B.G. Peereboom

foto B.G. Peereboom
bron: Gemeentearchief Den Haag
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Officier die in 1932 de weinig opvallende vervanger was van HGSP-voorman dominee Lingbeek i toen deze (tijdelijk) terugkeerde in het predikantsambt, wat onverenigbaar werd geacht met het Kamerlidmaatschap. Na een jaar kwam er al weer een einde aan zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer toen Lingbeek terugkeerde in het parlement. Werd in de pers omschreven als een weinig martiale verschijning, met een blozend gelaat.

HGSP
in de periode 1932-1933: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Voornamen

Bate Gerrit

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Steenwijk, 11 juni 1900

overlijdensplaats en -datum
Leidschendam, 12 oktober 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
HGSP (Hervormd-Gereformeerde Staatspartij), tot november 1936

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1932 tot 9 mei 1933
  • fractievoorzitter (eenmansfractie) HGSP, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1932 tot 9 mei 1933
  • adjunct-kapitein Opbouwdienst, van 1940 tot januari 1941
  • directeur (drie) Centrale Gaarkeukens te 's-Gravenhage, vanaf 3 februari 1941

officiersrangen (2/3)
  • eerste luitenant der artillerie, vanaf 30 juli 1925 (nog in 1933, op non-actief tijdens Kamerlidmaatschap)
  • kapitein der artillerie

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Voerde onder meer het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel over strafbaarstelling van de smalende godslastering. Pleitte toen voor strafbaarstelling van alle godslastering.
  • Kwam in 1936 in conflict met Lingbeek en de partijleiding, toen hij als partijsecretaris bij de afdeling Zuid-Holland van de HGSP de indruk had gewekt dat Lingbeek niet opnieuw kandidaat zou zijn

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Het Peereboompje" (spottende bijnaam die journalisten hem gaven)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.