeschreven.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1901-1915: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Octave François Augustin Marie (Octaaf)

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 2 oktober 1867

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 30 oktober 1956

2.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 29 november 1915 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1912 tot 16 september 1913
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in tijdelijke en bijzondere zending bij de Pauselijke Stoel te Rome, van december 1915 tot 1 mei 1926
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wenen, van 1 juni 1926 tot 1 maart 1928
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, van 1 maart 1928 tot 16 september 1933 (tevens geaccrediteerd bij het Hof van Luxemburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid Commissie van Toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere universiteiten, vanaf 20 december 1913
 • lid hoofdbestuur ANV (Algemeen Nederlandsch Verbond), omstreeks 1915

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1913 tot januari 1914
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1915 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid diocesaan comité tot huldiging te Rome van Z.H. Leo XIII t.g.v. 25-jarig pauselijk jubilieum (voorjaar 1902)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer veelal over verkeersvraagstukken, landbouw, buitenlandse zaken en justitiële onderwerpen

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Werd in de jaren 1913-1915 als derde kandidaat op de voordracht gezet voor het Tweede Kamervoorzitterschap
 • Werd in 1921 benoemd tot lid van de (eventuele) Raad van Voogdij voor het geval Juliana als minderjarige tot het koningschap zou worden geroepen
 • In 1925 werden zonder succes pogingen ondernomen hem tot Commissaris van de Koningin in Gelderland of Overijssel benoemd te krijgen

uit de privésfeer
 • Zijn zus Rose was gehuwd met een zoon van jhr. J.B.A.J.M. Verheyen, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Gelderland en gemeenteraadslid in Nijmegen

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1905 A.H. Gerhard (sdap)
 • Versloeg in 1909 F.U. Schmidt (sdap)
 • Versloeg in 1913 J.E.W. Duys (sdap)

niet-aanvaarde politieke functies (3/4)
 • kabinetsformateur, 1918 (geweigerd vanwege gezondheid)
 • minister van Buitenlandse Zaken, 1918 (geweigerd vanwege gezondheid)
 • minister van Buitenlandse Zaken, maart 1927 (geweigerd vanwege gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913
 • G. Puchinger, "Colijn en het einde van de coalitie", deel 2, 129-130

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.