Mr. N. Olivier

foto Mr. N. Olivier
bron: RKD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal politicus, leerling en vriend van Thorbecke i. Voor 1848 een Leidse oppositionele advocaat en journalist en vanaf 1858 Tweede Kamerlid. Stond bekend als Thorbecke's rechterhand ("Thorbecke's schildknaap"). De koning verhinderde in 1851 en 1852 zijn benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad. Hij werd in 1862 wel minister van Justitie in het tweede kabinet-Thorbecke i. Kleine, gezette man, die bekendstond als een uitstekende jurist, die helder formuleerde.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1858-1869: lid Tweede Kamer, minister

1.

Voornaam

Nicolaas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 1 augustus 1808

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 november 1869

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • lid stedelijke raad (vanaf 17 oktober 1851 gemeenteraad) van Leiden, van oktober 1847 tot 29 maart 1862
 • wethouder van Leiden, van 4 september 1855 tot 29 maart 1862
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 april 1858 tot 1 februari 1862 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • minister van Justitie, van 1 februari 1862 tot 10 februari 1866 (vanaf 1 juli 1862 tevens belast met het beheer van de zaken der Hervormde en andere erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke)
 • minister van Financiën ad interim, van 27 november 1865 tot 10 februari 1866 (na het aftreden van minister Betz)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1866 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 april 1869 tot 20 september 1869 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • regent Minnehuis (Kaarsenmakersstraat) te Leiden, van 1849 tot 1852
 • voorzitter Bureau van Consultatie te Leiden, van 1842 tot 1858

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële onderwerpen en over de spoorwegen
 • Stemde in 1860 tegen de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • In 1863 verwierp de Eerste Kamer met 23 tegen 13 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel over de afkoopbaarstelling van de tienden
 • Regelde in 1863 bij K.B. de afkondiging van wetten en koninklijke besluiten. De minister van Justitie werd belast met plaatsing in het Staatsblad.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1864 een wet tot stand houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken
 • Bracht in 1865 als tijdelijk minister van Financiën de wet inzake de heffing der grondbelasting in Limburg tot stand. Hierdoor kwam er per 1 januari 1869 een einde aan de voor Limburg gunstige regeling op het gebied van de grondbelasting.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Werd in 1857 gepasseerd voor een hoogleraarschap in Groningen
 • Bood in februari 1866 samen met Thorbecke zijn ontslag als minister aan, vanwege een geschil met de overige ministers over de vraag of het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië bij wet of bij K.B. moest worden vastgesteld
 • Werd in 1869 op voordracht van Thorbecke, als niet-Groninger, kandidaat gesteld in het district Zuidhorn. Werd herkozen, maar overleed voor opnieuw te zijn beëdigd.

uit de privésfeer
 • Medeoprichter Zaterdaggezelschap dat onder leiding van Thorbecke wekelijks bijeenkwam in Leiden, vanaf november 1846
 • Zijn vader was secretaris-generaal van het ministerie van Justitie

verkiezingen (3/8)
 • Werd in oktober 1866 bij de algemene verkiezingen in het kiesdistrict Alkmaar in de eerste stemmingsronde verslagen door jhr. C. van Foreest en E.H. s'Jacob (cons.)
 • Versloeg in 1869 bij een tussentijdse verkiezing in het district Zuidhorn na herstemming jhr. E. de Wendt Alberda van Ekenstein
 • Versloeg in 1869 bij de periodieke verkiezing in het district Zuidhorn na herstemming H.W. Wierda

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.