Mr. E.R.H. (Robert) Regout

foto Mr. E.R.H. (Robert) Regout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Katholieke Limburgse politicus en advocaat, later officier van justitie. Tweede Kamerlid voor het district Helmond en minister van Justitie in het kabinet-Heemskerk i. Bracht in die functie in 1911 de Zedelijkheidswet tot stand, waarbij onder andere pornografie, homoseksuele relaties en zwangerschapsonderbreking strenger werden bestraft, en gokken werd verboden. Schreef verder de nieuwe Auteurswet op zijn naam. Tegelijkertijd minister met zijn broer Louis i. Was een vlotte spreker, maar feller en scherper dan zijn broer en minder vlot in de omgang met de Kamer. Overleed voor zijn vijftigste.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1905-1913: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Edmond Robert Hubert (Robert)

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 4 juni 1863

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 januari 1913

begraafplaats en -datum
Maastricht, 22 januari 1913 (na uitvaartmis in 's-Gravenhage op 21 januari)

2.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Maastricht, van 1886 tot 1 juli 1888
 • ambtenaar voor de kantongerechten in het arrondissement Roermond, Openbaar Ministerie te Roermond, van 1 juli 1888 tot 1 november 1893, opmerking: benoemd 21-06
 • substituut-officier van justitie, rechtbank arrondissement Amsterdam, van 1 november 1893 tot 1 december 1903
 • officier van justitie te Roermond, van 1 december 1903 tot 19 september 1905
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 7 juni 1910 (voor het kiesdistrict Helmond)
 • minister van Justitie, van 7 juni 1910 tot 18 januari 1913 (benoemd bij K.B. van 14 mei 1910)

4.

Nevenfuncties (2/13)

 • commissaris-generaal Nederlandse afdeling op de Brusselse wereldtentoonstelling, van april 1910 tot juni 1910
 • lid Staatscommissie voor de herziening van het Wetboek van Strafvordering (Staatscommissie-Ort), van 7 mei 1910 tot 17 juni 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer hoofdzakelijk over justitiële onderwerpen (o.a. gevangeniswezen en organisatie rechterlijke macht)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1911 twee wetsvoorstellen in over de berechting en opsluiting van personen met gebrekkige geestelijke vermogens die een misdaad hadden begaan. Deze 'psychopatenwetten' kwamen in 1925 tot stand.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/5)
 • Bracht in 1912 een nieuwe Auteurswet (Stb. 308) tot stand, die makers of rechtverkrijgenden van letterkundige, wetenschappelijke of kunstzinnige werken beschermt tegen ongewenste ververmenigvuldingen. Het auteursrecht is overerfbaar, en kan slechts bij akte worden overgedragen. Inbreukmaken op het auteursrecht is strafbaar.
 • Bracht in 1912 samen met minister Talma de Octrooiwet tot stand. Hierdoor werd het mogelijk op een uitvinding octrooi te verlenen, ter bescherming van het eigendomsrecht
 • Bracht in 1912 samen met minister Colijn de Wet inzake het militair procesrecht tot stand, waardoor dat recht werd gemoderniseerd. De krijgsraad kreeg een permanent karakter, goede omschrijving van de aanklacht was vereist, er kwam een betere regeling van het voorlopig arrest en de terechtzittingen van de krijgsraad werden openbaar. Het horen van getuigen ter zitting werd mogelijk en op alle vonnissen kwam een mogelijkheid van appèl.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. T.M.C. Asser
 • Medeoprichter van het Thijmgenootschap, de Haarlemse "Hanze" en R.K. Middenstandsbond in het bisdom Haarlem
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van H. van Sonsbeeck, minister

verkiezingen
 • Werd in 1905 en 1909 in het district Helmond bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.P. Gribling, "Regout, Edmond Robert Hubert (1863-1913)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 451
 • E. Tanja, "Op de bres ter bestrijding van de zedeloosheid. De katholieke ministers van Justitie: A.P.L. Nelissen en E.R.H. Regout", in: D.Th. Kuiper en G.J. Schutte (red.), "Het kabinet-Heemskerk 1908-1913" (2010), 115
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909
 • Ned. Patriciaat, 1999

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.